divoký kôň s uzdou
Kôň

23. bájka o koňovi a jazdcovi

Bol Ezop skutočnou postavou z mäsa a kostí bojujúci satirou za práva utláčaných, alebo len legendou antického sveta? Podľa podložených prameňov naozaj žil… A žije dodnes – v múdrostiach, ktoré nám vo svojich bájkach zanechal. Dnes v bájke o koňovi a jazdcovi.

Bol krásny jarný deň a mladý zámožný muž sa vybral na prechádzku na svojom novom koni. Žiaľ nevedel, že kôň ešte nie je celkom skrotený. Len čo sa vyšvihol do sedla, kôň sklopil uši a divo vyrazil do cvalu. Mladý jazdec sa pokúšal koňa ovládnuť. A tak sa pevne držal nakoniec jeho krku. Priateľ, ktorý to všetko sledoval za ním zavolal: „kam sa tak ponáhľaš? a mladý muž odpovedal: „ako to mám vedieť? ja o tom nerozhodujem, ale radšej sa spýtaj koňa!“

      POUČENIE: Nepúšťaj sa do vecí, ktorým nerozumieš.

Použitá literatúra:
BRONNEN Arnolt: Ezop, Praha: Státní nakladatelství krásné literatúry a umení, 1962.
Ezopove bájky, Bratislava: Junior, 1993. ISBN 80-7146-098-2
Ezopské bájky, Bratislava: Smena, 1974.

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“