staré džbány pokryté hrdzou
Staré džbány

29. bájka o dvoch nádobách

Bol Ezop skutočnou postavou z mäsa a kostí bojujúci satirou za práva utláčaných, alebo len legendou antického sveta? Podľa podložených prameňov naozaj žil… A žije dodnes – v múdrostiach, ktoré nám vo svojich bájkach zanechal. Dnes v bájke o dvoch nádobách.

V rieke plávali dve nádoby. Jedna bola kovová, druhá bola z hliny. Vlny boli veľké a tak sa bezmocne plavili dole prúdom. Kovová nádoba oslovila hlinenú: “Poď ku mne bližšie, ja budem na teba dávať pozor, aby sa ti niečo nestalo! Som veľmi silná, nič ma len tak ľahko nerozbije, maximálne sa trochu otlačím.” Ale hlinená nádoba to odmietla, čo kovovú nádobu urazilo. Nato jej však hlinená nádoba povedala: “Viem, že svoju ponuku myslíš dobre, ale ty si tvrdšia ako ja. Trochu do mňa drgneš nechtiac a ja sa rozsypem na márne kúsky!”

      POUČENIE: Rovný rovného si hľadaj.

Použitá literatúra:
BRONNEN Arnolt: Ezop, Praha: Státní nakladatelství krásné literatúry a umení, 1962.
Ezopove bájky, Bratislava: Junior, 1993. ISBN 80-7146-098-2
Ezopské bájky, Bratislava: Smena, 1974.

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“