žaby s korunkou na hlave
Žabia princezná

57. bájka o žabe mastičkárke

Bol Ezop skutočnou postavou z mäsa a kostí bojujúci satirou za práva utláčaných, alebo len legendou antického sveta? Podľa podložených prameňov naozaj žil… A žije dodnes – v múdrostiach, ktoré nám vo svojich bájkach zanechal. Dnes v bájke o žabe mastičkárke.

Žabu prestalo byť celý deň na brehu a kvákať. Rozhodla sa, že sa presťahuje do mesta a stane sa boháčkou. Otvorí si na trhu stánok a bude z nej mastičkárka. Mastičkár je taký, čo predstiera, že vylieči všetky choroby a takému radi všetci veria. Keď mala všetko pripravené, otvorila stánok, kde boli všakovaké fľaštičky s tekutinami rôznych farieb. Začal vykrikovať: „Sem sa všetci, na každú bolesť je tu liek!“ Zhromaždil sa tu veľký zástup zvierat, ktoré prilákali pekné sľuby. Zvedavá a skúsená líška sa spýtala: „Naozaj vieš liečiť všetky choroby?“ žaba sebavedome odpovedala: „pravdaže, učila som sa u najlepších lekárov, moje fľaštičky vyliečia všetky neduhy!“ Po týchto slovách zvieratá začali fľaštičky kupovať za drahé peniaze. Ale múdru líšku jej odpoveď neuspokojila. Ešte sa chvíľu prizerala a potom povedala: „Keď si taká múdra lekárka, prečo ty sama iba skáčeš? A prečo máš takú škvrnitú a vráskavú kožu??“ Na toto žaba odpovedať nevedela. Až teraz všetkým zvieratám svitlo, že je to podvodníčka a začali jej nadávať a pýtať späť svojej peniaze. Stánok je zvalili a žaba radšej ušla do rybníka.

      POUČENIE: Zázračný lekár, vylieč najskôr sám seba!

Použitá literatúra:
BRONNEN Arnolt: Ezop, Praha: Státní nakladatelství krásné literatúry a umení, 1962.
Ezopove bájky, Bratislava: Junior, 1993. ISBN 80-7146-098-2
Ezopské bájky, Bratislava: Smena, 1974.

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“