Skočiť na hlavný obsah

Analýza vhodnosti dátumu

Idete sa ženiť alebo vydávať? Plánujete urobiť dnes, zajtra o týždeň o mesiac o rok dôležité rozhodnutie? Nastupujete do zamestnania alebo uzatvárate dôležitý obchod? Zoznámili ste sa s novým partnerom/partnerkou? Zanalyzujeme Vám zadaný dátum z pohľadu numerológie a vibrácie číselných rovín.

Dozviete sa čo pre vás uvedený dátum znamená a aké sú jeho vibrácie v nadväznosti na Vašu osobu. Detailná Analýza dátumu Vám povie, či je dátum vhodný alebo nevhodný na danú vec a prečo - samozrejme do poznámky stručne napíšte čoho sa dátum týka (plánovaný sobáš, zoznámenie sa, podpis pracovnej zmluvy, obchodu, rozhodnutia a pod.). V prípade, že dátum je nevhodný na danú vec, zašleme Vám výpočet a popis vhodného dátumu. 

27,00 €
Kategória
Podobný tovar
Cena
27,00 €

K objednávke na vypracovanie je potrebné uviesť Doplňujúce informácie: 
(* = Požadovaná položka)

* Meno a Priezvisko
* Rodné Priezvisko
* Dátum Narodenia
* Hodina a Minúta Narodenia, ak viete alebo aspoň Približný Čas Narodenia
* Miesto Narodenia

* Meno a Priezvisko Partnera/-ky     
* Rodné Priezvisko Partnera/-ky
* Dátum Narodenia Partnera/-ky
* Hodina a Minúta Narodenia, ak viete alebo aspoň Približný Čas Narodenia Partnera/-ky
* Miesto Narodenia Partnera/-ky

* Požadovaný Dátum  
* Obdobie Roka od do
* Podrobnejší Popis

Produkty zasielame po prijatí platby.