Pytagorova veta v grafickom zobrazení

Pyramídy!

Tieto dokonalé stavby dávnej minulosti v nás vyvolávajú množstvo otázok, na ktoré v súčasnosti nepoznáme odpoveď. V nasledujúcich riadkoch spolu preskúmame tajomnú energiu, sústredenú do telesa tvaru ihlanu.

Pyramídy. To slovo vyvoláva predstavu obrovských stavieb, týčiacich sa z rozsiahleho mora piesku – masívnych mohýl, obrátených k nám vždy jedným trojuholníkom a jednej napoly zvieracej a napoly ľudskej sochy, to všetko v náhodnom zoskupení, spaľované horúcim slnkom a narúšané nikdy neustávajúcim vetrom. Také sú egyptské pyramídy, stelesnené – záhady, prastaré pamiatky na časy pamäti ľudstva už opustené, vymykajúce sa nášmu chápaniu.

Rovnako ako menej známe pyramídy inde na svete, dodávajú tieto monumentálne architektonické diela po stáročia archeológom, historikom i mystikom materiál na tisícky zväzkov, na nekonečné debaty i meditáciu. Dnes tieto tajomstvá stále vzrušujú i trápia vedcov, bádateľov a všetkých tých, ktorí sa snažia odhaliť ich tajomstvo. Vznikajú otázky: Kto pyramídy postavil, za akým účelom, odkiaľ stavitelia získali mimoriadne pokročilé vedecké znalosti, vrátane astronómie, aby tieto mohutné stavby mohli navrhnúť? A akým prepracovaným a zložitým technickým vybavením disponovali, aby tieto stavby boli nakoniec uskutočnené? Podobné otázky, ostávajúce stále bez odpovedí, tak naďalej dráždia predstavivosť i zvedavosť ľudí. Bolo o nich vyslovených desiatky teórií, niektoré krajne / bizarné, iné zasa pozoruhodné nedostatkom inteligentného uvažovania o historických súvislostiach zo strany svojich autorov, napísaním knihy, natočených dokumentárnych a dejových filmov. Téma zostáva vzrušujúca, hľadanie neustáva aj keď, pokiaľ je známe, sa žiadny z týchto autorov, teoretikov alebo filmárov nedostal k odhaleniu tajomstva bližšie, než jeho zvedavý predchodca pred tisíckami rokov. Egyptské pyramídy svoje tajomstvo stále nevydali. Pyramídy obklopuje veľké tajomstvo – od záhady ako boli postavené kolosálne pyramídy starých Egypťanov, Mayov a starých Peruáncov až po nevysvetliteľné sily ukryté v tvare ihlanu. Niet pochýb o tom, že každá civilizácia budovala pyramídy za použitia vysoko pokročilých a matematických a astronomických výpočtov a zdanlivo neskutočných znalostí stavania z kameňa. V civilizáciách oddelených vzdialenosťou tisíc míľ, ale i stovkami rokov, boli niekoľko tonové kamene pri budovaní pyramíd v tvare ihlanu ukladané s nesmiernou presnosťou. Vzhľadom k vlastne rovnako dokonalému využívaniu znalostí je možné predpokladať, že pri stavbe bolo všetko spravované niekým, kto sa nachádzal mimo tejto civilizácie. Ak by tomu tak bolo, odkiaľ cudzinci pochádzali? ako sa k týmto civilizáciám dostali? Učili astronómiu a matematiku len na tento účel, aby si mohli nechať stavať pyramídy? Alebo sa za odovzdávaním týchto poznatkov ľuďom starých civilizácií skrýval ešte nejaký iný dôvod? V dnešnej dobe samozrejme nemáme na podobné otázky odpoveď.

Možno niekedy archeológovia objavia písané záznamy, ktorými bude tajomstvo pyramíd konečne odhalené. Až do tej doby však budú stále presvedčení, rovnako, ako je tomu už po stáročia, že pyramídy slúžili ako chrámy alebo hrobky. Aj napriek podobnému, ničím nepodloženému oficiálnemu vysvetleniu, bude však zvedavá myseľ i naďalej pátrať a snažiť sa vylúštiť jednu z najzaujímavejších architektonických záhad všetkých čias.

Pre Beta rádio spracovala: Mária Kašiarová
Relácia o Mystike s Majou odvysielaná 01. 09. 1998

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“