letiaci netopier za splnu
Netopier a Mesiac v noci

20. bájka o vtákoch, zvieratách a netopierovi

Bol Ezop skutočnou postavou z mäsa a kostí bojujúci satirou za práva utláčaných, alebo len legendou antického sveta? Podľa podložených prameňov naozaj žil… A žije dodnes – v múdrostiach, ktoré nám vo svojich bájkach zanechal. Dnes v bájke o vtákoch, zvieratách a netopierovi.

      Vtáky a zvieratá boli vo vojne. Často a neľútostne spolu bojovali. Niekedy víťazili vtáky, keď sa strmhlav vrhli z neba a zaútočili na zvieratá, inokedy víťazili zvieratá, keď na zemi hľadali potravu a prepadli ich. No bol medzi nimi jeden tvor, ktorý bol vždy na strane, ktorá práve víťazila. Nikdy sa mu nič nestalo, lebo neustále prebiehal od jedných k druhým. Tento tvor sa nazýval netopier a myslel si že je veľmi múdry, keď sa takto správa. Vojna sa napokon skončila a zvieratá a vtáky začali žiť v mieri. Netopier čakal, že teraz ho zvolia z kráľa, lebo cez vojnu pomáhal jedným aj druhým a nikdy neprehral. No skutočnosť bola úplne iná. „Si zradca!“ povedali mu vtáky aj zvieratá a nechceli s ním mať nič spoločné. „Vo vojne si zradil obe strany a neslúžiš nikomu. Zradil si obje strany a my nechceme mať s tebou nič spoločné!“ Od tých čias je netopier vydedencom, ku ktorému sa nehlásia ani vtáky ani zvieratá.

      POUČENIE: Ľudia by mali byť verní svojim priateľom a stáť pri nich za každých okolností.

Použitá literatúra:
BRONNEN Arnolt: Ezop, Praha: Státní nakladatelství krásné literatúry a umení, 1962.
Ezopove bájky, Bratislava: Junior, 1993. ISBN 80-7146-098-2
Ezopské bájky, Bratislava: Smena, 1974.

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“