záber plávania pod hladinou vody
Pod vodou

32. bájka o kúpajucom sa chlapcovi

Bol Ezop skutočnou postavou z mäsa a kostí bojujúci satirou za práva utláčaných, alebo len legendou antického sveta? Podľa podložených prameňov naozaj žil… A žije dodnes – v múdrostiach, ktoré nám vo svojich bájkach zanechal. Dnes v bájke o kúpajucom sa chlapcovi.

Istému chlapcovi sa zažiadalo zaplávať si v rieke. Kamaráti ho vystríhali, že voda je hlboká, no on ich nepočúval. Na chvíľu sa ponoril a zistil, že voda je naozaj veľmi hlboká a zľakol sa. „pomóc!!!“ začal kričať, lebo sa topil. Popri rieke kráčal akýsi človek zo psom a nahnevane skríkol na chlapca! „Ty hlúpe decko, nevieš že táto rieka je nebezpečná?! Pochábeľ jeden!“ Chlapec mu z posledných síl odvetil: „Prosím vás pane, nemohli by ste ma najskôr vytiahnuť až potom karhať?“

      POUČENIE: Keď sme v núdzi, potrebujeme pomoc, nie poučenie.

Použitá literatúra:
BRONNEN Arnolt: Ezop, Praha: Státní nakladatelství krásné literatúry a umení, 1962.
Ezopove bájky, Bratislava: Junior, 1993. ISBN 80-7146-098-2
Ezopské bájky, Bratislava: Smena, 1974.

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“