Tarotová karta Šestka pohárov so zobrazením matky a dievčatka uprostred kvetov

Numerológia piatich januárových mien pre dieťa

Každý človek dostáva do vienka určité vibrácie čísel, ktoré ho ovplyvňujú a sprevádzajú po celý jeho život. Nielen dátum narodenia, ale aj vibrácia mena, ktorým od prvej chvíle s láskou mama svoje milované dieťa oslovuje, trvalo na jeho vývin pôsobí. V januári nájdete vypracované mená: Alexandra, Andrea, Rastislav, Kristína a Miloš.

Alexandra, 2.1.

Dievčatko s menom Alexandra je povahou pohotové, nezávislé so snahou vyniknúť v ktorejkoľvek oblasti. Zvedavosť a silná vôľa ju motivujú k rýchlym reakciám. Rodičia by mali toto dieťa vychovávať k samostatnosti a vytyčovať mu neustále nové ciele. Mama je jej vzorom a mladších súrodencov rada poučuje a zodpovedá za nich. V súvislosti so staršími súrodencami môže dochádzať k rivalite. Jednoducho má rada situáciu pod kontrolou. V škole si bystrým úsudkom ľahko zapamätá podrobnosti a spája ich do súvislostí. Cieľavedome napreduje k dosiahnutiu ambícií. V profesionálnej oblasti má vynikajúce vyhliadky pôsobiť v riaditeľskej alebo manažérskej pozícii. Je vhodným menom pre slnečné znamenie Škorpión a posilňuje životné číslo 2.

Andrea, 5.1.

Nezávislosť a činorodosť mladej dámy s menom Andrea je obohatená filozofickým pohľadom na svet, súcitom a zmyslom pre spravodlivosť. Je otvorená a mimoriadne túži po láske aj objatiach. Rodičia by jej mali od malička nenásilne stanoviť pevné pravidlá. Má sklon vysvetľovať si ich príkazy ako jej vyhovuje a obchádzať to, čo sa jej práve nepáči. Radostným výrazom a nadšením poľahky zapadne do každého kolektívu, súrodencov zbožňuje bez výhrad. V škole inklinuje skôr k humanitným predmetom. Vhodná je návšteva tvorivých umeleckých krúžkov na vyjadrenie komplikovaných emócií a citov. Je vhodným menom pre slnečné znamenie Býk a posilňuje ju životné číslo 4.

Rastislav, 13.1.

Chlapec s týmto vladárskym menom sa javí ako veľmi príjemný, citlivý a vnímavý chlapec. To neznamená, že ho nenachytáte pri huncútstvach, ale pre jeho nezameniteľnú charizmu mu poľahky odpustíte. Pod zdržanlivou tvárou sa skrýva veľa citovej energie. Jeho prirodzená múdrosť a vytrvalosť často dospelých udivuje už v rannom veku. Rodičia by mu mali vytvoriť priestor pre rozvoj logiky a strategického myslenia prostredníctvom hier. Vyhovuje mu dlhodobé štúdium, pretože rád nasleduje vyššie ideály a vízie. Uplatní sa v roli učiteľa, právnika, vedca, jednoducho v profesii, kde naplno prejaví potenciál inteligencie. Je vhodným menom pre slnečné znamenie Blíženci a posilňuje životné číslo 5.

Kristína, 16.1.

Keď sa vysloví Kristínka, akoby ste povedali slovo láska. Pozriete do očí tohto milého dievčatka a vidíte roztomilú oddanosť. Nie vždy ju vyjadruje otvorene, a preto o to viac potrebuje opateru, pozornosť a starostlivosť svojej mamy. Často sa stáva miláčikom otca. Za úspechom a ambíciami sa v živote veľmi neponáhľa. Potrebuje oporu blízkych, povzbudzovanie a vtedy sa odhodlá k činu. K školským povinnostiam pristupuje systematicky. Máva zopár obľúbených kamarátov a udržiava s nimi kontakty aj v dospelosti. Povzbudzujte ju v športových aktivitách. Slušné správanie a rozvážnosť ju predurčujú na prácu v oblasti ekonomiky, výskumu a diplomacie. Je vhodným menom pre slnečné znamenie Panna a zjemňuje životné číslo 4.

Miloš, 23.1.

Miloš je raz tu a hneď zasa tam. Len pred malou chvíľkou sa hral v izbe a odrazu ho vidíte pred domom s kamarátmi. Jeho okúzľujúco spoločenská povaha nenechá nikoho na pochybách, že si v živote poradí so všetkým, čo ho postretne. Vychovávať ho nebudete iba vy, rodičia, ale výchovou je pre neho samotný život s tým, čo prináša. Reaguje aktívne na podnety a potrebuje voľnosť. V kolektíve je vždy zástancom ukrivdených. V škole skôr udivuje praktickou inteligenciou, pozoruhodnou pamäťou a schopnosťou vidieť fakty v súvislostiach ako do seba zapadajú. Má všestranný talent, takže sa uplatní profesionálne kdekoľvek, ale možno z neho raz bude vynálezca. Je vhodným menom pre slnečné znamenie Lev a posilňuje životné číslo 1.

Zlatica Mokráňová, uverejnené v časopise Mamina, rok 2010

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“