Karta Witch Tarot

Numerológia piatich septembrových mien pre dieťa

Každý človek dostáva do vienka určité vibrácie čísel, ktoré ho ovplyvňujú a sprevádzajú po celý jeho život. Nielen dátum narodenia, ale aj vibrácia mena, ktorým od prvej chvíle s láskou mama svoje milované dieťa oslovuje, trvalo na jeho vývin pôsobí. V septembri nájdete vypracované mená: Linda, Martina, Mária, Matúš a Michal.

2.9. Linda

Vrtká, živá, ohybná s plným priehrštím otázok a prekvapení, tak to je dievča menom Linda. Možno sa prejavuje ako emotívne, drzé a divoké žieňa, no nežnosť, mäkkosť, prítulnosť potrebuje rovnako ako aj tie tiché a poslušné deti. Rodinu a najbližších chráni často vlastný telom, no najmä štipľavými poznámkami. Žiari šťastím a nadšením medzi vrstovníkmi aj dospelými. Samota jej toľko úspechu v živote neprinesie ako práve neustály spoločenský kontakt. Možno je trochu pyšná a autoritatívna, ale má aj schopnosť prispôsobovania sa novým podmienkam a to jej devíza. Veďte ju od malička k domácim prácam a vareniu. Raz to zúročí v profesionálnej oblasti. Pristane jej ktorákoľvek práca, ktorá vyžaduje styk so širokou verejnosťou. Je vhodným menom pre slnečné znamenie Vodnár a posilňuje životné číslo 6.

9.9. Martina

Sympatická a pútavá osobnosť dievčiny s prchkým temperamentom má záľubu v tajomstvách. Vyjadruje sa viac skutkami ako slovami. Mravné zásady dostala prirodzene do vienka. Pracovitosť a organizačné schopnosti je vhodné v nej pestovať, pretože sú vynikajúcim základom pre jej ďalšie profesionálne smerovanie. Vďaka nim a neskutočnej pevnej vôli, raz osud vezme do vlastných rúk a prevráti celý svet. Vyžaduje, aby jej najbližší prejavovali nielen dostatok lásky, ale uisťovali ju o tom, aká je skvelá. Za zdanlivým sebavedomím totiž ukrývajú pocity neistoty, pod drsným čelom, strach z odmietnutia. Vynikajúco sa uplatní v obchode a umení. Je vhodným menom pre slnečné znamenie Rak a posilňuje životné číslo 2.

12.9. Mária

Mária tak rozšírené a silné meno dáva nositeľke zmysel pre mravnosť a neskonalú vieru. Rodí sa na úrovni duše už skoro ako dospelá. Istota, pevnosť, systém a pravidelný životný režim je jej stabilitou. Uprednostňuje harmonické prostredie pred tým hektickým. Ak si myslíte, že dievča s týmto menom poľahky prečítate, ste na omyle. City a intuitívne vnuknutia si ponecháva hlboko ukryté pod spoločensky vhodným správaním. V škole sa jej darí fantasticky. Uplatňuje schopnosť analytickej inteligencie a mimoriadnej pamäte. Niet lepšej študentky. Šľachetnosť je jej silnou stránkou osobnosti. Inklinuje k povolaniam, kde môže byť užitočnou iným a pomáhať im. Je vhodným menom pre slnečné znamenie Blížencov a posilňuje životné číslo 2.

21.9. Matúš

Toto chlapča je prosto strhujúce. Je zvedavý, rýchlo reaguje, nenechá sa ovplyvniť a omotá si vás okolo prsta. Nedokážete sa na neho dlho hnevať, keď zničí nové hračky, lebo raz z neho predsa bude staviteľ alebo vynálezca. Mávnete rukou, ak príbuzným a učiteľom vášnivo oponuje a prezentuje vlastné najlepšie názory. Veď z neho raz bude politik a zmení celé spoločenské zriadenie. V každom prípade od rodičov vyžaduje, aby mu zabezpečili dostatok podnetov na spracovávanie. Odložiť ho pred televíziu alebo počítač nie je to pravé orechové, lebo by sa jeho vnútorný svet vzdialil vašim predstavám o jeho budúcnosti. V profesionálnej oblasti vynikne v tej práci, pre ktorú sa oduševní. Je vhodným menom pre slnečné znamenie Škorpión a posilňuje životné číslo 6.

29.9. Michal

Michal je jednoducho vyjadrené – dobrý chlapec. Emócie, pocity a city drží hlboko pod pokojným zovňajškom, čo môže pomýliť. Jeho láska k rodičom, súrodencom, príbuzným a priateľom je obetavá a vlastnícka. Urobí, čo chcete, ak mu patríte a môže vás ovládať. Radšej sa baví so zopár vernými, ako by bol centrom pozornosti. Prispôsobivosť nie je jeho silnou stránkou, tou je cieľavedomosť. Intuíciu často ignoruje, lebo nie je exaktne overiteľná. V hĺbke samoty dokáže vytvoriť logické postupy, ktoré ho privedú k vysnenému cieľu. Prevláda u neho pioniersky duch, duch objaviteľa neznámeho a nepoznaného. V dospelosti je znamenitým obchodníkom, lekárom aj vojakom. Je vhodným menom pre slnečné znamenie Váhy a posilňuje životné číslo 2.

Zlatica Mokráňová, uverejnené v časopise Mamina, rok 2010

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“