farebné abstraktné éterické vlny

Náš tím

Mgr. Zlatica Mokráňová
7.3.1972, o 3:52, Topoľčany
spirituálny rozvoj
V preferovaných nástrojoch so spirituálnom podstatou sa opiera o čítanie symboliky cez numerologiu, tarot, astrológiu, Jungovu psychoterapiu, arteterapiu, regresnú terapiu, energo-informačnú medicínu a parapsychológiu. V práci s ľuďmi, ktorí ju vyhľadávajú, využíva bohaté skúsenosti nadobudnuté v oblasti sociálneho poradenstva, poradenstva v oblasti zdravej výživy a vedomosti zo sféry sociálnej práce, psychológie, psychoterapie, biochémie, psychotroniky a etnografie. Uprednostňuje individuálne konzultácie s klientom, skupinovú prácu s malými skupinami do 8 členov (kurzy a semináre) a publikačnú činnosť (life-style články v rôznych periodikách, horoskopy, numerologické a tarotové analýzy). 

Vzdelaním sociálna práca na FF UP v Olomouci s magisterským titulom na PdF UK v Bratislave. Absolvovala výcviky supervízie v pomáhajúcich profesiách, v transakčnej analýze, v naratívnom prístupe a v arteterapii; semináre kreslenia pravou hemisférou, energo-informačnej medicíny, v Jungovej psychoterapii + individuálna sebaskúsenosť; tréningy: NLP, EFT, autogénny tréning, Jacobsonovu relaxáciu, hypnózu a sociálno-psychologické výcviky i reiki. 
Pôvodnou profesiou je zdravotnícka laborantka s praxou v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave. Po rekvalifikácii pôsobila v štátnej správe na oddelení rozpočtu, správy majetku a financií na Okresnom úrade.
V roku 2004 za podpory Národného projektu vytvorila chránené pracovisko (SZČO), neskôr chránenú dielňu (s.r.o), v súčasnosti pôsobí na chránenom pracovisku – kontakt a lektoruje v rámci akreditovaného výcviku Supervízia v pomáhajúcich profesiách.
Vo voľnom čase sa venuje kondične joge, jazde na koni, veľmi výnimočne agroterapii, no hlavne cestovaniu za poznávaním histórie, kultúry a miluje kúpeľné pobyty.
Je členkou Slovenskej psychotronickej spoločnosti, Asociácie poradcov aj ako supervízorka a registrovaná v svetovej encyklopédii Who is Who na Slovensku.

 

Bellisa Lawin Nicole

Mgr. Nicole Mokráňová
zakladateľka Bellisamade
Umelec
Všestranne zameraná umelkyňa využíva bohaté skúsenosti nadobudnuté v oblasti médii, moderovania podujatí, písaní divadelných scenárov a vyrábania šperkov z prírodných kameňov – handmade. Má za sebou aktívnu prácu – 15 rokov moderovania rôznych spoločenských podujatí, od detstva sa venuje činnosti ako hranie v divadle, privoňala si aj ku krásam prírody a duchovného života vďaka numerologia.sk, pričom vznikla myšlienka výroby šperkov z prírodných kameňov – Bellisamade a dať druhú šancu málo nosenému šatstvu cez projekt ekostyle.sk.

Vyštudovala sociálnu prácu magisterské štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Absolvovala aj doplnkové pedagogické minimum v prípade, žeby sa rozhodla jedného dňa svoje skúsenosti odovzdať a vyučovať.
Pôvodne študovala na Strednej priemyselnej škole odbor obchod a podnikanie v Bánovciach nad Bebravou. Pôsobila pred niekoľkými rokmi aj v známej slovenskej firme so zlatými šperkami a od študentských čias moderuje ako miestna moderátorka (MsÚ).
V roku 2016 sa pridala k už dnes k známenu projektu po celom Slovensku – vnučka.sk, kde využíva svoje vysokoškolské poznatky a riadi odbornú gesciu.
Vo voľnom čase sa venuje divadlu, tancu a cestovaniu po svete.
Je členkou rôznych charít a rada prispieva na pomoc zvieratkám a útulkom.
Uprednostňuje spontánny život a rozhodnutia podľa vlastného srdca.