pohyb veľa rýb vo vode
Ryby

42. bájka o rybárovi a sleďovi

Bol Ezop skutočnou postavou z mäsa a kostí bojujúci satirou za práva utláčaných, alebo len legendou antického sveta? Podľa podložených prameňov naozaj žil… A žije dodnes – v múdrostiach, ktoré nám vo svojich bájkach zanechal. Dnes v bájke o rybárovi a sleďovi.

Istý chudák rybár celý deň lovil ryby. Hoci už na svitaní vyplával na more, jeho sieť zostávala prázdna. Akoby všetky ryby z mora niekam odišli. Už sa chcel zmieriť s tým, že nič nechytil a odísť do prístavu, keď vytiahol sieť a naspodku siete sa metala malá rybka – sleď. Bol taký maličký, že sa mu zmestil takmer do dlane. Sleď ho prosil aby ho pustil späť, veď mu bude osožnejší keď vyrastie na veľkú rybu. Ale rybár mu povedal: “ Keď ťa teraz pustím, už nikdy viac ťa neuvidím.“

      POUČENIE: Lepšia malá ryba v hrsti, ako veľká vo vode.

Použitá literatúra:
BRONNEN Arnolt: Ezop, Praha: Státní nakladatelství krásné literatúry a umení, 1962.
Ezopove bájky, Bratislava: Junior, 1993. ISBN 80-7146-098-2
Ezopské bájky, Bratislava: Smena, 1974.

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“