Karta Witch Tarot

Numerológia piatich júnových mien pre dieťa

Každý človek dostáva do vienka určité vibrácie čísel, ktoré ho ovplyvňujú a sprevádzajú po celý jeho život. Nielen dátum narodenia, ale aj vibrácia mena, ktorým od prvej chvíle s láskou mama svoje milované dieťa oslovuje, trvalo na jeho vývin pôsobí. V júni nájdete vypracované mená: Laura, Róbert, Paulína, Ján a Peter.

5.6. Laura

Krehká, šarmantná a zároveň priesvitným závojom zahalená osobnosť. Otvorená voči spoločnosti a zábave a súbežne nepreniknuteľná. Toto dievčatko reaguje hneď aj na najmenší vonkajší podnet. Rodičia by mali dbať na to, aby boli krásne, príjemné a lahodiace oku, uchu, nosu aj chuti. Bleskurýchly plač je totiž značne prenikavý a nikoho nenechá na pochybách, že ona neznesie nič nepekného a už vôbec nie samotu. Vášeň, emócie a city sú jej doménou, v škole na úkor predmetov vyžadujúcich dobrú pamäť. Roztomilosťou si však získa vrstovníkov aj učiteľov na svoju stranu. Uplatní sa v humánnej oblasti, službe a pomoci iným. Je vhodným menom pre slnečné znamenie Panna a posilňuje životné číslo 6.

7.6. Róbert

Odvaha, statočnosť a ušľachtilé ciele charakterizujú chlapca s týmto menom. Vyžaduje veľa lásky, nežností, obdivu a pochvaly. Je soľou jeho života. Rodina je pre neho nedotknuteľná, ale často sa z neho doma vykľuje riadne číslo. To hlavne vtedy, ak mu rodičia neurčia pevné hranice, ale nechajú sa ovládať jeho vrtochmi. Kamarátmi sa nechá ovplyvňovať a má schopnosť zveličovať svoje úspechy doma aj v škole. Naopak neúspechy si nepripúšťa a bagatelizuje ich. Uplatní sa v ktorejkoľvek oblasti a všade, kde príde si získava prirodzené sympatie okolia. Prirodzenú intuíciu vynikajúco využije vo finančnej oblasti alebo ako politik. Je vhodným menom pre slnečné znamenie Kozorožec a posilňuje životné číslo 5.

22.6. Paulína

Možno na prvý pohľad pôsobí placho, ale s vrodeným pozorovacím talentom vás odhadne a získa si vás srdečným záujmom. V čím väčšej a temperamentnejšej rodine vyrastá, tým skôr sa v nej rozvinie extrovertná stránka povahy. Od rodičov vyžaduje ochotu venovať pozornosť jej citovým potrebám a šťastiu. Medzi vrstovníkmi zasa hľadá kamarátku alebo kamaráta, s ktorými bude zdieľať radosť aj smútok Rada pociťuje, že niekam patrí a že má v skupine spriaznených duší vlastné miesto. So súcitom pomáha, inšpiruje k riešeniu problémov a nikdy sa nevzdáva. Bez nej sa nič neudeje a preto je pre ňu vhodné profesionálne uplatnenie v tíme ľudí, kde sa pracuje na projektoch či výskume. Je vhodným menom pre slnečné znamenie Vodnár a posilňuje životné číslo 8.

24.6. Ján

Pre malého a neskôr veľkého Jána je rodina najdôležitejšou súčasťou života. Často nedokáže odlíšiť, kde končia jeho myšlienky a pocity a začínajú názory a postoje milovaných ľudí. Môže pôsobiť rezervovane. O to intenzívnejšie v duši preciťuje priateľské putá. Od odrených kolien ho rodičia neuchránia, lebo najlepšie sa učí na vlastných vzostupoch a pádoch. Zmeny v chode domácnosti víta skôr s nevôľou. Zaužívané pravidlá mu dáva pocit istoty, stability a lásky. V škole prekvapí precíznou logikou najmä v matematike a prírodných vedách. Môžete ho zapájať do manuálnej práce, alebo pestovať spolu pravidelný šport. Je vhodným menom pre slnečné znamenie Baran a posilňuje životné číslo 3.

29.6. Peter

Prirodzený, pevný a strhujúci povahou, inteligenciou aj temperamentom. Niekto by možno povedal, že obyčajný chlapec, no jeho rozprávačský talent, hneď ako objaví dar reči, je strhujúci. Šiestym zmyslom dokáže vycítiť túžby každého a lapí vás do svojich sietí. Naletíte mu na všetko. Kamaráti pre neho urobia čokoľvek. Má viac rozumu ako vytrvalosti. Rodičia ho musia viesť k pracovitosti, keďže sa rád oddáva záhaľčivosti. Peniaze radšej utráca ako ušetrí. Je citlivý na kritiku a neúspech. Prísnou výchovou nepochodíte, logickými vysvetleniami a neoblomnými postojmi áno. Profesionálnej sa uplatní všade tam, kde môže rozvíjať rečnícky talent. Je vhodným menom pre slnečné znamenie Blíženci a posilňuje životné číslo 4.

Zlatica Mokráňová, uverejnené v časopise Mamina, rok 2010

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“