sfarbená tráva učesaná vetrom
Pozadie tráva

45. bájka o vlkovi a koňovi

Bol Ezop skutočnou postavou z mäsa a kostí bojujúci satirou za práva utláčaných, alebo len legendou antického sveta? Podľa podložených prameňov naozaj žil… A žije dodnes – v múdrostiach, ktoré nám vo svojich bájkach zanechal. Dnes v bájke o vlkovi a koňovi.

Vlk šiel cez pole a obzeral sa aký žart by mohol niekomu urobiť. Šiel popri ovse, a uvidel ako prichádza kôň. A začal sa koňovi zaliečať: „Pozri na ten ovos, videl som ťa prichádzať, a pretože viem, že kone majú radi ovos, všetok som ti nechal“ Ale kôň sa rozosmial: „Mňa neoklameš vlk, dobre viem, že vlci ovos nežerú. Keby ho žrali, už by tu nebolo ani steblo!“

      POUČENIE: Nerobme si zásluhy, keď dáme niekomu niečo, o čo sami vôbec nestojíme.

Použitá literatúra:
BRONNEN Arnolt: Ezop, Praha: Státní nakladatelství krásné literatúry a umení, 1962.
Ezopove bájky, Bratislava: Junior, 1993. ISBN 80-7146-098-2
Ezopské bájky, Bratislava: Smena, 1974.

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“