Skočiť na hlavný obsah
Info

Zlatica Mokráňová

Spirituálny rozvoj
Náš tím

Zakladateľka Numerologia.sk

V práci s ľuďmi, ktorí ju vyhľadávajú, využíva bohaté skúsenosti nadobudnuté v oblasti sociálneho poradenstva, poradenstva v oblasti zdravej výživy a vedomosti zo sféry sociálnej práce, psychológie, psychoterapie, biochémie, psychotroniky a etnografie. 

V preferovaných nástrojoch so spirituálnou podstatou sa opiera o čítanie symboliky cez numerologiu, tarot, astrológiu, o Jungovu psychoterapiu, arteterapiu, regresnú terapiu, energo-informačnú medicínu a parapsychológiu.  

Uprednostňuje individuálne konzultácie s klientom, skupinovú prácu s malými skupinami do 8 členov (kurzy a semináre) a publikačnú činnosť (life-style články v rôznych periodikách, horoskopy, numerologické a tarotové analýzy). 

Vyštudovala sociálnu prácu na FF UP v Olomouci a magisterské štúdium dokončila na PdF UK v Bratislave. Absolvovala výcvik supervízie sociálnych pracovníkov, výcvik v transakčnej analýze, arteterapeutický výcvik, kreslenie pravou hemisférou, semináre v Jungovej psychoterapii + individuálna sebaskúsenosť, semináre energo-informačnej medicíny, autogénny tréning, Jacobsonovu relaxáciu, hypnózu, NLP, EFT, rôzne sociálno-psychologické výcviky i reiki.

Pôvodným vzdelaním je zdravotnícka laborantka s praxou v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave. Po rekvalifikácii pôsobila v štátnej správe na oddelení rozpočtu, správy majetku a financií na Okresnom úrade. V roku 2004 za podpory Národného projektu vytvorila chránené pracovisko (SZČO) a neskôr chránenú dielňu (s.r.o), ktorú aj v súčasnosti prevádzkuje.

Vo voľnom čase sa venuje kondične joge, jazde na koni, veľmi výnimočne agroterapii, no hlavne cestovaniu za poznávaním histórie, kultúry a miluje kúpeľné pobyty.

Je členkou Slovenskej psychotronickej spoločnosti a registrovaná v svetovej encyklopédii Who is Who na Slovensku.

7.3.1972, 3:52 v Topoľčanoch