Ryby v morskom akváriu v Budapešti

8. A čo láska?

Triky?!

A čo láska?! Ako to, že tu ešte nepadlo slovo láska? Športovec, väzba, prestíž… a kde sú city?!

Veď ja ho ľúbim, odpovie vám Šťučka.

Myslí to iste úprimne: Šťučka sa vždy pousiluje o to, aby ľúbila práve toho, koho potrebuje ľúbiť. Jednou z jej podstatných vlastností je, že vie, čo znie paradoxne chladnokrvne regulovať svoje city.

Nepripisujme jej preto nijaké zvláštne zásluhy a najmä jej nezáviďme: ak sa Šťučke darí to, čo sa väčšine ľudí nepodarí po celý život, nepripisujme to jej železnej vôli a obyčajnému sebaovládaniu – vďačí za to iba svojej emocionálnej menejcennosti.

Šťučka je celou svojou bytostnou podstatou egoista, a ako každý egoista vyčerpáva takmer všetky svoje citové fondy na sebalásku. Na lásku k druhému jej ostane tak málo. že toto málo ľahko ovládne a zreguluje.

Jej postoj k láske je určovaný ohľadom nie na vnútorné, ale na vonkajšie okolnosti, ktoré tento cit sprevádzajú. Láska nie je pre Šťučku záležitosťou citovou: je pre ňu záležitosťou spoločenskou.

Videli sme, že v období partie sa chladnokrvne rozhodla, že si nájde chlapca, ktorý bude „naj-naj“. Teda nie láska, ale prestíž: chlapec má byť totiž naj-naj nielen z hľadiska a podľa kritérií Šťučkiných, ale najmä a predovšetkým podľa panujúcich kritérií v jej okolí, teda kritérií spoločenských: musí to byť ideál ostatných dievčat, musí to byt niekto, o kom „všetci“ hovoria, že je „skvelý.“

Šťučke totiž – hoci si to ešte ani neuvedomuje – nejde ani tak o vzťah k nejakému chlapcovi, ale skôr o to, ako sa tento vzťah bude javiť okoliu; či týmto vzťahom ona Šťučka, získa, alebo stratí na cene, ako bude vedľa toho či onoho chlapca „vyzerať“.

Je to pre Šťučku veľmi dôležité, lebo si uvedomuje, že chlapec, ktorého si takto vybrala, nebude jej manželom ; bude iba pútačom, ktorý má demonštrovať jej burzový kurz.

 

Zdroj: Nataša Tanská: Vyznáte sa v tlačenici? (úvod do šťukológie), Mladé letá, 1968
Kapitola: Šťuka a chlapci

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“