Ryby v morskom akváriu v Budapešti

26. Eros na pracovisku

Hoci sa Šťukina pracovná zmluva ničím neodlišuje od pracovných zmlúv jej kolegov na pracovisku, predsa je Šťukino postavenie (a postavenie jej kolegýň) v praxi odlišné od postavenia  zamestnancov – mužov. Muža v zamestnaní určujú zhruba dva činitele, voľne kombinovateľné: je pracovník a kolega. Môže byť zlý pracovník a dobrý kolega, dobrý pracovník a zlý kolega. Ženu v zamestnaní určujú tri činitele: je pracovníčka, kolegyňa a žena. Kombinácií je tu viac.

1. Dobrá pracovníčka, dobrá kolegyňa, žiaduca žena.

Toto je najhorší prípad – pre tú ženu. Má ťažký život, lebo ju každý šéf chce do svojho oddelenia, a keď ju už vo svojom oddelení má, nazdáva sa, že by bol ťuťmák, keby neskúsil šťastie (ak sa nepokúsim ja, preberie mi ju vedúci tretieho oddelenia, a ešte sa mi vysmeje). Postihnutá má dve možnosti: alebo dovoliť šéfovi, aby jej kurizoval, alebo ho odmietnuť a znášať následky: šéf si začne liečiť komplexy tým, že bude neprestajne uplatňovať svoje nadradené postavenie a dávať zvysoka najavo, že žena je tu podriadená a vlastne nula, ktorej treba len zraziť hrebienok. To je dôvod, prečo toľko pekných žien vraví, že sú v zamestnaní otrávené.

2. Dobrá pracovníčka, dobrá kolegyňa, nežiaduca žena

To je najlepší prípad. Všetci ju majú radi, nikto ju nemiluje. Ak chcete mať príjemné ovzdušie v zamestnaní, buďte škaredá.

3. Dobrá pracovníčka, zlá kolegyňa, žiaduca žena

Typ, ktorému ide o šéfovu priazeň, hoci na úkor kolegiálnych vzťahov. Neobľúbená je najmä preto, lebo jej nemožno nič vyčítať (je dobrá pracovníčka). Hlúpejšie z tejto kategórie sa stanú šéfovými frajerkami. Múdrejšie to nemusia urobiť, lebo vedia udržať záujem a súčasne náležitý odstup, majú z takéhoto postoja oveľa väčší úžitok ako tie prvé, lebo splnené želania prestávajú byt želaniami: nadvláda tých, čo zvolili cestu hlúpejších, je síce oslnivá, ale zato krátka. Nasleduje zlý pád, lebo nijaký šéf nevidí rád vo svojom oddelení bývalú frajerku.

4. Dobrá pracovníčka, zlá kolegyňa, nežiaduca žena

Tento typ sa v karikatúrach kreslí ako chudá žena s dlhým nosom, okuliarmi a drdolom. Keď vstúpi do miestnosti, všetci otrávene stíchnu, hoci prišli o pointu najnovšieho vtipu. Je to dobrá pracovníčka z núdze: nič iné jej neostáva, lebo aj šéf aj kolegovia by využili najmenšiu príležitosť, aby sa jej zbavili. Klebetníčka a vyvolávačka afér nijaký škandál sa nezaobíde bez jej účasti, lebo dobrovoľne sa ujala funkcie závodnej strážkyne morálky.

5. Zlá pracovníčka, dobrá kolegyňa, žiaduca žena

Využíva svoj pôvab a kamarátskosť na to, aby si získala na svoju stranu kolegov proti šéfovi, ktorý využíva jej zlú prácu na akési nepriame morálne vydieranie: dáva jej najavo, že nebyť jeho, už dávno by za takú prácu vyletela, len on ju kryje, a zaslúžil by si azda trocha vďačnosti, nie?

6. Zlá pracovníčka, dobrá kolegyňa, nežiaduca žena

Udržiava si v podniku priazeň iba výraznou kolegialitou: ak pre kolegov zháňa, zariaďuje, vybavuje a ak je vždy včas informovaná, kde dostali práve citróny či toaletný papier.

7. Zlá pracovníčka, zlá kolegyňa, žiaduca žena

Hľadá si mužskú oporu, čím vyššie postavenú; bez nej by bola stratená u všetkých aj u vlastného šéfa, lebo pracuje tak zle, že ju nemôže preferovať, ani keby vyzerala ako Bardotka.

8. Zlá pracovníčka, zlá kolegyňa, nežiaduca žena

Je v podniku celkom stratená? Chyba! Nielen že nie je stratená, ale ešte dokáže aj vytvoriť atmosféru, že len od nej závisia osudy podniku: vtisne sa funkcie v ROH, ZV alebo podobnej organizácie, a len čo vlastní jedinú pečiatku, skúste jej raz povedať , že má na svojom pracovisku neporiadky!

Žena, ako vidno, má na pracovisku o jeden problém viac ako muž; ani tá najslušnejšia totiž nemôže zabrániť, aby už len jej prítomnosť nevyvolala aj proti vôli všetkých zúčastnených spodný tón erotickej polarity, ktorý sa nevdojak premieta do pracovných a kolegiálnych vzťahov, často ich ovplyvňuje, hoci si to postihnutí ani neuvedomujú, a vytvára určité napätie. Toto napätie je neodstrániteľné, lebo je dané biologicky: do istej miery sú odstrániteľné konflikty, ktoré z neho vyplývajú. Šťuka dôjde po svojich prvých krokoch v zamestnaní čoskoro k názoru, že zamestnaná žena si všetko toto musí ujasniť, musí sa rozhodnúť, ako sa má na pracovisku správať, aby sa jej žilo príjemne a aby ovzdušie medzi ňou, šéfom a kolegami bolo také, aké si želá mať.

 

Zdroj: Nataša Tanská: Vyznáte sa v tlačenici? (úvod do šťukológie), Mladé letá, 1968
Kapitola: Šťuka v zamestnaní

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“