Kurzy

Zaujíma vás ako spoznať seba alebo iných prostredníctvom numerológie alebo tarotu? Áno? Tak ste tu správne. NUMEROLOGIA.sk vám ponúka možnosť zasvätenia do tajomstiev číselných a obrazových symbolov.

Škola NUMEROLÓGIE a TAROTU je elektronickou formou samo-štúdia v celoživotnom vzdelávaní (e-learnig). Kurzy, okrem tradičnej prezentačnej formy, prebiehajú prostredníctvom internetu – virtuálnou konzultáciou alebo korešpondenčne e-mailovým či poštovým kontaktom. Oproti prezenčnému štúdiu má elektronické samovzdelávanie viacero výhod: proces štúdia si určujete sami – z časového hľadiska kedykoľvek vy chcete; je nezávislý na geografickej podobe – kdekoľvek na svete a vzdelávate sa v prostredí bezpečia domova.

Štúdium korešpondenčných kurzov (e-learnig) prebieha nasledovne:
Zašleme Vám zakúpený študijný materiál. Kurz je rozdelený na kapitoly a každá obsahuje odporučenú literatúru aj zadanie úlohy na vypracovanie. Spätnou väzbou preukázania Vašich nadobudnutých znalostí je zasielanie vypracovaných úloh. Pošlete nám na posúdenie každú úlohu postupne alebo aj všetky naraz – záleží od vás. Domáce úlohy sú praktického charakteru. Hodnotenie prebieha podľa rovnako stanovených pravidiel pre všetkých frekventantov. Po absolvovaní komplexného kurzu získate potvrdenie o absolvovaní kurzu Numerológie a Tarotu.