opička a opičia mama
Opička a opíča

51. bájka o Jupiterovi a opici

Bol Ezop skutočnou postavou z mäsa a kostí bojujúci satirou za práva utláčaných, alebo len legendou antického sveta? Podľa podložených prameňov naozaj žil… A žije dodnes – v múdrostiach, ktoré nám vo svojich bájkach zanechal. Dnes v bájke o Jupiterovi a opici.

Medzi zvieratami zavládlo veľké vzrušenie. Boh Jupiter sa rozhodol odmeniť, ktorý príde ukázať najkrajšie mláďa. Poschádzali sa všetky zvieratá, prišli z vrchov, údolí, oblakov, stepí ba aj riek a všetky mali so sebou mláďatá. Jupiter chodil medzi zvieratami a pozorne pozrel na každé mláďa. Bola tam aj opica a mláďa. Jupiter sa jej spýtal čo tu robí, veď jej mláďa je škaredé má tupý noštek a holú hlavu. Opica zosmutnela nad jeho pýchou a povedala: „Mne je jedno, či si ty veľký boh alebo ktokoľvek iný, myslíš o mojom mláďati, ale pre mňa jeho matku, je to najkrajšie stvorenie na svete!“

      POUČENIE: Ten, koho máme radi, je vždy najkrajší na svete v našich očiach.

Použitá literatúra:
BRONNEN Arnolt: Ezop, Praha: Státní nakladatelství krásné literatúry a umení, 1962.
Ezopove bájky, Bratislava: Junior, 1993. ISBN 80-7146-098-2
Ezopské bájky, Bratislava: Smena, 1974.

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“