Skočiť na hlavný obsah

Portfólio spoločenských aktivít

rok 2012 >  spoluzakladateľka " škola mágie tretieho tisícročia " www.skolamagie.sk
rok 2008 >  Watt party - Slovenské elektrárne - poradňa počas večierku pre hostí
rok 2007 >  festival Pohoda Trenčín - atrakcia - poradenstvo návštevníkom festivalu
rok 2005 >  AVON - vianočný večierok - atrakcia - poradňa počas večierku pre hostí
rok 2003 >  Siemens - vianočný večierok - atrakcia - poradňa počas večierku pre hostí
rok 2003 >  ČSOB banka - Golf cup Tále -  poradňa pre hostí - foto s K. Magálovou
          rok 2002 >  Bussiness lease Slovakia - celodenná atrakcia - poradňa pre hostí
rok 2001 >  ELCOP Bratislava - reklamná agentúra - viacero podujatí - a mnoho ďaľších