tmavý magický les
Les

25. bájka o poľovníkovi a drevorubačovi

Bol Ezop skutočnou postavou z mäsa a kostí bojujúci satirou za práva utláčaných, alebo len legendou antického sveta? Podľa podložených prameňov naozaj žil… A žije dodnes – v múdrostiach, ktoré nám vo svojich bájkach zanechal. Dnes v bájke o poľovníkovi a drevorubačovi.

Poľovník vyzbrojený puškou nebojácne kráčal lesom nahlas opakoval, že hľadá leva, aby ho mohol zastreliť. V duši, však taký smelý nebol, len chcel aby to ľudia nevedeli. Po dlhej chôdzi prišiel k drevorubačovi, čo stínal strom. Pristavil sa pri ňom. “haló” zavolal, “hľadám stopy leva, neviete kde by som ich našiel?” Drevorubač odložil sekeru a prikývol. “pravdaže, poďte so mnou a ja vám ukážem nielen stopy, ale aj leva”. Keď to poľovník počul, zbledol a roztriasli sa mu kolená. “N-n-nie, netreba” začal jachtať, obrátil sa a ponáhľal sa preč a ešte zavolal “ja nehľadám leva, iba jeho stopy.”

       POUČENIE: Ľudia nie sú vždy takí smelí, ako sa zdajú.

Použitá literatúra:
BRONNEN Arnolt: Ezop, Praha: Státní nakladatelství krásné literatúry a umení, 1962.
Ezopove bájky, Bratislava: Junior, 1993. ISBN 80-7146-098-2
Ezopské bájky, Bratislava: Smena, 1974.

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“