Numerologička s krištáľovou guľou

Interview so Zlaticou Mokráňovou

Horoskopy ju priťahovali už od detstva. Spolužiačkam veštila z ruky, pri hre obyčajných sedmových kariet mávala rôzne predstavy a vízie, ktorým vtedy vôbec nerozumela. Postupom času zistila, že toto je POSLANIE. Práca v oblasti poradenstva ľudom ju nesmierne baví, ale priznáva, že psychicky je veľmi vyčerpávajúca a niekedy je veľmi ťažké ju zosúladiť s rodinou. Najväčšiu radosť však má, ak klient, ktorý sa ozval pre neho s neriešiteľným problémom, po čase pošle email, že aj vďaka nej bolo nakoniec riešenie hračkou. Dámy a páni, Numerologička a Tarotmanka Petronela! „Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem Radu, ostatným ilúziu…“

Začnem obligátne – kedy a ako ste sa dostala k numerológii?

Na jednom z ezotericky zameraných kurzov, ktorých som po nežnej revolúcii absolvovala množstvo. Myslím, že to bolo reiki. Vtedy som pochopila – toto je to, čo som hľadala.

Kde vlastne numerológia vznikla? Kam a ku komu vedú jej korene?

Čísla mali odpradávna svoj magický význam. Boli dôležité všade tam, kde existovala civilizácia, náboženstvo, umenie a veda. Veď po prvý krát sa písomný znak pre číslo zjavuje v sedemtisíc rokov starých záznamoch sumerského pisára. Aj tá najrannejšia civilizácia, akú len poznáme, mala určité čísla, ktorým pripisovala dôležitosť. Či už Číňania, Chaldejci, Indovia, Gréci alebo Rimania. Preto aj dejiny numerológie spadajú do predhistorickej doby. Starí Egypťania dosiahli v tejto oblasti vysokú mieru poznania.

Za jedného zo zakladateľov náuky o symbolickom význame čísel – numerológie je považovaný Pytagoras. Známeho filozofa a matematika, žijúceho pred 2500 rokmi, fascinovali hviezdy a vzťahy medzi číslami. Známy je predovšetkým svojou vetou o stranách pravouhlého trojuholníka, ale menej známe je, že založil ezoterickú školu, kde svoje učenie odovzdával starostlivo vyberaným študentom. Pytagoras sa pokúsil vystihnúť harmóniu sveta, jeho symetriu a úmernosť pomocou číselných vzťahov. Číslo sa preňho stalo základom všetkého. Pytagorovci, podobne ako starí Číňania, nerozlišovali medzi numerológiou a matematikou.

Z Pytagorovej školy o číslach vychádza aj slovo vibrácia. Objavil číselnú zákonitosť pri hudbe, kde zvuk strún znie harmonicky, keď sú závažia, ktoré napínajú struny v celočíselných pomeroch. Teda čísla determinujú hudobnú harmóniu a každé číslo ma tým svoju vibráciu, teda chvenie. Každé číslo má od jeden po deväť svoje špecifické vlastnosti. V numerológii podľa Pytagora nepárne čísla sú mužské, aktívne a tvorivé, párne čísla sú ženské, pasívne a receptívne. Pytagorova charakteristika týchto vlastností významne ovplyvňuje aj súčasnú numerológiu.

Židia využívali mystický význam čísel ako súčasť tajného učenia – kabaly. V západnej Európe v 16. a 17. storočí hermetickí filozofi študovali a prakticky sa zaoberali astrológiou, alchýmiou, mágiou a mystickým významom čísel. Možno ich považovať za kresťanský ekvivalent kabalistov. No až v 19. a začiatkom 20. storočia sa numerológia stala opäť čímsi viac než iba zábavnou spoločenskou hrou a napokon jej predmet bol sformulovaný vedecky.

Aké podmienky musí spĺňať záujemca o štúdium numerológie? Potrebuje byť dobrý v matematike, alebo mať skôr dobré empatické schopnosti? Čo by ste poradili potenciálnym záujemcom o tento odbor?

V prvom rade musí mať záujem. 🙂 Empatia je skôr o vcítení sa do iného človeka alebo podstaty situácie a tú využívajú, predpokladám, všetci pôsobiaci v oblasti pomáhajúcich profesií. K poznaniu významu čísel možno dospieť štúdiom. Numerológia ako veda poukazuje skôr na praktické použitie základných zákonov a to matematických, vzťahujúcich sa na hmotnú existenciu človeka. V samotných číslach neexistuje okultizmus ani nadprirodzené sily. Sú kľúčom k prirodzeným sledom udalostí. Numerológia pracuje s jednocifernými číslami. Deväť číslic a nula tvoria základ. Hoci sa na prvý pohľad zdajú výpočty nesmierne zložité, v skutočnosti sú veľmi jednoduché. Pokiaľ niekto tvrdí, že v nejaký určitý deň odo dnes za pár rokov sa niečo stane, je považovaný za jasnovidca. Tento človek je však možno len dobrý v numerológii a nepoužíva žiadne nadprirodzené schopnosti. Ak skonštatujem, že v dôsledku odhadu situácie na základe výkladu z čísel vibračné vplyvy určitej doby poukazujú na rôzne dôsledky, nevyslovujem len náhodnú myšlienku, ale riešim určitý problém vyplývajúci z výpočtu. Potenciálny záujemca o tento odbor by si tiež mal uvedomiť, že numerológia nie je izolovaná oblasť, ale koreluje s ďalšími disciplínami ako napríklad aj astrológia alebo tarot.

Mnoho ľudí sa i vďaka lacným televíznym či časopiseckým predpovediam pozerá na numerológiu s dešpektom. Je numerológia skôr exaktnou vedou, alebo súborom viacmenej presných odhadov? V čom sa od seba numerológia a tarot líšia?

Ako som spomenula, záujem o prastaré vedomosti o číslach ako symboloch, zaznamenáva opätovný rozkvet koncom 19. storočia. Rozvoj prírodných vied a matematiky stiera príchuť tajomstva a zaoberajú sa nimi výlučne ezoterici ako napríklad Eliphas Lévi. Za zakladateľa modernej numerológie je považovaný Cheiro, pravým menom Louis Hamon. Nechal sa počas dlhého pobytu v Indii zasvätiť do tajného poznania Indov a v roku 1935 uverejnil svoje vedomosti o číslach v Knihe čísel.

Vplyvom dátumu narodenia na osobnosť človeka a jeho život sa zaoberá Robin Stein. Autorka spracovala vedeckú štatisticky podloženú prácu a nazhromaždila viac ako desaťtisíc dátumov z hodnoverných prameňov, ktoré podrobila numerologickému skúmaniu. Rozdelila dátumy do rôznych kategórii, z toho každá kategória operovala s 300 až 500 dátumami a výskum trval viac ako tri roky. Výsledky uverejnila v knihe Numerológia – čísla lásky.

V súčasnej dobe existuje mnoho smerov, numerologických škôl. Osobne uprednostňujem numerológiu, ktorá vychádza z praxe. Okrem ezoterikov sa aj psychoanalytici zaoberajú číslami, ktoré sa vyskytujú v snoch. Za ich symbolickým významom sú totiž archetypy, teda pravzory, hlboko zakorenené v kolektívnom nevedomí. V tomto zmysle na seba numerológia a tarot nadväzujú. Vzťah medzi číslami, písmenami a tarotovými kartami je nepopierateľný.

Každému písmenu posvätnej hebrejskej abecedy zodpovedá jedna tarotová karta z veľkých arkán (od latinského slova arcanum – tajomstvo) a malé arkány (56 kariet v štyroch farbách) rozvádzajú ich význam do jemnejších odtieňov. Tarot pracuje s obrazmi, ktoré premosťujú vedomie s nevedomím. Je cestou sebapoznania. Prostredníctvom meditácie nad tarotovými kartami môžeme prežiť príbeh iniciácie, čo je pomenovanie postupného prieniku do jadra zákonitostí, ktorým podlieha mikrokozmos v zastúpení človekom ako aj makrokozmos, teda príroda a vesmír. Zmyslom iniciácie je ovládnutie síl fyzických, mentálnych a astrálnych, ktoré zdanlivo zmietajú človekom a všetkým, čo ho obklopuje.

Je množstvo vecí, ktoré ľudí zaujímajú – k najčastejším témam zrejme budú patriť vzťahy a peniaze – je oblasť, ktorú skúmate rada? Je téma, ktorá Vás poteší, keď sa o ňu ľudia zaujímajú?

Na mojej práci ma teší rôznorodosť. Prvý klient mi zvyčajne otvorí tému dňa, a aj keď by som mohla povedať, že najčastejšie sa riešia u mňa vzťahy, tak tento pojem je príliš všeobecný. Aké vzťahy? Partnerské, rodičovské, príbuzenské, kolegiálne, susedské, spoločenské? V akej fáze? Začiatok, ukončenie, smrť, všedné malichernosti? Ich existencia alebo absencia? Existuje množstvo rovín vzťahov a problémy z určitého uhlu pohľadu v nich vyvstávajú vo vlnách v konkrétnom období a v ďalšom prichádzajú iné.

Výber vhodného partnera, zamestnania „ušitého na mieru“, či kde hľadať zdroje príjmov – stretla ste sa i s neobvyklou požiadavkou, ktorá Vám utkvela v pamäti? Spomínate si ešte na svojho úplne prvého klienta?

Keďže sa aktívne numerológii venujem 11 rokov a prvé stretnutia s „klientmi“ boli už pár rokov pred tým, nepamätám si presne, kto bol prvým mojim klientom. Pravdepodobne niekto z mojich blízkych – niektorá priateľka. Čo je neobvyklá požiadavka? Zamieňanie hazardného tipovania s numerológiou a otázky typu – Kedy vyhrám prvú cenu v lotérii? 🙂 Viac ma dokážu prekvapiť tie najobyčajnejšie otázky. A ani nie otázky ako prístup samotných ľudí k nim.

Pribúda v čase všeobecnej krízy ľudí obracajúcich sa k Vám o radu? Existuje nejaké zlaté pravidlo, dostatočne všeobecné, aby mohlo byť na úžitok všetkým?

Vzhľadom k medializovanej kríze je paradoxom, že viac ľudí sa na mňa obracalo počas minulého roka. Stres bol priam hmatateľný a nápor pracovných nárokov neúmerne stúpal. Bol to rok končiaci sa číslom 8 a tie v minulosti pravidelne prinášali revolučné zmeny v usporiadaní spoločnosti. Najčastejšími otázkami boli: „Mám zmeniť prácu?“ A druhou: „Je vhodný rok na tehotenstvo?“ Tento rok je skôr rokom bilancovania a návratu k nehmotným hodnotám prostredníctvom stereotypu a obmedzení konzervativizmu, a ezoterické disciplíny nepatria práve k tým vžitým, tradičným hodnotám.

Dostali ste sa niekedy do situácie, kedy ste jasne videli, „kde je pes zakopaný“, no klient sa zaujímal len o podružné veci a pravú podstatu problému obchádzal?

Takmer denne. 🙂 Môj výrok – slogan www.numerologia.sk – „…tomu kto skutočne počúva, poskytneme Radu, ostatným ilúziu…“ nevznikol náhodne. Nie každý je naozaj pripravený na pravdu, keď sa pre ňu rozhodne iba egom a nie celou dušou. Vtedy potrebuje čas, aby na ňu vyzrel. Dám mu kľúč, ktorý môže použiť kedykoľvek a nie iba počas hodiny strávenej u mňa. V tomto zmysle sú vhodnejšie písomné numerologické alebo tarotové analýzy, ktoré vypracovávam.

Majú aj numerológovia svojich „obľúbených klientov“?

Keď som sa prostredníctvom regresnej terapie vrátila v čase tesne pred tento život, videla som veľké zhromaždenie duší, ktoré na moje narodenie čakajú. Niektoré z nich priam žiarili, iné menej a ďalšie sa takmer strácali. Je teda pochopiteľné, ak niektorá zo spriaznených, duálnych alebo inak so mnou zviazaných duší, ku mne prichádza ako klient a ten vzťah sa v priebehu rokov vyvíja.

Myslím, že už našim čitateľom môžem prezradiť, že sa môžu tešiť na sériu Vašich článkov a hlavne na pravidelné numerologické okienko v sobotu večer v novej rubrike. Ďakujem za rozhovor a prajem veľa síl a úspechov vo Vašom poslaní.

CEZ OKNO sa zhováral Yezid
exkluzívne.cez.okno, uverejnené 4.5.2009

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“