Symbolické karty Bachovej kvetovej terapie

TAROTHOROSKOP na marec 2013

Marec je mesiacom mentálnej, emocionálnej a fyzickej očisty. Končí zima, ktorá podľa tradičnej čínskej medicíny pôsobí na vodu v tele teda močový mechúr a obličky. Začínajúca jar vplýva na živel drevo, čo v organizme zodpovedá žlčníku a pečeni. Psychickým prejavom nerovnováhy v žlčníku je nerozhodnosť, nedostatok tvorivosti a neschopnosť uskutočnenia plánov v realite, zvlášť ak dlho hľadíme do monitora alebo televíznej obrazovky. Skutočným bohatstvom sú však naše schopnosti. To, čo vidíme je iba ich vonkajším prejavom. Nastal teda čas priniesť ostatným ľuďom vo vašom blízkom aj vzdialenom okolí väčší prínos, čas sebarealizácie. Pretože ak kráčate za svojim snom, všetko k vám v pravý okamih príde.

Baran 21.3. – 20.4 – XI Spravodlivosť, Šestka mincí, XXI Svet
Láska: Môžu nastať isté negatívne, nevedomé tendencie – ako chladná vypočítavosť medzi partnermi alebo tvrdé zotrvanie na svojom „spravodlivom“ stanovisku, na strach z vlastných rozhodnutí, na neschopnosť rozhodnúť sa. Pamätajte, že odpúšťanie je oveľa sladšie a pochopenie pravdy posúva dopredu.
Práca: Dosiahli ste malý úspech a môžete sa oddávať pomalému harmonickému napredovaniu. Užite si tejto krátkej doby na načerpanie nových síl. Nič nie je tak podstatné, aby na Vás nepočkalo. Máte priestor na nové sny a plány. Situácia, na ktorú ste sa pozerali s obavami, sa bude odvíjať priaznivejším smerom.
Zdravie: Zdravotné problémy sužujúce vás v predchádzajúcom období dospejú k šťastnému koncu. Svojou vľúdnosťou upokojíte aj ostatných a nájdite si popri zhone čas na príjemný oddych. Pripravte sa na cestovanie a aj možné zahraničné cesty. Nezabudnite na dôkladnú prípravu zažívacieho ústrojenstva.

Býk 21.4. – 21.5 – Päťka palíc, Princ mincí, VIII Sila
Láska: Máte v sebe veľa ideálov, plánov, požiadaviek a tie chcete za každú cenu uskutočniť. Myslíte si, že vás musí partner bezvýhradne podporovať. Svoju vôľu nemôžete presadiť bez toho, aby sa nepoškodil vzťah. Prehodnoťte, či sa nesnažíte vynútiť si niečo, čo nemá podstatný význam. V partnerskom vzťahu nájdite, čo máte ako dvojica spoločného.
Práca: Zobuďte sa. Môžete úspešne zložiť skúšky, uzavrieť obchody, podpísať zmluvy, alebo vyhrať spor. V riešení situácie otvorene dajte najavo, čo sa vo Vás skrýva. Nastal čas ponúknuť svoje schopnosti. V práci vám odvaha a experimenty môžu priniesť úspech.
Zdravie: Vracia sa vám nová vášeň pre život. Darí sa prekonať pocity spojené s minulosťou a priťahuje vás umenie. Uvedomujete si svoju silu a aj to, že k svojej realizácii potrebujete značnú energiu, odvahu a ochotu riskovať. Využite motiváciu, vychutnajte radosť z úspechu a pudovej sily.

Blíženci 22.5.- 21.6 – Šestka mečov, Päťka mincí, Eso palíc
Láska: Toto obdobie je vhodné na výmenu informácii s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi. Hľadajte ľudí, ktorí sú skutočnou rodinou, spoločenstvo ľudí, v ktorom sa cítite doma a blízkosť priateľov, ktorí vám pomôžu pochopiť vaše vnútro a motívy konania.
Práca: Postrádate tvorivosť a vyhýbate sa momentálne dôležitejším rozhodnutiam, z čoho však pramení nepokoj a napätie. Skúste prekonať svoju zbytočnú opatrnosť a pohnúť sa smerom, kde vás to láka. Jediným východiskom je vziať osud do vlastných rúk. Čím skôr opustíte staré a prijmete nové plány, tým ľahšie sa Vám bude kráčať.
Zdravie: Disponujete dynamickou energiou oslobodenou od blokád a strachu. Dostali ste silný potenciál sily, ktorú môžete využiť tam, kde je potrebné zbúrať staré nefunkčné a prežité štruktúry a zaviesť do bežného života nové riešenia. Je dôležité prejaviť svoju tvorivosť a nájsť jednoznačný cieľ.

Rak 22.6 – 22.7 – Eso mečov, Desiatka mečov, Princezná palíc
Láska: Prichádzajú náhle zmeny v rodinnom živote a v priateľstvách môžete realizovať nové plány. Ideálny čas na pretrhnutie všetkých pút, ktoré ste pociťovali ako zväzujúce. Dôverujte svojim pocitom a hovorte o nich. Objasňujúcim rozhovorom môžete prekonať dávny problém.
Práca: Výška vašich príjmov v tomto období môže lietať z extrému do extrému. Na nič sa nedá s určitosťou spoľahnúť. Mali by ste sa vyvarovať prehnaných požiadaviek a uvidíte, že budete mať radosť aj z menších úspechov. Navyše sa vyhnete aj prípadnému sklamaniu z toho, že vaše jednanie stroskotalo.
Zdravie: Nastáva rušné obdobie. Dajte si pozor na únavu z rutinnej práce, stres a z toho plynúce zdravotné problémy. Spoľahnite sa na šťastie okamihu a usmernite svoje oduševnenie na nový začiatok, ktorý vás privedie k opätovnému objaveniu svojho energetického potenciálu a radosti zo života.

Lev 23.7 – 23.8 – Sedmička mincí, Päťka mečov, III Cisárovná
Láska: Priaznivý vývoj vo vzťahoch usmerníte svojou trpezlivosťou. Pri bližšom pozorovaní možno zistíte, že to, čo na prvý pohľad vyzeralo ako kameň úrazu ako poleno, ktoré ktosi hádže pod nohy, môže byť užitočné a prospešné. Spoliehajte sa v riešení väčšmi na vlastné skutočné skúsenosti.
Práca: Predstava, že isté záležitosti zvládnete „ľavou zadnou“ je mylná. Ak Vás niekto svojou hlúposťou privedie do nepríčetnosti, snažte sa najskôr upokojiť, aby ste všetko nezbabrali. Pokúste sa prispôsobiť vzniknutej situácii, aby ste dokázali využiť príležitosť. Menej rozprávajte a viac konajte.
Zdravie: Dobré obdobie pre priateľstvá, kontakty, hravé stretávanie sa predovšetkým s deťmi a pre kratšie pobyty mimo domov. Využite množstvo nápadov a bohatú umeleckú fantáziu. Buďte aktívni tam, kde uplatníte vkus a estetické cítenie. Uvoľňuje sa obrovská kreatívna energia. Používajte možnosti ducha ako prostriedok liečenia.

Panna 24.8 – 23.9 – XVI Veža, Rytier palíc, XVIII Luna
Láska: Ego je osudom zvrhnuté, masky sú strhnuté. Veža vnáša do milostného vzťahu búrlivé obdobie, v ktorom akoby partnerov úplne pohlcovali vonkajšie podnety a udalosti. Človek stojí pred sebou a svojím partnerom nahý. Nelipnite na minulosti. Môžete sa vydať novou cestou.
Práca: Rytier palíc predstavuje majstra v narábaní s energiami. Niečo nové začína. Venujte sa pracovným úlohám. Dosiahnete dlho očakávané výsledky. Pozor na unáhlenosť v rozhodovaní. Viac šancí máte, ak si uvedomíte, že všetko potrebuje svoj čas.
Zdravie: Luna je kartou premeny a transformácie. Tá sa však deje len z vlastnej odvahy klesnúť na samé dno a z odvahy dotknúť sa často tých najtajnejších a najbolestivejších miest bytosti. Učíte sa odlíšiť ilúzie a iracionálne obavy od nadzmyslových vnuknutí.

Váhy 24.9. – 23.10 – XII Viselec, Desiatka palíc, Trojka mečov
Láska: Uviazli ste v rutine každodenného života, ktoré Vám bráni vo vývoji a raste. Ak chcete rozšíriť svoje horizonty, tak musíte zaujať úplne odlišný životný postoj. Váš svet musíte obrátiť úplne hore nohami, aby ste sa naň pozreli z inej perspektívy a prehliadli obmedzujúce zvyky.
Práca: Kladiete na seba príliš veľké požiadavky. Všetko nepredvídateľné je ukryté v spôsobe myslenia. Prekročte svoj vlastný prah. Táto chvíľa vyžaduje vaše plné nasadenie. Vaše zámery, potrebujú zrelý prístup, nikam sa neponáhľajte. Ten, kto je rýchlejší, nemusí byť vždy lepší. Dávajte si pozor na roztržitosť.
Zdravie: Ozývajú sa staré nespracované bolesti. Z duševnej rovnováhy vás môže vyviesť aj ten najpríjemnejší človek. Porozmýšľajte tiež, či ste si nenaložili na svoje bedrá príliš mnoho. Pripusťte, že aj vy ste len človek. Doprajte si oddych, aby ste vedeli svoj život posúdiť s nadhľadom.

Škorpión 24.10. – 22.11 – IV Cisár, Kráľovná mincí, Eso mincí
Láska: Dávate vzťahom istý rámec, kde panuje jasnosť a poriadok. Uskutočňujete sny a priania. Dostávate možnosť vyriešiť si otázky súvisiace s osobami, ktoré vnímate ako otcovskú autoritu. Môžete si vybudovať emocionálnu istotu, ale snažte sa vysporiadať si staré vzorce myslenia a správania.
Práca: Platia slová spoľahlivosť a vytrvalosť. Dostanete možnosť dokázať svoje praktické skúsenosti. Počúvajte svoje tvorivé myšlienky a ak sa nesnažíte o napredovanie v pracovnej oblasti, preveďte ich do reálnej podoby vo forme vlastnoručne vyrobenej kreatívnej veci do domácnosti.
Zdravie: Čím hlbšie preniknú korene do zeme, tým vyššie sa duša môže vznášať. Toto vedomie so sebou prináša neustály vývoj. Človek má viesť vnútorne i navonok bohatý život. Učte sa používať svoje krídla. Bohatstvo je prirodzený stav a umožňuje vyjadrovať duchovnosť, tvorivý potenciál a zdravo žiť.

Strelec 23.11 – 21.12 – Dvojka palíc, VI Milenci, Osmička pohárov
Láska: Nerozhodne tápate a neviete, ako ďalej. Skôr ako vyjadríte svoj názor, starostlivo si premyslite každé slovo, netaktnosť by sa vám mohla vypomstiť. Ústupok naopak podnieti vrúcnosť vo vzťahoch. Nie je totiž podstatné, kto vyhrá, ale akým spôsobom budete chcieť situáciu riešiť.
Práca: Osud predkladá možnosť voľby medzi uplatnením vlastných znalostí a schopností v negatívnom a pozitívnom smere. Vašou úlohou je inšpirovať a motivovať ľudí, spájať ich, aby vytvárali harmonické celky, prepájať rozličné myšlienky tak, aby existovali v súlade. Opak vás nenaplní.
Zdravie: Nachádzate sa v stave úplného vyčerpania a vnútornej prázdnoty. Prehnane sa rozdávate a máte snahu vyjsť iným vždy v ústrety. Potrebujete si uvedomiť, že aj vy máte právo mať svoje hranice a medze. Prospeje Vám ticho a samota. Vytvorte priestor pre iný spôsob života, aký ste viedli doteraz.

Kozorožec 22.12. – 20.1 – Kráľovná pohárov, Šestka pohárov, Sedmička palíc
Láska: Ukážte svoju citlivosť, potrebu oprieť sa o niekoho blízkeho, alebo ochotu obetovať sa. Doprajte si pokojné vyčkávanie, v ktorom budete načúvať svojmu vnútornému hlasu. Obetujte svoju hrdosť. Láska má pre vás vysokú cenu.
Práca: Spomienky zaplavujú Vaše vnútro. Pozeráte sa na svet priveľmi romanticky, čo zapríčiňuje nesúlad medzi Vašimi predstavami a pracovnou realitou. Nespoliehajte sa na šťastie, alebo náhodu. Dajte priestor svojej intuitívnej tvorivosti.
Zdravie: Máte pre sebou dosť náročné obdobie. Teraz je čas vyskúšať si svoju skutočnú silu. Čokoľvek robíte, robte to naplno. Postavte sa za svoje názory a pravdu. Uvedomte si, že máte dostatok sily, aby ste presadili svoje ciele. Všetko sa však nakoniec vyrieši k vašej spokojnosti.

Vodnár 21.1 – 19.2 – Desiatka mincí, Princ pohárov, Štvorka pohárov
Láska: Vo vzťahu dochádza k formovaniu nových životných cieľov a objavujú sa nové možnosti, ako uspokojiť pozemské potreby. Otvorte svoje srdce a nechajte do neho prúdiť bohatstvo skúseností. Vychutnajte si tieto chvíle, lebo máte pred sebou úspech.
Práca: Okolnosti aj pocity z nich sú priaznivé, preto možno dosiahnuť veľké ciele. Úprimnosť k sebe a konanie z celého čistého srdca dáva nezmieriteľnú energiu. Celé srdce venujte záležitosti, ktorá Vám umožní vyjadriť, čo cítite. Postupovať ďalej môžete len ak otvoríte svoju dušu nádeji a viere.
Zdravie: Niečo Vám chýba, ale pri životnom tempe, neviete určiť, čo to je. Nepravdivé hodnoty vás držia v závislosti a okrádajú o životnú energiu, ktorú by ste mohli využiť na nový začiatok v podnikaní, práci, či vo vzťahu. Prelomte stereotyp, ktorý vás zväzuje a blokuje emocionálne prežívanie. Láska lieči všetko.

Ryby 20.2. – 20.3 – IX Pustovník, 0 Blázon, Osmička mincí
Láska: Teraz by ste si mali urobiť vo vzťahu prestávku. Pravý vzťah musí umožňovať i to, že človek môže ísť i kus cesty sám. Buď sa vzťah dostane do oveľa väčšej hĺbky, alebo sa zistí, že už nezodpovedá požiadavkám a rozpadne sa. Je potrebné ísť veci až na koreň.
Práca: Nové, oživujúce skúsenosti, ktoré niekedy vyzerajú chaoticky, avšak neznamenajú žiadne skutočné nebezpečenstvo. Viac ako inokedy sa otvoríte novým zaujímavým myšlienkam a budete sa snažiť o ich realizáciu. Máte pred sebou čas odvážnych až riskantných činov.
Zdravie: Harmonické fyzické energie sú k dispozícii v prekypujúcom množstve. Uvoľníte zo svojho vnútra to, čo vás dlhšie trápilo a držalo v napätí. Ak vás znepokojujú myšlienky na budúcnosť, nelámte si s tým teraz hlavu, pretože čas na riešenie ešte nenastal. Nastáva pre vás ideálny čas na doplnenie si nových vedomostí.

Tarot-horoskop pre časopis Jasnovidka spracovala: Zlatica Mokráňová

Objednajte si:
Individuálne písomné Tarotové analýzy
Tarot-horoskop na 1 rok
Kurz Tarotu
Tvorba horoskopov

Súvisiaci link:
Tarotový výklad zdarma online

Zlatica
V preferovaných nástrojoch so spirituálnom podstatou sa opiera o čítanie symboliky čísel, tarotových obrázkov, o lunárnu astrológiu, arteterapiu, regresnú terapiu, energo-informačnú medicínu, parapsychológiu a rada sa s Vami podelí o svoje poznatky, zručnosti a skúsenosti.