Jednodňový kurz pre maximálne 5 účastníkov

Kurz určený pre úzku skupinu rovnako zmýšľajúcich ľudí odhodlaných rozšíriť si svoje obzory.