pyramída v Gíze s napísanými číslami

Základné pojmy v numerológii

       Cieľom numerológie je poskytnúť každému človeku informácie o vibráciách čísel, ktoré na neho pôsobia, aby ich využil pre skvalitnenie a zlepšenie svojho života.      

       Numerológia Vám odhaľuje pôsobenie vibrácií čísel na Vás, Váš osud, Vašu osobnosť prostredníctvom Vášho dátumu narodenia a mena s priezviskom. Čísla majú moc nás ovplyvňovať a ich pôsobením dochádza k zmenám v našom energetickom poli, či aure, ktorá nás obklopuje. V záujme nás samých i našich blízkych je, aby sme si uvedomili, akému pôsobeniu sme vystavení , a to nielen zo strany vibračnej sily čísel, ale aj zo strany všetkých typov energie. Ak tomu tak nie je a nemáme žiadnu možnosť ovplyvňovať prostredie, ktoré nás obklopuje, tak strácame kontrolu nad sebou samým, svojím životom, osudom a následne nad svojím zdravím. Cieľom numerológie je poskytnúť každému človeku informácie o vibráciách čísel, ktoré na neho pôsobia, aby ich využil pre skvalitnenie a zlepšenie svojho života.

       Tí z Vás, ktorí sa zaujímate o numerológiu a využili ste službu objednávky zdarma na našej stránke, určite uvítate podrobnejšie informácie o jednotlivých položkách osobného numerologického profilu. Keďže vysvetlenie konkrétnych čísel v každej danej položke by bolo veľmi obsiahle, tak si skôr objasníme, ktorú oblasť daná položka v sebe zahŕňa a na niektoré čísla uvediem aj zopár príkladov slávnych osobností. Zameriame sa na osobnostné číslo, doplňujúci profil, karmický súčet, rok premeny, deväťročné životné cykly a samozrejme čísla a roviny v základnej položke numerológie – v numerologickej mriežke.

Osobnostné číslo tvorí základ Vašej osobnosti, spôsob myslenia a správania sa. Napovie veľa o charakterových rysoch a o osobných, pracovných a spoločenských potrebách. Vychádza s čísla dňa narodenia a má pre každého človeka mimoriadny význam. Svojou charakteristikou môžu rozvíjať predpoklady dané číslami v numerologickej mriežke alebo zväčšiť problémy, ktoré človek má. Každému dňu sa priraďuje kľúčové slovo, ktoré zahŕňa jeho typické znaky a najdôležitejšie body viažuce sa k číslam. Ak máte číslo dňa 3, môžete pôsobíte na iných svojou spločenskosťou, napr. Eddie Murphy. Narodili ste sa 6. ako Sylvester Stallone? Tak určite viete oceniť krásu vo všetkých aspektoch a nehanbíte prejaviť napriek svojej sile, citlivosť. Ak je vaše osobnostné číslo 13, budete určite vedieť využiť všetky rany od života konštruktívne ako Harrison Ford alebo Daphne du Maurier. 15 je veľmi silné a odvážne číslo a plne charakterizuje tvorbu Agathy Christie. Silné osobnosti sa rodia i 18., treba len správne použiť potenciál tohto čísla, napr. Steven Spielberg. V čísle dňa 20 sa nachádza potenciál intuície, ktorú vo svoj prospech vedel využiť Aristoteles Onassis. Je na Vás ako využijete potenciál čísla dňa, čo samozrejme záleží aj na ostatných číslach. Inak potenciál čísla 24 využili Lech Walesa a Shirley McLaine a inak Clyde Barrow zo známej dvojice Bonnie a Clayde.

Doplňujúci profil osobnosti  otvára kľúč k povahe a pripravuje cestu pre ostatné vibrácie čísel. Odvodzuje sa od mena, ktoré Vám pri narodení dali Vaši rodičia a ktoré používate oficiálne. Okamih príchodu na tento svet si sami vyberáme s ohľadom na to, čo sa chceme v tomto živote naučiť. Preto nie je možné dátum narodenia meniť a nedá sa zmeniť ani menom, ktoré dostávame, ale dajú sa možné negatívne dôsledky zmierniť, vyzdvihnúť pozitíva a uľahčiť osobný rast. Často sa stáva, že rodičia dajú meno novorodencovi akýmsi vnuknutím. Rodičia plánujú meno pre dieťa a keď ho po prvý raz berú do náručia, pocítia túžbu pomenovať ho úplne inak, alebo sa naopak úplne utvrdia v tom mene, čo vybrali dávno pred jeho narodením. Nie je vhodné dávať meno len kvôli tomu, že sa tak volá niekto z rodiny. Najlepšie je porovnať vibrácie písmen vybraného mena alebo mien s dátumom narodenia vpísaného do numerologickej mriežky. Najdôležitejšia je kľúčová iniciála, ktorá môže zvýrazniť problémy, ktoré máte, ako napríklad, keď Norma Jean Baker prijala meno Marilyn Monroe, ktoré jej ubralo silu, alebo naopak môže meno dodávať silu, napr. Walt Disney alebo Elton John.

Karmický súčet vyjadruje najlepšiu cestu a smer pre život, pravdepodobné postavenie a úhrn individuality. Keď sčítate jednotlivé číslice dátumu narodenia a výsledok zredukujete na číslo medzi 1 a 9, tak dostanete vibráciu čísla, v ktorej ste začali svoj život. Aj keď sa vibrácie čísel každý rok menia, táto Vás bude ovplyvňovať po celý Váš život. Číslo 1 ukazuje cestu nezávislosti, ale aj určitej osamelosti ako u Arthur C. Clarka alebo Mia Farrow. Číslo 5 vám dáva temperament a cit pre slobodu, napr. Eva Peronova, Mark Twain. Magická 9 so svojou obetavosťou Vás môže priviesť svojimi úlohami k hľadaniu múdrosti ako u Patricka Swayze alebo Carla Junga.

Rok premeny je Vaším skutočným rokom dospelosti a rokom prevratných zmien vo Vašom vnútri charakterizovaných zmenou životných okolností. Je rokom prehodnocovania hodnôt a začiatku napĺňania osudu a životných skúšok. Ku skutočnej zrelosti je nutné prejsť minimálne troma deväťročnými životnými cyklami a až vtedy človek skutočne vie, čo od života chce, čaká a čo nie. Rok premeny je u každého človeka rôzny od 27. roku do 36. roku života.

Čísla vytvárajú vibrácie a tie sú pre každý rok a každého človeka rôzne. Hovorí sa im osobné ročné vibrácie. Účinky vibrácii týchto čísel trvajú po dobu 12 mesiacov od dátumu jedných narodenín k druhým. Tieto osobné ročné vibrácie prebiehajú zároveň v 9-ročných cykloch a každý rok prináša zmenu vibrácie od 1 až po 9 a potom sa opäť vracajú k 1.

Deväťročné životné cykly odhaľujú dôležité momenty, úlohy a skúšky vo Vašom živote v dospelosti. Vypočítavajú sa vložením čísel dátumu narodenia do karmického trojuholníka. Každý vibračný cyklus Vás podrobuje skúške v určitej oblasti života, v tej, na ktorú by ste mali zamerať svoju pozornosť. Skúšky, ktorými v živote prechádzate odhaľujú naše slabiny a dávajú Vám možnosť posilniť tie miesta, v ktorých ste najzraniteľnejší. Ak to robíte s vedomím a pochopením, stanete sa silnejšími, zrelšími bytosťami na vyššom stupni vývoja. Ak však budete pristupovať ku skúškam s odporom a trpkosťou, automaticky tým vyvoláte potrebu ďalších skúšok a ďalších príležitostí k rastu. Môžete to pociťovať ako nepriazeň osudu.

Numerologické mriežky: sú základom rozboru profilu, prezentujú Vás ako celok s povahovými vlastnosťami, ukazujú silné a slabé stránky, dopĺňajú upresňujúce detaily a dotvárajú celkový portrét osobnosti. Každá numerologická mriežka má deväť políčok s troma riadkami a troma stĺpcami. Vpísaním svojho dátumu do mriežky zostanú niektoré políčka prázdne a v niektorých naopak budete mať čísel viac. Každé číslo na seba berie určitú hladinu energie. 1 predstavuje slovné vyjadrovanie, 2 intuíciu, 3 pojmovú predstavivosť, 4 zručnosť a asertivitu, 5 emocionálnu hĺbku a zaujatie, 6 lásku ku kráse, domovu a rodine, 7 pochopenie a účasť, 8 logiku a intelekt a 9 analytické schopnosti. Čísla vytvárajú určité roviny. Ak máte v mriežke napríklad Rovinu myšlienkovej a fyzickej obratnosti pozostávajúcej  z čísel 1-4-7, máte potenciál, ktorý dokázal využiť pri svojich objavoch Albert Einstein, alebo Thomas Alva Edison v myšlienkovej úrovni a aj na fyzickej úrovni ju úspešne rozvíja Arnold Schwarzenegger. Prázdnu Rovinu Saturnu bez čísel 4-5-6 malo vo svojej mriežke dvanásť amerických prezidentov , napr. i Michail Gorbačov. Rovinu vízie bez čísel 3-5-7 úspešne používal Mahatmá Gándi a citlivosť Roviny senzitivity bez 2-5-8 s nežnosťou ukazovali a prejavovali okoliu princezná Diana a Martin Dean.

       Všetky položky v numerológii je nutné posudzovať v súvislostiach s ostatnými číslami, teda aj číslami dňa v týždni, Vášho astrologického zverokruhu a Vášho zvieraťa čínskeho lunárneho kalendára. Počas jednotlivých rokov a číselných cyklov máte možnosť nadobudnúť znalosti a poznatky jednotlivých vibrácií čísel, aj tých, ktoré sa vo Vašom dátume narodenia a hlavných číslach mena a priezviska nenachádzajú. Je však dôležité, aby ste ich poznali a vedeli využiť v pozitívnom tvorivom smere a nepodľahli negatívnemu vplyvu. Svoj osud si môže usmerňovať človek, ktorý pozná danosti a aj slabiny vo svojom charaktere a životnej ceste.

Numerologička Zlatica
Písané pre Časopis Ezoterika Máj 1999

Použitá literatúra: Robin Stein: Numerologie – čísla lásky
Súvisiaci link: Osobný profil a Kurzy Numerológie a Tarotu

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“