otvorená rozprávková kniha na stole

Meno Miroslav

Každé meno je skratkou a šifrou k poznaniu osobnosti človeka. V každom písmene mena žije energia a ich súčet ju formuje v silu utvárajúcu postoje k životu a následne osud. V pravidelných intervaloch uverejňujeme rozbor krstných mien a pokračujeme menom Miroslav. Všetko najlepšie k meninám!
Meniny
29.03.
Význam mena
Mierumilovný
Meno je slovanského pôvodu s pôvodným významom ľubiaci, oslavujúci mier.
Osobnosť
Pôsobíš dojmom dokonalého muža zo snov a pritom Tvojou jedinou túžbou je byť obyčajným. Snažíš sa včleniť do rôznych svetov a pritom zostávaš sám sebou a pomáhaš iným.
Ako premýšľa
Si schopný, nadaný, vecne logický a za každých okolností úprimný. Pravidlá a zásady, ktorým si sa naučil v detstve, sú pre Teba posvätné a zanietene ich obhajuješ.
Ako cíti
Si rád, keď sú na Teba ostatní hrdí. Veľa robíš pre iných, málo pre seba. Miluješ s oddanosťou a Tvoje vzťahy sa vyvíjajú tým smerom, akým zásadám ich podriaďuješ.
Spoločnosť
Vieš pútavo rozprávať, no u blízkych činy pokladáš za dôležitejšie ako slová. V širšom okruhu priateľov, ktorých máš veľa, preberáš úlohu zabávača.
Uplatnenie
Tvoja prirodzená autorita ohromuje vášnivou silou, zanietením a vzápätí odmeranosťou. Uspokojí Ťa práca, kde môžeš obhajovať pravdu, objavovať nepoznané alebo fyzicky pracovať.
Spriaznené duše
Podobné povahové črty majú Daniela, Melánia , tiež narodení v znamení Lev, Ryby a Kozorožec.
K menu patrí
Farba: červená
Vôňa: fougerová
Rastlina: Borievka
Kvet: Helikónia
Strom: Dub
Zviera: Pytón
Kov: hliník
Drahokam/nerast: diamant
Numerológia
Kľúčová iniciála: 4
Duševné číslo: 7
Číslo mena: 1
Indická numerológia: 9
Deň mesiaca:  23.
Číslo karmy: 30

Zlatica Mokráňová
Vypracované pre: Svet podľa – krstného mena a jeho významy
Súvisiaci link: Profil mena a priezviska
Numero-program Meno

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“