Supervízia v pomahajúcich profesiách

Pre pomáhajúcich profesionálov, ktorí sa denno-denne stretávajú s ľuďmi v problémoch a potrebujú oporu v riešení pracovných otázok