Karta Witch Tarot

Numerológia piatich augustových mien pre dieťa

Každý človek dostáva do vienka určité vibrácie čísel, ktoré ho ovplyvňujú a sprevádzajú po celý jeho život. Nielen dátum narodenia, ale aj vibrácia mena, ktorým od prvej chvíle s láskou mama svoje milované dieťa oslovuje, trvalo na jeho vývin pôsobí. V auguste nájdete vypracované mená: Dominik, Zuzana, Jana, Filip a Samuel.

4.8. Dominik

Toto chlapča si vás podmaní bohatou predstavivosťou, do vás dospelých vkladanou dôverou v nevinných očiach a zmyslom pre istotu domova. Milovaným vôkol seba viac dáva ako dostáva. V mame vzbudzuje pocit, že ho treba ochraňovať a usmerňovať. Obľubuje spoločnosť iných ľudí, ktorí mu prinášajú nové a zaujímavé podnety. Vnútorná dynamika osobnosti je však silnejšia ako samotné skutky. Zo strany rodičov je preto vhodné podporovať ho vo fyzickej aktivite a pestovať v ňom vôľu, aby viac žil ako iba sníval sen o nádhernom živote. Citlivá povaha ho predurčuje, aby sa mu darilo v tvorivom štúdiu, ktoré neskôr využije v povolaniach ako spisovateľ, reportér, archeológ, letec alebo učiteľ. Je vhodným menom pre slnečné znamenie Vodnár a posilňuje životné číslo 3.

11.8. Zuzana

Dobrosrdečné dievča s menom symbolizujúcim kvet ľalie je akčné, so skvelým intuitívnym odhadom a nalákate ho na každé dobrodružstvo. Vďaka prirodzenej inteligencii, bystrosti s veľkými schopnosťami logického úsudku má pred sebou obrovské možnosti. Zdravie je devízou, vďaka ktorej prejaví silu v ten správny okamih. Realizácia originálnych nápadov jej v budúcnosti prinesie ovocie, preto ju nabádajte prostredníctvom mimoškolskej činnosti k rozvíjaniu nezameniteľnej kombinácie intelektu, obrazotvornosti a produktívnej práce. Rada tvrdo pracuje a keď jej dáte remeslo, presvedčíte sa, že má naozaj zlaté dno. Je vhodným menom pre slnečné znamenie Panna a posilňuje životné číslo 6.

21.8. Jana

Vášnivá a emotívna osôbka prináša do domu radosť, veselosť a mnoho bláznivých nápadov. „Všetko alebo nič!“ – to je jej krédo. S určením hranice medzi toleranciou a prísnosťou to určite nebude jednoduché. Vhodné je, ak by ste sa v rámci rodiny na výchove zhodli, lebo tá malá všetečnica nájde slabé miesto a už vymýšľa. V každom prípade jej venujte aj lásku, lebo väčšiu hrdinku, ktorá sa úplne prirodzene postaví za slabších a ukrivdených, nenájdete. Je ideálnou staršou sestrou a kamarátkou do koča aj do voza. Povolaniu sa môže venovať akémukoľvek, pokiaľ ju baví a napĺňa jej život. Otvorí si každé zatvorené dvere. Poháňa ju ambicióznosť a oduševnenie sa pre dobrú vec. Je vhodným menom pre slnečné znamenie Vodnár a posilňuje životné číslo 9.

23.8. Filip

Filip má nielen filipa, ale aj víziu o lepšej a krajšej budúcnosti pre seba, mamičku, otecka a ďalších srdcu blízkych ľudí. Podporte ho a pestujte jeho krehké sebavedomie. Prirodzené slušné správanie, vnútorná vyrovnanosť, vodcovský duch a citlivosť charakterizujú jeho povahu. Sprevádza ho šťastie na každom kroku. Kamarátov má síce veľa, ale skutočných priateľov, ktorými sa nechá naozaj ovplyvniť, si starostlivo vyberá. Senzitivitu skrýva za maskou mravných zásad a určite sa vedome nikdy nepustí po krivých chodníčkoch. V škole sa prejavuje ako všestranne nadaná osobnosť. Vyberá si povolanie, kde môže zastávať vedúcu pozíciu. Je vhodným menom pre slnečné znamenie Býka a posilňuje životné číslo 8.

26.8. Samuel

Samuel sa rodí ako jedinečná, úchvatná, múdra a silná osobnosť. Vie, čo chce a aj to dosiahne bez toho, že by cítil potrebu vám to oznamovať. Samostatnosť je ďalšia črta jeho povahy. Neznamená to však, že by nemal v sebe cit, toho má naopak až nad mieru. K ľuďom okolo seba prejavuje takú vrúcnosť, že sa cítia s ním spriaznení. Chcú kráčať spolu s ním. Rovesníkom pomáha zmysluplnejšie tráviť voľný čas. So svedomitosťou si v škole plní školské povinnosti. Z akýchkoľvek problémov sa dokáže dostať aj sám. Bráni spravodlivé princípy, zastáva sa tých krehkých. A týmto smerom sa bude chcieť aj realizovať profesionálne. Je vhodným menom pre slnečné znamenie Kozorožec a posilňuje životné číslo 5.

Zlatica Mokráňová, uverejnené v časopise Mamina, rok 2010

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“