tri žaby - nevidel, nepočul, nepovedal

53. bájka o volovi a žabách

Bol Ezop skutočnou postavou z mäsa a kostí bojujúci satirou za práva utláčaných, alebo len legendou antického sveta? Podľa podložených prameňov naozaj žil… A žije dodnes – v múdrostiach, ktoré nám vo svojich bájkach zanechal. Dnes v bájke o volovi a žabách.

Žabia rodinka si spokojne nažívala v trstine pri rybníku. Dve mladé žabky sa radi hrávali na brehu so všetkými zvieratkami. Raz sa stala strašná príhoda. K rybníku sa prišiel napiť obrovský vôl a nevšimol si jednu žabku, stúpil na ňu a rozpučil ju. Druhá žabka sa pobrala domov a porozprávala mame, čo sa stalo. Mama sa jej vypytovala, aké bolo veľké to zviera. Žabka nadula líca a brucho, ale nestačilo to aby ukázala veľkosť toho zvieraťa. Tak sa nadúvala, nadúvala – až nakoniec praskla.

      POUČENIE: Niektoré veci je lepšie neskúšať.

Použitá literatúra:
BRONNEN Arnolt: Ezop, Praha: Státní nakladatelství krásné literatúry a umení, 1962.
Ezopove bájky, Bratislava: Junior, 1993. ISBN 80-7146-098-2
Ezopské bájky, Bratislava: Smena, 1974.

NUMEROLOGIA.sk
Všetko, čo ste chceli vedieť o numerológii a tarote a nemali ste sa, kde dozvedieť, sa dozviete od nás. "Tomu, kto skutočne počúva, poskytneme RADU, ostatným ILÚZIU..."