tarotové karty

Skrytý význam čísel v numerológii – súvislosť s Tarotom

       Osudové vibrácie čísel 1 až 22 číselne zodpovedajú zobrazeniam jednotlivých kariet Tarotu. Tarot je kartový systém, ktorý obsahuje 78 kariet a je rozdelený do dvoch častí.      

       Ako ste sa v predchádzajúcich článkoch mohli dočítať podľa numerológie, ktorá vychádza z Pytagorovho učenia, na smerovanie osudu človeka majú predovšetkým vplyv vibrácie čísel 1 – 9. Pri odhaľovaní skrytých a osudových vplyvov sa však berie do úvahy aj význam čísel od 1 do 22 a v určitých prípadoch aj vyššie hodnoty čísel. Okrem kombinácie čísel, z ktorých sa výsledné číslo skladá, má každé číslo od 10 a vyššie svoj samostatný význam. Napríklad výsledná a na ambície poukazujúca vodcovská 8 sa môže skladať z dvoch veľmi intuitívnych a senzitívnych čísel ako sú 2 a 6 v čísle 26, ale aj s vodcovskej 1 a fyzickej 7 v čísle 17. Výklad vibrácie čísla 8 bude preto pri čísle 17 a 26 alebo samotnej 8 rozdielny.

      Osudové vibrácie čísel 1 až 22 číselne zodpovedajú zobrazeniam jednotlivých kariet Tarotu. Tarot je kartový systém, ktorý obsahuje 78 kariet a je rozdelený do dvoch častí. Tá významnejšia sú Veľké arkány (teda tajomstvá) a skladajú sa z 22 symbolických obrázkov, z ktorých má každý svoje číselné poradie a meno. Druhú časť tarotu tvorí zostávajúcich 56 kariet predstavujúcich Malé Arkány, teda tajomstvá. V súčasnosti Malé Arkány poznáme ako žolíkové karty a boli odvodené práve od tarotu.

       O pôvode tarotu bolo už popísané mnoho. Tarot je symbolickou mapou vedomia a knihou múdrosti dávnych čias. Skrýva v sebe hlboký obsah, ktorý každému umožňuje hlbšie preniknúť do mystérií života. Existuje veľa teórií, ale žiadna z nich nie je spoľahlivo zaručená. Traduje sa, že majú pôvod v Egypte, či dokonca bájnej Altantíde. Do Európy ich pravdepodobne priviezli Arabi a ďalej rozširovali kočovní cigáni, ktorí ich používali na veštenie. Prvé písomné záznamy o tarotoch sú zo 14. storočia a to väčšinou v súvislosti s ich zákazom. Prvé ručne maľované a zachované karty pochádzajú z polovice 15. storočia z Talianska. Najčastejšie sa používajú klasický Rider-Waite tarot a Crowley tarot. Švajčiarsky psychoanalytik C. G. Jung nazval pradávne tarotové symboly ľudstva – archetypmi kolektívneho nevedomia. Symbolika tarotových kariet úzko súvisí s modernou psychoanalýzou a dokonca s kvantovou fyzikou. Zobrazuje univerzálne princípy, ktoré sú vlastné celému ľudstvu bez ohľadu na jednotlivé kultúry.

      22 kariet Veľkých Arkán tvorí pravzory alebo usporiadané motívy a pohnútky, ktoré sú skryté za naším vedomím v najhlbších vrstvách našej duše. Vyvíjali sa súbežne s ľudstvom. Archetypy sú vlastne potenciály určitých predstáv a ideálov, ktoré získavajú neuveriteľnú silu a konkrétny tvar až v živote konkrétneho človeka a v konkrétnej situácii. Používajú sa aj ako návod na meditáciu, pomáhajú pochopiť seba samého a svoju osudovú cestu. Popisy jednotlivých kariet sú len návody, ktorých sa môžeme, ale aj nemusíme držať. Týka sa totiž rôznych významových rovín – každodennej, partnerskej, duchovnej, mystickej a podobne. Slúžia skôr ako inšpirácia, ktorá otvára brány nášho podvedomia.

      Veľké Arkány sa začínajú kartou Blázna, ktorá je bez čísla a končí kartou Svet s číslom 21. Blázon je kľúčovou kartou tarotu, (v dnešnej podobe klasických žolíkových kariet zastáva podobu žolíka) je kartou bez miesta a priraďuje sa mu číslo 0 a zároveň konečné 22. Predstavuje múdrosť i spontánnosť. Dáva človeku veľké ciele a ideály, a preto prehliada kaluže a priepasti, ale keďže je blázon sprevádza ho na jeho ceste šťastie. Zobrazuje múdrosť, ktorú zväčša väčšina v okolí považuje za bláznovstvo, ale zároveň aj blázna, ktorý podľa mnohých nasledovaniahodný.

1 prislúcha Mágovi, ktorý má schopnosť tvoriť, kombinovať, ale aj manipulovať. Dáva svojmu nositeľovi schopnosť využívať situáciu a uplatňovať svoje schopnosti, ale je na nás a samozrejme kombinácii ostatných čísel, či prekonáme pokušenie tieto svoje predpoklady zneužiť.

2 sa spája s Kňažkou držiteľkou veľkého tajomstva a predstavuje intuíciu, vnímavosť a múdrosť. Intuícia sa skrýva v každom z nás, ale jej pochopenie a odhalenie tajomstva, ktoré je za závesom materializmu, závisí od našej úprimnej snahy.

3 patrí Cisárovnej, ktorá znamená plodnosť, dobrý obchod a bohatstvo. Je v nej všetka pozemská ženskosť, ktorej využitie nám dáva krídla a možnosť vzlietnuť. Nesmieme však slúžiť potrebám vlastného tela a ani ním opovrhovať.

4 je Cisár, predstavujúci autoritu, moc, pevnosť a dobrú pozíciu. Vládne všetkému pozemskému a praktickému, je zosobnením múdrych činov, je stelesnením stability, vedomia a racionálneho princípu. Skrýva v sebe ponaučenie správať sa k ľuďom tak, ako chceme, aby sa správali oni voči nám.

5 sa spája s Veľkňazom, ktorý zastáva morálne tradície, duchovné vedomosti a zákon. Aktívne nás učí duchovnej čistote a zosobňuje intelekt. Je symbolom ľudskej snahy spojiť sa s Bohom. Upozorňuje, že najspoľahlivejšieho vodcu nájdete vo svojom srdci.

6 sú Zamilovaní a symbolizujú križovatku alebo voľbu medzi povrchnosťou a skutočnou láskou. Ako ideálne riešenie tejto dilemy sa javí pretrpenie napätia rozporuplných túžob. Tým nastáva spojenie protikladov a my dospejete k významnému kroku vo svojom vývoji.

7 predstavuje Voz uháňajúci rýchlo s odvahou vpred. Ak sme sa raz rozhodli pre nejaký odvážny čin, mali by sme si uvedomiť, že kráčame vpred s protichodným vlastnosťami, napr. rozum a cit, ktoré je potrebné v prvom rade zosúladiť. Odvaha voči nebezpečenstvu, ktoré nepoznáme je hazardom.

8 patrí Spravodlivosti, karte rovnováhy, poriadku a dodržiavania prírodných zákonov. Úlohou každého je chrániť sa zjednodušených súdov a snažiť sa najskôr druhého pochopiť. Pripomína nám znak nekonečna a absolútnosti božích zákonov. Každý dostane to, čo si zaslúži, podľa jeho konania.

9 je Pustovník hľadajúci hlbšie pochopenie zmyslu života. Hľadanie cesty k pravde je často cestou osamotenia alebo cestou človeka, ktorý kráča za svojím zmyslom bez veľkého ohľadu na svoje okolie. Pustí k sebe len tých, ktorí pochopia jeho múdrosť.

10 predstavuje Koleso šťastia a to, že raz môžete byť hore a raz zas dole. Z bludného kruhu, ktorý nás v živote vrhá z jedného extrému do druhého, vykročíme, ak vstúpime do jeho stredu. Ak si uvedomíme večnú premenlivosť života a budeme si zachovávať nadhľad.

11 vyjadruje Silu – ušľachtilú vnútornú energiu. Sila v nás, je vlastne trpezlivosťou a vytrvalosťou znášať bolesť a práve táto sila nás robí neporaziteľnými. Spája sa zároveň s odvahou a zobrazuje to, čo človek môže dosiahnuť vďaka svojmu presvedčeniu a neúnavnej snahe.

12 predstavuje Viselca, ktorý je spútaný vlastnými zvykmi a zlozvykmi. Skrýva však aj zasvätenca vo nás samotných. Tajomstvo ukryté hlboko vo našom vnútri však nemožno získať násilím. Plánovanie je pre nás vhodnejšie ako nepremyslená a rýchla akcia vpred.

13 znamená symbolickú Smrť, ktorá prináša oslobodzujúcu zmenu v živote. Každá zmena je pre náš životný vývoj nevyhnutná. Zbavuje nás neužitočných vzťahov a vecí. Pripomína pominuteľnosť hmotných vecí a bránime sa jej len, ak sme si zvykli na rutinu a pohodlné návyky.

14 odhaľuje Umenie, umenie striedmosti, ktorej sa človek učí prostredníctvom extrémnych situácií. Predstavuje vyrovnaný prístup k životu a varuje nás pred preferovaním extrémov. Upozorňuje, že všetky násilnosti sa nakoniec obrátia voči nám samotným.

15 sa pripisuje Diablovi, ktorý nám prináša všetky materiálne pôžitky. Je predstaviteľom hmoty a jej pokušenia vo všetkých možných prejavoch od peňazí a úspechu až po zmyselnosť a pôžitkárstvo. Diabol sám o sebe nejestvuje, existuje len prostredníctvom človeka, ktorého korumpuje.

16 symbolizuje rúcajúcu Vežu a pripomína, že veže plánov a ambícií sa dajú stavať len na poctivých základoch. Človek nikdy nemôže uspieť, ak sa snaží povýšiť prostredníctvom materiálnych nástrojov, ktoré mu zabraňujú v duševnom raste. Prostredníctvom tohto symbolu dostávame lekcie pokory.

17 patrí Hviezde a pripomína nám, že každý človek má svojho Anjela strážneho. Je najpozitívnejším symbolom a mení aj iné nepriaznivé kombinácie na pozitívne. Prináša šťastie zasahujúce do každodenného života. Reprezentuje harmóniu a koniec utrpenia.

18 sa spája s Lunou a skrytými stránkami duše, citmi a podvedomím. Je obrazom chmúrneho obrazu duše, kde sme stratení v púšti, ktorá sa tiahne ďaleko za obzor. Spája sa však aj s inšpiráciou, fantáziou a hlbokými citmi. Na poznanie sebe samého často potrebujete veľa odvahy.

19 predstavuje Slnko, ktoré nám dáva energiu a svetlo na ďalšej ceste. Symbolizuje priateľské vzťahy, energiu, pozitívne myslenie a úspech. Upozorňuje však, že skutočná energia hreje a nepáli. Svetlo a teplo, ktoré sa v rôznej podobe dostane je lepšie skromne prijímať, ako nenásytne brať.

20 hovorí o Súde, ktorý človeka núti prebudiť sa, ohliadať sa na ceste životom späť a zamýšľať sa. Zasahuje do hmotného sveta a zbavuje nás prostredníctvom prehodnotenia svojich činov a doterajších zvykov, ilúzií. Ide tu o naplnenie skutočnej znalosti – sebapoznania.

21 patrí Svetu a konečnému naplneniu, dosiahnutiu úspechu a slávy. Je najvyššou kartou zo všetkých tromfov a je považovaná za veľmi priaznivú. Reprezentuje jednotu človeka, prírody a vesmíru. Učí nás komplexnému pohľadu na svet so všetkými jeho súvislosťami a zodpovednosti nás ako jedincov za svoj osud a spoluzodpovednosti za celý svet.

Numerologička Zlatica
Písané pre Časopis Ezoterika Október 1999
Súvisiaci link: Tarotové analýzy a Kurzy Numerológie a Tarotu

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“