Poldňový workshop alebo zážitkový seminár

Pracovné stretnutie na pár hodín s vopred zadanou tému (zážitkovou formou)