Ryby v morskom akváriu v Budapešti

5. Kto sedí v kúte… toho nenájdu

Ako vidíme, Šťučka sa na lov mládenca vyzbrojila nimbom „zaujímavej osobnosti“, „dievčaťa, o ktorom sa hovorí“.

Stálo ju to istú námahu a čas. Bolo to potrebné?

Existuje staré české príslovie: „Sedávej panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě.“

Šťučka sa nazdáva, že ani príslovia nie sú večné. Ak bude dnes sedieť v kúte, môže dať krk na to, že tam aj ostane. Nikomu predsa nepríde na um, že sedí v kúte preto, lebo je „hodná“! Každý normálny človek si pomyslí len jedno: sedí v kúte, lebo je nemožná.

So skromnosťou nikam nezájdeš, povie si Šťučka. Ak chcem mať väčšie šance ako moje kamarátky, musím byt lepšia, odlišovať sa musím vyniknúť.

Ale to nestačí.

Musím byt nielen lepšia, ale musím dať na známosť, že som lepšia!

 

Zdroj: Nataša Tanská: Vyznáte sa v tlačenici? (úvod do šťukológie), Mladé letá, 1968
Kapitola: Šťuka a chlapci

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“