Karta Osho Zen Tarot Páža dúhy s názvom Dobrodružstvo

Numerológia piatich aprílových mien pre dieťa

Každý človek dostáva do vienka určité vibrácie čísel, ktoré ho ovplyvňujú a sprevádzajú po celý jeho život. Nielen dátum narodenia, ale aj vibrácia mena, ktorým od prvej chvíle s láskou mama svoje milované dieťa oslovuje, trvalo na jeho vývin pôsobí. V apríli nájdete vypracované mená: Richard, Ester, Dana, Juraj a Marek.

3.4. Richard

Malý vládca s logickým myslením a citovým odstupom je chlapec s týmto menom. Rád sa stavia do pozície vodcu v rodine aj medzi vrstovníkmi, preto ho rodičia už od malička musia krotiť, učiť empatii a rozvíjať v ňom súcit. Poľahky odoláva chorobám a môžete ho viesť k pestovaniu skupinových športov. Priateľov si sám vyberá veľmi starostlivo. Uprednostňuje systematický cieľavedomý postup smerujúci k naplneniu svojich cieľov v škole, v záujmových krúžkoch a neskôr v práci. Jeho silnú osobnosť neodradia prekážky, naopak vyburcujú. Skôr sa uplatní v armáde ako v umeleckej oblasti. Chirurg je tiež profesia, ktorá ho osloví. Je vhodným menom pre slnečné znamenie Váhy a posilňuje životné číslo 2.

12.4. Ester (Estera)

Tajomný pôvab dievčiny ukrytý i v nezabudnuteľnom pohľade nežných očí vyžaruje zraniteľnosť a zároveň silu. Je veľmi dôležité, či toto dievča oslovujete menom Ester alebo Estera. Estera je viac citovo otvorenejšia a Ester priebojnejšia v kolektíve detí. Introvertka s jedným alebo druhým menom sa rada zahrá sama, prípadne s úzkym a starostlivo vybraným okruhom kamarátok. Viac sa jej páči hra s bábikami ako štúdium v škole. Domáce úlohy vypracováva z povinnosti, ale okolo domácnosti sa vrtí rada. Čo však neznamená, že nie je inteligentná, práve naopak. Jej intuitívna jasnozrivosť je vítaná v oblasti pomáhajúcich profesií. Je vhodným menom pre slnečné znamenie Panna a posilňuje životné číslo 9.

16.4. Dana

Malá všetečka Danka všade musí byť, všetko musí vedieť a nič jej pozornosti neunikne. V spoločnosti neznámych ľudí sa však prejavuje zdržanlivo. Chýba jej potrebná sebadôvera, ktorej má doma nadbytok a hlavne vtedy, ak ju rozmaznávajú starí rodičia. Voči mladším súrodencom aj povinnostiam v škole je maximálne zodpovedná. Nespoľahlivosť u nej zistíte iba vtedy, ak jej zveríte tajomstvo, ktoré jednoducho nemá v povahe udržať. Hovorí skôr ako rozmýšľa. Rodičia by ju mali viesť k rozvážnosti v slovnom vyjadrovaní. Má tendenciu k priberaniu, preto zdravá a pravidelná životospráva je prvým krokom k minimalizovaniu týchto predpokladov. Uplatní sa v práci vychovávateľky, učiteľky. Je vhodným menom pre slnečné znamenie Vodnár a posilňuje životné číslo 6.

24.4. Juraj

Chlapec s týmto menom je rodený bojovník so silným potenciálom energie vo vodcovskej a praktickej rovine. Nie je však tvrdý a odolný v takom tom pravom slova zmysle, pretože jeho duša je citlivá a často koná intuitívne. Tu sa črtá základný rozpor jeho osobnosti, ktorý už skoro vytuší jeho mama. Rojko, romantik a idealista vás bude presviedčať o tom, že raz zmení svet a úlohou rodičov je podporiť ho a nenápadne usmerňovať k dosiahnuteľným cieľom, aby jeho srdce raz pod sklamaniami z nereálnych plánov nestvrdlo. Potrebuje veľa pohybu na čerstvom vzduchu a oddychu. Vedomosti nadobudnuté v škole často rozoberá zo všetkých hľadísk a môže byť skvelým riaditeľom alebo politikom. Je vhodným menom pre slnečné znamenie Baran a posilňuje životné číslo 5.

25.4. Marek

Všestranné a tvorivé chlapča s týmto menom sa bude dožadovať prejavov lásky zo strany najbližších a stonásobne vám ju aj vráti. Často vás zaskočí tým, čo urobí, povie a ako sa zachová. Svoje lapajstvá má tendenciu zastierať maznaním a takto si vás omotať okolo prsta. Neustále vás skúša a hľadá slabú stránku, aby si vás podmanil. Miluje dostávať darčeky a obklopovať sa materiálnym bohatstvom. Dôležité je, aby vyrastal v zdravom prostredí a to nielen z hľadiska životného prostredia, ale najmä pohľadu úplnej rodiny so silnými morálnymi zásadami. Pristane mu povolanie v oblasti styku s ľuďmi a byť vodcom nových myšlienkových hnutí. Je vhodným menom pre slnečné znamenie Škorpión a posilňuje životné číslo 1.

Zlatica Mokráňová, uverejnené v časopise Mamina, rok 2010

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“