veľa čísel pay

Milionármi cez „udobrenie“ karmy

Milionárom, podľa vzorca násobenia šťastia, sa môže stať ktokoľvek. Otázka skôr znie: „Prečo by sa šťastie malo usmiať práve na vás?“ Keď sa rozhodnete vyhrať napriek osudu, je treba „udobriť si“ karmu.

Čo sú čísla? Pre počítačových odborníkov súbor núl a jednotiek, pre finančníkov počet bankoviek a mincí, pre kuchárku množstvo prísad na varenie, pre ponáhľajúceho sa zamestnanca čísla udávajúce čas na hodinách a pre každého obyčajného človeka hodnota peňazí v peňaženke. V týchto príkladoch hovoríme o numerickej hodnote čísla. Čo však symbolická hodnota čísel, o ktorej uvažoval už Pytagoras?

Symbolická hra čísel

Podľa starogréckeho filozofa harmóniu sveta možno vystihnúť číselnými vzťahmi. Každé číslo je nositeľ hudobnej vibrácie v podobe tónu i zrakovej vibrácie v podobe farby. Je to chvenie, kvalita, na ktorú sa ladíme vedome alebo nevedome. Vtedy, keď skúmame vlnenie čísel, hovoríme o vede o číslach. Podľa numerológie – ezoterickej disciplíny, ktorá sa zaoberá číslami a ich vplyvom na ľudský život, neexistujú šťastné alebo nešťastné čísla. Sú len čísla s určitou kvalitou a príslušnou symbolikou.

Napríklad všeobecne sa za šťastné čísla považujú prvočísla ako 7, 13, 19, 23, 31, 79, 97. Áno, dokonca aj rozporuplne vnímaná a často zaznávaná trinástka. Trinástka za nič nemôže, iba v sebe obsahuje informáciu večných premien. Pokiaľ sa nachádzate v období životných zmien, ste naladení na vlnu vibrácie 13 a môže byť v závislosti od postoja k situácii vašim šťastným, ale aj nešťastným číslom.

Mágia čísel a viera v šťastný osud

Často od ľudí dostávam otázky ohľadne finančnej výhry. Či sa šťastie v hre dá pritiahnuť cez numerológiu a ja odpovedám, že výhra musí byť napísaná v osude človeka. Tento fakt nemožno kvantitatívne zmerať kvalitou čísla vypočítaného z dátumu narodenia. Napriek tomu vo vypĺňaní tiketov, hraní hazardných hier a vsádzaní na lotériu mnohí spoliehajú práve na osobnostné číslo dané dňom narodenia alebo životné číslo vypočítané súčtom číslic dátumu narodenia.

Jednoduchých návodov pre poverčivých existuje veľa a plno numerologických výpočtov odvodených z dátumov narodenia a mena nájdete na internete. Pokiaľ sa vydáte touto cestou, spoľahlivejšie je nechať si vypracovať individuálnu komplexnú numerologickú analýzu šitú na mieru a dozvedieť sa svoje silné čísla. Ani toto vám však nezaručí výhru. Mágia čísel totiž spočíva v jasne definovanom zámere a vo vašej viere v ich silu a šťastie.

Návod na pritiahnutie výhry

Ako si pritiahnete výhru? Pre blondínky sú vraj šťastné čísla všetky, ktoré končia orgazmom. To bol vtip! Najlepším spôsobom je, keď si vlastné šťastné čísla určíte sami podľa dátumu zoznámenia s milovaným človekom alebo podľa dátumu svadby, narodenia dieťaťa, zloženia záverečnej skúšky či inak príjemnej a radostnej udalosti. Deň, mesiac, rok a prípadne aj hodina obsahujúca informáciu vášho šťastia priťahuje do vášho života ďalšie šťastie.

Milionárom, podľa vzorca násobenia šťastia, sa môže stať ktokoľvek. Otázka skôr znie: „Prečo by sa šťastie malo usmiať práve na vás?“ Keď sa rozhodnete vyhrať napriek osudu, je treba „udobriť si“ karmu. Veď koľkí výherní milionári nakoniec skončili ako bezdomovci? Prípadov je veľa. Namiesto očakávaného šťastia, sa dostavila úplná mizina. Jedným z predpokladov šťastnej výhry je zohľadnenie princípu duality – jin a jang – uvážiť, čo vlastne chcete, lebo – keď na jednej strane dostanete, na druhej strane vám bude odobraté.

Existujú ľudia, ktorí pravidelne stávkujú a vyhrávajú, ale zároveň sa starajú o mentálne a fyzicky postihnuté dieťa alebo dožívajúceho starého človeka. Existujú ľudia, ktorí sa tak silno zamilujú a otvoria srdcovú čakru láske, že pritiahnu radosťou a životným šťastím výhru. Existujú ľudia, ktorí nečakajú na výhru v stávkovej kancelárii, ale vyrovnajú si svoje dlhy, uvoľnia sa, uľaví sa im na duši a za odmenu potom vyhrajú. Existujú ľudia, ktorí dajú sľub, že ak vyhrajú, tak splnia nemožné, tak im osud splní ich prianie, aby dokázali, že ten sľub myslia vážne.

Hovorí sa – šťastie majú deti, opilci a blázni. A viete prečo? Sú prístupní aj nemožnému. Veria vo výhru a to je prvým predpokladom k jej pritiahnutiu. Druhým je správne načasovanie. Rovnaké a opakujúce sa čísla na hodinkách môžete považovať za šťastnú indíciu, ktorá predznamenáva výhru. Môžu byť súradnicou na určenie času výhry vašich osobných magických čísel. Tretím predpokladom je zadanie zámeru v kľúči – dám a dostanem. Udobríte si karmu a máte to!

Ako je to s vami?
Ste pripravení cez osobný vzorec šťastia a výherné šťastné čísla dosiahnuť harmóniu svojho sveta a súzvuk s blízkymi? Alebo je vaše šťastie určované odlišnými hodnotami a milióny nachádzate v symbolickej podobe čísel?

Zlatica Mokráňová

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“