Individuálne kurzy

Intenzívne kurzy určené iba pre jedného účastníka/účastníčku.