Médiá

Vaša reklama prostredníctvom portálu numerologia.sk v grafickej podobe bannerov, publikačnej vo forme natívnych, P.R. článkov a horoskopov, osobná vo forme prezentácie a moderovaním na kultúrno-spoločenských akciách firiem a spoločností.