ženská postava sediaca na posteli v noci a pozerajúca von oknom na veľkú planétu

Ak vás bolí hlava, možno za to môže geopatogénna zóna

Bolievala nás hlava, trápila nás malátnosť aj nepokojný spánok. Najskôr som v rámci možností bytu premiestňovala postele v izbách, potom som zavolala odborníka. Venoval sa harmonizácii geopatogénnych zón (ďalej GPZ), pracoval v SAV a odkedy nás navštívil, naše problémy sa stratili. Niet divu, že sme sa predtým v byte necítili dobre. Činžiak bol postavený na vysušenom močiari.

Všade samá voda
Nedávno sme sa rozhodli presťahovať sa a od prvého krátkeho pobytu vo vyhliadnutom dome, napriek tomu, že je suchý, zdravý, bez plesní a pôsobí príjemným dojmom, som začala pociťovať konkrétne fyzické problémy podobné tým, čo ma kvárili kedysi dávno na začiatku bývania v byte. Náš pes v ňom neprestajne skučal a nepokojne pobehoval bez toho, že by mal chuť kdekoľvek sa usadiť.

O dome, kam sa plánujeme nasťahovať, som sa z dobových fotografií mesta dozvedela, že ešte pred zhruba sedemdesiatimi rokmi tadiaľ tiekol potok, ktorý bol neskôr regulovaný a tečie teraz v inom koryte. Avšak drobné pramienky vody pod zemou ešte stále môžu byť prítomné a pôsobiť na organizmus problematicky. Okrem toho sa oproti cez križovatku nachádza transformačná stanica.

My ľudia sme biologický systém, ktorého jednotlivé súčiastky sa dajú tiež zmerať na bunkovej úrovni, takže interakciu medzi prostredím a naším biosystémom nemôžem len tak zmietnuť zo stola do sféry iracionality. Dôverujúc svojej intuícii, do nového domu som pozvala odborníka na zdravé bývanie.

Prútikári a veda
Ing. Andrej Šándor – vedúci pracoviska experimentálnej psychotroniky Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Senci – ešte za čias socializmu vyvinul špeciálne tlmiče a eliminátory na odstránenie negatívnych účinkov GPZ. Využívajú sa v oblasti stavebníctva, zdravotníctva, školstva, dopravy, poľnohospodárstva aj inde. Za tie roky som si od neho vypočula už niekoľko prednášok na viacerých ezoterických festivaloch, ktorými dal objektívny rámec mojim subjektívnym pocitom. Viac ako 30 rokov sa venuje prútikárstvu a GPZ a ich vplyvom na živý organizmus a v jeho šľapajach pokračuje jeho syn. Práve on – RNDr. Attila Šándor, PhD. – nás teda navštívil, otvoril kufrík s rôznymi prístrojmi a vytiahol virguľu. Prešiel všetky miestnosti a na niektorých miestach sa v jeho rukách začala kývať smerom k zemi. Spýtala som sa na spoľahlivosť a relevantnosť merania.

– Áno, virguľa je subjektívna, preto je napadnuteľná, – povedal. – Na vedeckej báze neobstojí. Lenže ak zavoláte desať prútikárov na jedno miesto, tak aspoň osem-deväť z nich zachytí nehomogénnosť prostredia, virguľa zmeny horizontálne a prútik aj vertikálne. Keď som bol v Kazachstane, tak som po zistení GPZ virguľou následne štatisticky vyhodnocoval údaje v danom mieste dvojročným exaktným monitorovaním a spracovával ich počítačom. Bolo to dlhodobé sledovanie na meracom bode, ako sa časom menia hodnoty magnetickej indukcie a tiež rádioaktivity, teda alfa, beta, gama rozpad. Prístrojové meranie je však náročné po časovej aj finančnej stránke a bioindikácia prútikom či virguľou splní tú istú službu.

Tieniče a rušičky, zamurovať a zakopať
Nehomogénnosť elektromagnetického poľa na niekoľkých miestach v miestnostiach prízemia domu bola potvrdená na stupnici biologicky dráždivého pôsobenia GPZ od jeden do päť na úrovni stupňa tri, čo je zlá zóna na výstavbu. Dom však už stál, tak sme začali hľadať virguľou vhodné miesto, kam umiestniť tienič GPZ na homogenizáciu rušivého elektromagnetického poľa.

– Aby rezonátorový systém pôsobil účinne a dlhoročne, musí byť uzemnený a kompatibilný so stavebným materiálom, – vysvetľoval. – Zvyčajne sa zabudováva do základov, muriva, alebo do zeme. Je naladený na určité širokopásmové frekvencie od Hz až do GHz a umiestňuje sa presne na svetové strany. Vyhľadá sa zemepisný sever, vyberie sa miesto, ktoré má určité hraničné zásadové podmienky, 30 – 50 cm od vodiča prúdu. Nesmie tam byť vysoká koncentrácia železných predmetov. Vtedy homogenizuje prostredie do šírky tridsať metrov a výšky i hĺbky deväť metrov.

Pár tisíc v zemi pri dome a zlatý rez v dome
– A koľko to stojí? – nedôverčivo si prezeral manžel oválny útvar s nálepkou, stojac už vedľa vykopanej jamy na pozemku, neveriac môjmu tvrdeniu, že ho naozaj potrebujeme.

Držal v ruke ekostimul. Ten vraj vyhladí narušené elektromagnetické pole, ktoré v danej lokalite môže viesť ku GPZ. To znamená nehomogenitu v geologickom prostredí, sedimentáciu, geologické zlomy, podzemné vody a toky, inžinierske siete, antropotechnické polia, trafostanice, nekorektne vybraté stavebné materiály uvoľňujúce radón, elektroinštalácie, tepelné izolácie a ďalšie. Harmonizuje vlastne biologicky dráždivé zóny, pôsobiace na centrálny nervový systém a vegetatívny nervový systém, ktoré pracujú v tele pomocou elektromagnetických signálov nízkej intenzity, na imunitný systém narušovaním komunikácie a diferenciácie buniek, aj syntézu bielkovín a potom aj na úrovni fyziologickej nastávajú psychické a fyzické anomálie.

Napríklad tvarový žiarič budovy Slovenského rozhlasu problematicky pôsobí až do diaľky sto metrov, preto sa do veľkej budovy Národnej banky Slovenska použili veľkoplošné odrušovače. Podobne aj do Slovnaftu či Auparku. Majú o ne záujem biznis centrá, stavebné komplexy a obytné parky, rôzne subjekty na odtienenie geologických zlomov, kde často dochádza k dopravným nehodám, a v neposlednom rade súkromné osoby v súvislosti s vlastnými obytnými priestormi.

U nás stačí menší. Môj manžel rezignoval. Tých pár tisíc sme teda zakopali do zeme.

Zaujímalo ma, čo všetko je možné odmerať ostatnými prístrojmi z kufríka.

– Meria sa radónové riziko, elektrosmog, zaťaženie prostredia hlukom, meranie svetla, teda jeho intenzita, stavebná technológia, všetko, čo je na fyzikálnej báze a pôsobí na zdravé bývanie, – odpovedal a spravil ešte zopár meraní. Rozhovoril sa aj o ideálnych mierach miestnosti v pomere 1 ku 1,618, tzv. zlatom reze, ktorý najpozitívnejšie vplýva na psychiku človeka.

Mentálna diagnostika a odrušenie GPZ
– Dala som si vypracovať prítomnosť GPZ kyvadlom aj na diaľku. Zaslala som plán domu, určila na ňom sever, a dotyčný sa do domu prišiel pozrieť aj astrálne, – priznala som sa.

– V tom sa nevyznám, ale to je jeden zo smerov. Hovorí sa mu mentálny. Dokonca viem, že to podaktorí dokážu odrušiť aj mentálne. Pracujem však na fyzikálnej báze rekognoskácie v teréne.

– Jeho aj vaša práca je zhodná, – usmiala som sa.

Overili a porovnali sme nákresy. Najproblematickejšiu časť označili obaja v bývalej garáži, kde kedysi tiekol potok, a veľmi slabé pôsobenie narušených elektromagnetických polí na poschodí. Kamarát na diaľku ešte špecifikoval, že tam ide o pozostatky nejakého umelo vytvoreného múru, že môže ísť o niekdajší splav a tie ostatné GPZ sú prírodného charakteru. Prechádzaním sa po dome som si uvedomila, že bolesť v hlave, ktorú som cítila vždy po návšteve, sa vytratila. Attila chcel ešte spresniť, aký materiál použil staviteľ na výstavbu domu, lebo vcelku dobre na poschodí tienil GPZ aj bez zabudovaného ekostimulu. Detaily z oblasti stavebníctva som však nepoznala. Iba to, že v dome zomrel a my sme od jeho dedičov odkúpili dom.

Nádor na strome a ďalší rébus
– A na čo zomrel? Na rakovinu? – spýtal sa ma na základe zistených, silne narušených elektromagnetických polí na prízemí a mne nevdojak padli oči na náprotivný chorý strom s guľovitým útvarom na kmeni.

Zostala ešte úzkosť v hrudi a stála predo mnou ďalšia úloha. Zistiť, či je úzkosť prítomná aj v prípade, že vypnem elektrinu v dome, keďže rozvodová skrinka sa nachádza hneď vedľa vchodových dverí a spôsobuje vyššiu koncentráciu elektrosmogu v predsieni, napriek zavedenému rezonátorovému systému a ak sa môj pocit nezmení, tak overiť, kde v miestnosti, za akých okolností a na aké choroby trpel a zomrel bývalý majiteľ a staviteľ domu a či tam jeho nepokojná duša ešte neprebýva.

Ale o strašiacich a nepokojných duchoch bývajúcich s ľuďmi bude reč až na budúce.

Zlatica Mokráňová
Písané pre Magazín T-Station, uverejnené 05.11.2007

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“