Tarotové karty Dalí TAROT

Tarot vás vyzlečie donaha

Mnohí si myslia, že im taroty hneď odhalia ich budúcnosť. Stačí si k nim sadnúť a sú z nich naslovovzatí odborníci. Lenže tarotové karty sú v prvom rade prostriedkom sebapoznania. Pomocníkom na ceste duchovného sebazdokonaľovania. Nástrojom, ako sa dozvedieť čo najviac o sebe. Nahliadnuť do nevedomia a uvedomením si rozdielu medzi pocitom projekcie mysle a intuíciou nahliadnuť do prítomnosti. Zrkadlia momentálny stav duše.

– Aj my sme kedysi hrávali tarok! – zvolala nadšene klientka, keď som na stole rozložila tarot. – Kolegovia mi vtedy tvrdili, že je to hra olomouckých biskupov. 

– Toto nie je tarok, ale tarot, – odvetila som.

– V tom je rozdiel? – prekvapilo dôchodkyňu.

Nástroj diabla
Áno, je v tom rozdiel. Kým tarok je kartový systém určený na hru, tarot nazývaný nemou knihou, abecedou absolútnych a univerzálnych ideí, cestou zasvätenia, či synchronizáciou podvedomia s vedomím je nesporne zdrojom inšpirácie, meditačnou pomôckou. A ako sú Hexagramy I-ťingu Knihou premien Východu, tak tarot je Knihou premien Západu.

Pôvod symbolických obrázkov je predmetom dohadov. Existuje veľa teórií, ale žiadna z nich nie je spoľahlivo zaručená. Podľa niektorých pochádzajú z Číny, podľa ďalších z Indie, iných z Perzie, Sýrie, Maroka alebo Egypta. Podaktorí zasa predpokladajú, že vychádza z keltskej kultúry, alebo dokonca z tajného učenia mystických škôl bájnej Atlantídy. Ktovie. V každom prípade zdokumentovaná história je pomerne krátka a je otázne, či boli skôr taroky, alebo taroty a fakty sa prikláňajú k tým prvým.

Do Európy karty vraj priviezli Arabi, čo je možné, lebo v Múzeu v Istanbule sa nachádza sada kariet štyroch farieb, pochádzajúca od panovníckeho rodu Mamelukov, ktorý vládol od 13. storočia. Ďalej ich rozširovali kočovní cigáni. Z najstaršie dochovaných, ručne kolorovaných tarotov veľkých arkán z roku 1392 zostalo iba sedemnásť a prvý celistvý sa zachoval ručne maľovaný tzv. Visconti-Sforza tarot pomenovaný podľa milánskych vladárskych rodín z polovice 15. storočia. Keďže však podľa písomných prameňov boli karty zakázané cirkvou ako nástroj diabla vo Florencii v roku 1376, a dokonca už dekrétom z roku 1369 francúzskym kráľom Karolom V. a opakovane verejne pálené, je pravdepodobné, že existovali aj predtým.

Panna Mária, kabala a hermetici
Na základe týchto dôkazov podaktorí tvrdia, že práve až obdobie renesancie je zrodom tarotu a odvodili ho z taroku a ten z domina alebo šachu. Karty BlázonMág síce odrážajú atmosféru stredoveku, ale archetypálne obrazy bohyne, v podobe Veľkňažky (Pápežky) a Cisárovnej poukazujú skôr na dávnejšiu minulosť pohanských bohov, pred obdobím, než bola všeobecne prijatá kresťanská symbolika. Na druhej strane práve 14. storočie je časom svätorečenia Panny Márie. S týmto krokom cirkev uprednostňujúca mužský princíp v kresťanstve dovtedy váhala, aby nenapomáhala vzniku ženských kultov, čo sa mohlo odraziť aj v symbolike tarotových kariet. Rozhodne však nevznikli iba tak. Z ničoho nič, z jedného dňa na druhý.

V 17. storočí Taliani prestali taroty vyrábať a začali ich dovážať z Francúzska. Marseillský tarot vychádza zo staršej tradície a najviac malými arkánami pripomína súčasné sedmové karty. Prvý raz až v roku 1781 sa v diele archeológa Antoinea Courta de Gébelina objavila myšlienka, že taroty uchovávajú symbolický jazyk egyptskej knihy múdrosti.

V polovici 19. storočia francúzsky okultista Eliphas Lévi priradil k 22 tromfom (veľkým arkánam) hebrejské písmená a spojil tarot a kabalu, Paul Christian zasa spojil tarot s astrológiou, označil karty ako arkány, Ely Star prvý raz hovorí o Veľkých a Malých arkánach a Papus a Wirth vyrobili vlastné tarotové karty s výkladom.

Najobľúbenejším je v súčasnosti Rider-Waite tarot navrhnutý anglickým okultistom Arthurom Edwardom Waiteom koncom 19. storočia, ktorý sa týmto spôsobom rozhodol sprístupniť hermetické učenie širokej verejnosti, s výtvarným prevedením secesnej umelkyne Pamely Colman Smith. Vydalo ich v roku 1910 nakladateľstvo William Rider & son a tak sa dostalo aj do názvu. A určite nemožno nespomenúť tarot Crowley, ktorý bol vydaný až v roku 1969. Obrázky namaľovala Lady Frieda Harrisová. Venovala ich tvorbe päť rokov od roku 1937 do roku 1943 na základe spísaných náčrtov mága Aleistera Crowleyho, ktorý nadviazal zmodernizovanými abstraktnými motívmi na tradíciu i v usporiadaní tarotových kariet. Avšak podľa zástancov tarotu Waite a odporcov jeho škandalózneho života vniesol do systému skôr chaos.

V dnešnej dobe, hlavne po období „Detí kvetov“, vzniká množstvo tarotov. Väčšina vychádza z tarotu Rider-Waite. Najkomplikovanejšia symbolika v tarotovom systéme, s akou som sa stretla, je pre mňa tarot Bosch s obrazmi od Hieronymusa Boscha a ten, ktorý by som, naopak, odporučila aj začiatočníkovi, je Zlatý tarot – nielen pre počítačovo spracované ilustrácie od Cira Marchetti, mne asociujúce rozprávku Shrek, ale aj pre zrozumiteľnú príručku od Barbary Mooreovej. Pochopiteľne, ako som už spomenula kedysi v knižných tipoch aj tu, z tarotových symbolických obrázkov by si mal každý záujemca na prácu s nimi vybrať presne tie, ktoré sa mu páčia.

Jednoduché odpovede nečakajte
– Minule ste mi hovorili, že mám výborné obdobie na riešenie finančnej otázky a investície, tak som sa vás chcela spýtať, či mám kúpiť aj auto, keď som už výhodne vymenila byt, – uprela na mňa svoje krásne veľké oči mladá dievčina.

Vzápätí som si v e-mailovej pošte našla otázku: „Vylozte mi, prosim, tarotove karty, aby som vedela, ake cisla otazok si vytiahnem na skuske.“

Ak vnímate tarotové karty iba ako nástroj jednoduchého veštenia či spoločenskej zábavy, tak si kliknite, povedzme, sem, sem, sem, alebo sem, ale i tak môžete byť sklamaní, pokiaľ očakávate od výkladu odpovede na otázky typu „Kedy sa vydám?“, „Koľko budem mať detí?“, „Vyhodia ma z práce?“ alebo „Mám si kúpiť auto?“. Tarot neposkytuje jednoduchú odpoveď áno/nie a nemennú nalinajkovanú budúcnosť. Naznačuje tendencie vyplývajúce zo súčasnej situácie, ktoré môžete využiť alebo zmeniť. Neoberá pýtajúceho sa o možnosť voľby. Keď som jedno dievča upozornila na ideálne predpoklady na otehotnenie, o rok mi s víťazným úsmevom oznámila, že neotehotnela. Začala totiž po návšteve u mňa užívať antikoncepciu. Tarot je pomôckou pre tých, ktorí majú aktívny prístup k životu a pýtajú sa napríklad: „Aký spúšťací mechanizmus vo mne spôsobil, že ma už nič nedokáže motivovať k hľadaniu nového zamestnania?“ alebo „Čo mám v sebe zmeniť, aby som našla partnera pre spoločný život?“ prípadne „Ako ovplyvní moju finančnú situáciu investícia do kúpy auta?“.

Neexistuje náhoda, ktorá by nemala zmysel
Možno si poviete, aká to len môže byť práca s výkladom tarotu, že je to iba „náhoda“, veď ak si karty vyložím niekoľkokrát za sebou, vyjdú vždy iné. Lenže ak v 14. storočí bolo slovo náhoda významovo bližšie k ľudsky nevypočítateľnému, v 17. storočí osvietenia sa stalo synonymom pre všetko odporujúce rozumu. Prostriedkom na ignorovanie namiesto pochopenia nevysvetliteľného. A o čom inom je psychoanalýza, ak nie o „práci s náhodou“? Premostením vedomia a nevedomia prostredníctvom umeleckého obrazového stvárnenia, ktoré je duši bližšie než strohá logika slova. Alebo inak povedané – neexistuje náhoda, ktorá by nemala zmysel. Skúsená tarotmanka alebo tarotman na základe vášho rozdelenia neznámych obrázkov tarotových arkán na tie, ktoré sa vám páčia, nepáčia a tie, ku ktorým máte neutrálny vzťah, dokáže opísať vaše momentálne psychické rozpoloženie, základné charakterové črty a nie je v tom žiadna nadprirodzená mágia. Všetky zobrazené archetypy sú si totiž rovnocenné. Nerozdeľujú sa na dobré a zlé. To dobro a zlo je v samotnom postoji človeka k nim.

S náhodou mám z praxe okrem toho skúsenosti opačné. K výkladu pristupujem so všetkou vážnosťou, preto som sa na opätovné vyloženie tarotových kariet v rovnakom type výkladu s tou istou položenou otázkou dala nahovoriť iba raz. Trikrát po sebe pýtajúci vytiahol z balíčka 78 kariet tri tie isté karty. Až do okamihu, kým mu nesvitlo „Aha, tak toto mám urobiť.“ Potom už ťahal iné karty. S pravidelnosťou tiež pozorujem, že ak jednému klientovi na osvetlenie situácie z viacerých uhlov pohľadu použijem zopár rôznych výkladov, vždy po opätovnom zamiešaní kariet vytiahne niekoľko rovnakých. Ešte sa mi za tie roky nestalo, že by sa v nasledujúcom výklade ocitli všetky úplne iné.

Ťaháte, kým nevytiahnete, čo chcete vytiahnuť?
„Mozete mi pomoct s kartami, co som si vytiahla, neviem pospajat, co hovoria,“ prečítala som si v e-mailovej pošte.

Pokiaľ nerozumiete významu tarotov, je vhodné začať výkladom jednej karty na deň, aby ste najskôr ozrejmili nielen zmysel každej z nich, ale hlavne pochopili cez symboly vlastné nevedomé pohnútky a až potom spájali obsah arkán do súvislostí. Vytvorenie dôverného vzťahu, vyjadrenie úcty, zoznámenie sa so symbolikou a vážne štúdium s bytostnou projekciou rozvíja výkladovú kognitívnu aj mantickú intuíciu. Často keď človek tarotovým kartám nerozumie, má tendenciu vytiahnuť si ďalšiu, ale to iba z toho dôvodu, aby dospel k želanému pozitívnemu výsledku a neakceptuje naznačenú, možno bolestivú realitu. Pekne je tento stav malej arkány Päťka pohárov prirovnaný k spiacej Šípkovej Ruženke od jedného z frekventantov Kurzu Tarotu. V súvislosti s prácou s tarotom to znamená, že treba položiť len tú otázku, na ktorú chcete počuť aj odpoveď. Karty ukážu iba to, čo ste pripravení vidieť, nikdy nie viac. Sú nástrojom intuície, nie ich náhradou.

– Čítate z kariet prítomnosť, alebo budúcnosť? – spýtala sa dievčina, čo mi prišla vytepovať sedaciu súpravu a pohľadom so záujmom zavadila o moju knižnicu. – Poznám troch, ktorí čítajú prítomnosť a jedna aj budúcnosť.

Mnohí si myslia, že im taroty hneď odhalia ich budúcnosť. Stačí si k nim sadnúť a sú z nich naslovovzatí odborníci. Lenže tarotové karty sú v prvom rade prostriedkom sebapoznania, pomocníkom na ceste duchovného sebazdokonaľovania, nástrojom, ako sa dozvedieť čo najviac o sebe, nahliadnuť do nevedomia a uvedomením si rozdielu medzi pocitom projekcie mysle a intuíciou nahliadnuť do prítomnosti. Zrkadlia momentálny stav duše. Až pravidelná meditácia s tarotovými arkánami otvára cestu k práci s iným človekom, pýtajúcim sa klientom a dáva mu možnosť tarotmi nazrieť do zrkadla a potenciálne možnej budúcnosti pýtajúceho sa, nie interpretátora.

Do vás nevidím, mladá pani
Keďže symboly Veľkých a Malých arkán tematiku znázorňujú obrazne, existujú iba subjektívne výklady. Zaujímavé zobrazenie Šestky pohárov som si nedávno prečítala aj v tomto úvodníku. Kvalita každej interpretácie závisí od šírky obzoru interpretátora a tiež zrelosti pýtajúceho sa. Inými slovnými spojeniami vysvetľujem význam tarotového výkladu žene pracujúcej celý život ťažko fyzicky v závode a inak sčítanej učiteľke. Keď som nedávno pravidelným klientom pre zaneprázdnenosť odporučila iného vykladača, odpovedali mi: „Vás máme časom overenú, nebudeme skúšať niekoho iného. Počkáme si.“

– Mohli by ste mi pomôcť odblokovať karmu? – ozval sa zúfalý hlas v telefóne.

Vzhľadom na to, že slová odblokovaniekarma sú dosť široké pojmy, vypýtala som od volajúcej bližšie informácie. Navštívila jasnovidca, ktorý jej na rovinu oznámil, že do nej nevidí a nebude jej rozprávať rozprávky len pre peniaze. Ona nadobudla presvedčenie, že je prekliata, lebo do sestry aj kamarátky videl, iba do jej minulosti, prítomnosti a budúcnosti nie. Nebola však prvá s týmto problémom a príčiny ma zaujímali. Narazila som pri rôznych ľuďoch na dve základné. Na mentálne zablokovanie vôľou, alebo emocionálne traumou. V tomto prípade tarotové karty vo výklade odhalili druhú príčinu. Zotrvávanie v tragickej udalosti minulosti, akoby sa diala neustále v prítomnosti. Načrtla som jej možné riešenia, ale ďalšie kroky sú len a len na rozhodnutí klientky.

Na podobný problém som tiež narazila v súvislosti s výkladom tarotov niektorým klientom. Ocitla som sa v pozícii, keď sú mi poznatky o štruktúre usporiadania rôznych symbolov, významu ich farieb, v súvislostiach aj jednotlivo, akoby nadbytočné. Na ťarchu, nie na úžitok. Pozriem na ne – a nič spontánne nevidím. Až s vypätím vôle. Riešila som to tým, že som vyskúšala rôzne nové sady od iných autorov, aby som sa napokon vrátila späť k tarotu Crowley. Dospela som prácou s tarotovými obrázkami k rébusu, či vlastne čítam iba symbolické karty, alebo skôr daného človeka. Akoby to nebolo len o interpretácii výtvarného stvárnenia symbolov, ale skôr o empatii a telepatii. A vytvárať ilúzie niekomu, kto nie je pripravený počuť radu, je neskutočne náročné.

Ťažko sa výkladom vykresľuje stav človeku, ktorý má možnosti na výber a pritom váhavý postoj ospravedlňuje svojou povahou, človeku, ktorý je presvedčený, že karty za neho vyriešia jeho problémy, tomu, kto očakáva ružovú budúcnosť bez chybičiek krásy, pre ktorú by nemusel nič podniknúť, tomu, kto počuje iba to, čo mu zapadá do jeho vízií a ostatné ignoruje. Občas človek musí vyzrieť, aby mohol objaviť posolstvo tarotu. Vidieť sám seba nahého.

 

Zlatica Mokráňová
Písané pre Magazín T-Station, uverejnené 27.09.2007

Súvisiaci link: Tarotové analýzyKurzy Numerológie a TarotuKonzultácie

 

Zlatica
V preferovaných nástrojoch so spirituálnom podstatou sa opiera o čítanie symboliky čísel, tarotových obrázkov, o lunárnu astrológiu, arteterapiu, regresnú terapiu, energo-informačnú medicínu, parapsychológiu a rada sa s Vami podelí o svoje poznatky, zručnosti a skúsenosti.