modré enkaustické pozadie so stopami nôh
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Podobenstvo sna

K virtualite úplne prirodzene patrí aj virtuálny folklór, ktorý nás pravidelne v mailových schránkach oblaží duchovnou kultúrou neznámeho autora a podľa intenzity preposielania vlastne odzrkadľuje duchovnú kultúru ľudí a národov. Dnes, v sviatočný deň vďaky a úcty, vám z tejto ľudovej zbierky ponúkame – Podobenstvo sna.

Istý človek mal raz v noci sen. Snívalo sa mu, že kráča po pláži s Pánom Bohom. Na oblohe sa premietali scény z jeho života. Pri každej scéne si všimol dva pary stop v piesku: jedny patrili jemu sa druhé Pánovi.

Keď sa mu premietla posledná scéna, pozrel sa späť na stopy v piesku. Všimol si, že mnohokrát počas jeho životnej dráhy tam boli len jedny stopy. To ho naozaj rozrušilo a opýtal sa na to Pána.

„Pane, povedal si, že keď sa rozhodnem nasledovať Ťa, stále ma budeš sprevádzať. Ale všimol som si, že počas najťažších dôb môjho života, keď som Ta najviac potreboval, si ma opustil.“

Pán odpovedal: „Moje predrahé dieťa, milujem Ťa a nikdy Ťa neopustím. Počas dôb skúšok a utrpenia si videl iba jeden par stop. To bolo vtedy, keď som Ťa ja niesol.“

Autor: Text nám poslala Jana Pavlova. Ak náhodou poznáte autora tohto textu, radi jeho meno uverejníme.

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“