sedadlá s číslami

Numerologia a vibrácie čísel politických strán

Po pridelení čísel jednotlivým politickým stranám, s ktorými pôjdu do volieb, som dostala otázku, aký majú ich vibrácie vplyv na umiestnenie strán v tohtoročných parlamentných voľbách. Z hľadiska numerológie je totiž častým používaním konkrétnej vibrácie predpoklad pritiahnuť určitý druh udalostí. Tie môžu byť prospešné, ale aj naopak. Či je tomu naozaj tak, posúďte sami na základe retrospektívy do roku 2002.

Všetky nasledujúce popisy sú vyjadrením vibrácii čísel ako pôsobia na daný subjekt, v žiadnom prípade nepopisujú vlastnosti politických strán. Výsledky parlamentných volieb na Slovensku v roku 2002 nájdete tu. Dátum vzniku politických strán píšem pre študentov a absolventov kurzov numerológie, ktorí majú záujem bádať a spoznávať numerologické súvislosti aj v tejto stránke života. Pre dokreslenie vtedajších výsledkov je treba zohľadniť aj osobnú ročnú vibráciu predstaviteľov strán. Dátumy ich narodení si však zistite už sami.

HZDS číslo vo voľbách: 6
Číslo 6 je symbol súladu. Znamená vyrovnanosť a rovnováhu, ale i napriek tomu má určitú stupňujúcu silu. Je pevné a najspoľahlivejšie. Nadšenie chýba, je však nahradené pokojným zaujatím a skutočnou vierou, že nakoniec zvíťazia. Vibrácia však obsahuje sklon k domnienke o suverénnosti, teda zvýrazňuje na vlastnú škodu určitú domýšľavosť.
Dátum vzniku politickej strany: 4.5.1991

SDKÚ číslo vo voľbách: 2
2 je vibrácia protikladov, znamenajúca rozpoltenosť. Je to číslo, predstavujúce vyrovnanosť a rovnováhu, ale súčasne i neustále prúdenie a zmeny. Predstavuje spojenie a odlúčenie. Vyznačuje sa protichodnými myšlienkami, ktoré nikdy nejde zlúčiť. To všetko podporuje diplomaciu, ale aj sklon k váhavosti.
Dátum vzniku politickej strany: 18.2.2000

Smer, číslo vo voľbách: 5
Je to predovšetkým číslo expanzie, je však vo svojej podstate nevyrovnané, mnohostranné a je ho ťažké analyzovať. S týmto nepokojným číslom bez ustálenej vibrácie, ktoré často spôsobuje neočakávané veci, prichádzajú prekvapenia. Je naplnené nedisciplinovanou činnosťou a vyvoláva rýchle a náhle zmeny.
Dátum vzniku politickej strany: 8.11.1999

ANO číslo vo voľbách: 17
Energia vzniknutá spojením čísel 1 a 7 dáva predpoklad víťaziť nad sebou samotnými vo fyzickej rovine. Predstavuje vysokú dávku nezávislosti a vodcovstva zároveň so súcitom a pomocou trpiacim. V negatívnom prípade sa objaví sklon k dramatickým výlevom citov a malej opatrnosti pri výbere partnerov či spolupracovníkov.
Dátum vzniku politickej strany: 14.5.2001

PSNS číslo vo voľbách: 26
Intuícia 2 a harmónia 6 sa spája do silnej 8. Vibrácie dodávajú silu, ktorá pomáha prekonať i najobtiažnejšie situácie. Nič tomuto číslu neunikne. Každú maličkosť vie využiť vo svoj prospech, ale má sklon preceňovať svoje schopnosti. V negatívnom prípade dopláca na svoju aroganciu či fatalitu.
Dátum vzniku politickej strany: 2.10.2001

SNS číslo vo voľbách: 23
23 chce mať voľnosť a dáva to najavo celému svetu. Má nadanie v mnohých smeroch, ale jeho vibrácie sú pomerne komplikované a ťažko im možno porozumieť. Na jednej strane potrebuje oporu iných a na druhej strane od nich uteká. 23 propaguje nové myšlienky, ale objavuje sa náladovosť, výbušnosť s predpokladom riskovať.
Dátum vzniku politickej strany: 7.3.1990

KDH číslo vo voľbách:12
12 predstavuje úspech. Mimoriadna činorodosť, myšlienková bystrosť a spoločenskosť sú nezaplatiteľnými devízami tohto čísla. Pod jej vplyvom je však konanie impulzívne. Niekedy sľubuje nesplniteľné. Mení metodiku a postupy behom práce a pred dosiahnutím cieľa. Pozitívom je prispôsobenie sa danej situácii.
Dátum vzniku politickej strany: 23.2.1990

SDĽ číslo vo voľbách: 4
Číslo 4 je symbol pevnosti. Najpozoruhodnejšie na čísle 4 je rozvaha a pravidelnosť. Silná vôľa je ďalšia dobrá vlastnosť tejto vibrácie. Prehnaná ctižiadostivosť nemá v tomto čísle miesto, ale prospešnosť prevláda. Tí, čo sú ovládaní touto vibráciou sa veľmi často uspokoja s dosiahnutím nepatrného cieľa.
Dátum vzniku politickej strany: 28.9.1990

SMK číslo vo voľbách: 11
Číslo sa skladá z dvoch 1 vedľa seba, čo môže spôsobovať veľa nechtiac vyvolaných nedorozumení. Pod jej vplyvom sa stráca istota. Vibrácia čísla sa vyznačuje veľkými ideálmi a revolučnými myšlienkami. Vo svojich emóciách nemá však príliš jasno. Vsádza na rýchle reakcie a tvrdohlavosť.
Dátum vzniku politickej strany: 22.5.1998

SDA číslo vo voľbách: 20
Dvojka v základom postavení nasledovaná nulou dáva rozvinutým schopnostiam intuície ešte väčší duševný rozmer. Je číslo chápavé, trpezlivé a jednoznačne k svojej existencii potrebuje oporu druhého. V negatívnom prípade trpí závislosťou na niekom inom a má problém dospieť k jednoznačnému rozhodnutiu.
Dátum vzniku politickej strany: 13.3.2002

KSS číslo vo voľbách: 10
Nezávislá 1 je v tomto čísle v dominantnom postavení a 0 jej dáva hĺbku a emocionálnu silu. Sila pramení najmä so sebestačnosti nadobudnutej v začiatkoch vzniku. Svoje vnútorné problémy si stráži. Spolieha sa predovšetkým sama na seba. Spolčovanie prináša problémy. Úspech dosahuje po dlhom boji, úspešným zdolávaním prekážok.
Dátum vzniku politickej strany: 19.3.1991

OKS číslo vo voľbách: 7
V čísle 7 je obsiahnutá inšpirácia a predstavivosť. Je viac duševným číslom ako materiálnym. Vynikajúce vlastnosti sedmičky sú snaživosť a vedomosti. Vibrácia čísla 7 skrýva v sebe hlbokú účelnosť, a preukazuje zvláštny druh hnevu, akúsi duševnú odvahu, ktorá sa objavuje v okamihu, kedy sa nedostavia očakávané výsledky.
Dátum vzniku politickej strany: 7.12.2001

HZD číslo vo voľbách: 8
8 je číslo široké, silné a obsiahle. Nie je to číslo intuície. Číslo 8 sa vyznačuje hmotným zameraním. Podobá sa silnej, dobre postavenej budove, hotovej, z dokonalého materiálu a schopnej dlhého trvania. Netreba však zabúdať, že vibrácia čísla 8 je silná a zložitá, preto je veľmi ťažké ju uviesť do pohybu.
Dátum vzniku politickej strany: 12.7.2002

DS číslo vo voľbách: 13
13 je symbolom zmeny a impulzívnosti. Nie je nešťastím a ani neblahým znamením ako sa o 13 traduje. Skrýva sa v ňom samostatnosť, ctižiadosť, duševná bystrosť a organizačné schopnosti. Odzrkadľuje pripravenosť, praktickosť a schopnosť prísť veciam na kĺb. Pri akceptovaní nutnosti zmeny, prináša úspech.
Dátum vzniku politickej strany: 23.1.1990

Pre SME spracovala Zlatica Mokráňová, 2.8.2002

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“