Skočiť na hlavný obsah

Náš tím

Zlatica

Mgr. Zlatica Mokráňová
(7.3.1972, 3:52 v Topoľčanoch)
spirituálny rozvoj

V práci s ľuďmi, ktorí ju vyhľadávajú, využíva bohaté skúsenosti nadobudnuté v oblasti sociálneho poradenstva, poradenstva v oblasti zdravej výživy a vedomosti zo sféry sociálnej práce, psychológie, psychoterapie, biochémie, psychotroniky a etnografie. 

V preferovaných nástrojoch so spirituálnom podstatou sa opiera o čítanie symboliky cez numerologiu, tarot, astrológiu, o Jungovu psychoterapiu, arteterapiu, regresnú terapiu, energo-informačnú medicínu a parapsychológiu.  

Uprednostňuje individuálne konzultácie s klientom, skupinovú prácu s malými skupinami do 8 členov (kurzy a semináre) a publikačnú činnosť (life-style články v rôznych periodikách, horoskopy, numerologické a tarotové analýzy). 
 

Vyštudovala sociálnu prácu na FF UP v Olomouci a magisterské štúdium dokončila na PdF UK v Bratislave. Absolvovala výcvik supervízie sociálnych pracovníkov, výcvik v transakčnej analýze, arteterapeutický výcvik, kreslenie pravou hemisférou, semináre v Jungovej psychoterapii + individuálna sebaskúsenosť, semináre energo-informačnej medicíny, autogénny tréning, Jacobsonovu relaxáciu, hypnózu, NLP, EFT, rôzne sociálno-psychologické výcviky i reiki. 
Pôvodným vzdelaním je zdravotnícka laborantka s praxou v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave. Po rekvalifikácii pôsobila v štátnej správe na oddelení rozpočtu, správy majetku a financií na Okresnom úrade. V roku 2004 za podpory Národného projektu vytvorila chránené pracovisko (SZČO) a neskôr chránenú dielňu (s.r.o), ktorú aj v súčasnosti prevádzkuje.

Vo voľnom čase sa venuje kondične joge, jazde na koni, veľmi výnimočne agroterapii, no hlavne cestovaniu za poznávaním histórie, kultúry a miluje kúpeľné pobyty.

Je členkou Slovenskej psychotronickej spoločnosti a registrovaná v svetovej encyklopédii Who is Who na Slovensku.

Mgr. Nicole Mokráňová
zakladateľka Bellisamade
Umelec
 
Všestranne zameraná umelkyňa využíva bohaté skúsenosti nadobudnuté v oblasti médii, moderovania podujatí, písaní divadelných scenárov a vyrábania šperkov z prírodných kameňov - handmade.
 
Má za sebou aktívnu prácu 12 rokov moderovania rôznych spoločenských podujatí, od detstva sa venuje činnosti hraniu v divadle a privoňala si aj k prírode a duchovnému životu vďaka numerologia.sk, pričom vznikla myšlienka výroby šperkov z prírodných kameňov - Bellisamade.
 
Uprednostňuje spontánny život a rozhodnutia podľa vlastného srdca.
 
Vyštudovala sociálnu prácu magisterské štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Absolvovala aj doplnkové pedagogické minimum v prípade, žeby sa rozhodla jedného dňa svoje skúsenosti odovzdať a vyučovať.
 
Pôvodne študovala na Strednej priemyselnej škole odbor obchod a podnikanie v Bánovciach nad Bebravou. Pôsobila pred niekoľkými rokmi aj v známej slovenskej firme so zlatými šperkami či ako miestna moderátorka. V roku 2016 sa pridala už dnes k známenu projektu po celom Slovensku - vnučka.sk, kde využíva svoje vysokoškolské schopnosti a riadi odbornú gesciu.
 
Vo voľnom čase sa venuje divadlu, tancu a cestovaniu po svete.
 
Je členkou rôznych charít a rada prispieva na pomoc zvieratkám a útulkom.