tarotové karty Witch Tarot

Tarothoroskop na apríl 2012

Apríl je mesiacom prebúdzania prírody slnkom a tiež prebúdzania aktivity a ega u človeka. Nastáva príval energie a sily, ktorá je natoľko nekontrolovateľná, že sa môže stať úplnou brzdou vývoja priaznivých okolností. Z hľadiska čínskej medicíny počas apríla treba posilňovať pečeň. Emóciou pečene je v pozitívnom aspekte tvorivosť a v negatívnom hnev. Dva póly medzi ktorými lavírujeme. Dostávame k dispozícii všetko. Súhrn všetkého, čo môže byť, bez rozlišovania medzi „lepším“ a „horším“. Za každú krajnosť sa však sa platí. Usmeje sa na nás šťastie v tom, že sa stretneme so zaujímavými ľuďmi. No na druhej strane hrozí riziko nadmerných alebo neopatrných výdavkov. „Pomaly ďalej zájdete.“ Dôležitá je rovnováha, pokoj, prianie dobra. Umenie správne vidieť realitu podnieti plodnosť – schopnosť dať vznik šťastiu z naplnenej lásky.

Baran 21.3. – 20.4 – 5 Veľkňaz (Viera), Trojka pohárov, Eso palíc
Láska: Zasaďte kvety pre svoje poznanie, záhradu pre svoje srdce. Tak dosiahnete priamočiarosť, ktorá nasmeruje vašu vôľu. Tam, kde je vôľa je aj cesta. Tajomstvo v sebe zahrňuje porozumenie a lásku. Otvorte sa stretnutiu a sledujte pohnútky svojho srdca.
Práca: V zamestnaní máte veľké šance na postup, alebo iné zaujímavé pracovné zaradenie. Neberte zodpovednosť plynúcu z úspechu príliš vážne, vychutnajte tieto chvíle. Naplňte svoje srdce radosťou a pripravte sa na realizáciu ďalších plánov. Prináleží vám spokojnosť.
Zdravie: Všetko vo vás na prasknutie vrie aj keď navonok to nie je evidentné. Vaša emocionálna sila je obrovská. Oddychovať a zabávať sa je pre vás dnes nielen prijemné, ale v tomto období dokonca nevyhnutné, ak chcete konštruktívne využiť svoje sily.

Býk 21.4. – 21.5 – Rytier diskov, Deviatka mečov, 19 Slnko
Láska: Milostné vzťahy majú veľmi dobré vyhliadky. Pocítite snahu o založenie rodiny, alebo cítite, že je potrebné v súčasnej rodine postarať sa o istotu a zabezpečenie najbližších a tiež spoločenskú prestíž. Neváhajte požiadať o pomoc spoľahlivého priateľa.
Práca: Temné tušenia znemožňujú vidieť vlastné plány v jasnom svetle. Robíte si zbytočné starosti. K vlastnej práci zaujímate skôr kritický postoj, čo vás vedie až k perfekcionistickému plneniu úloh. Môžete byť nadmieru spokojní, ale snažte sa nedramatizovať uvoľnenejší prístup iných.
Zdravie: Napadlo vás, že ste trochu preťažení? Možno si to sami nechcete pripustiť, ale iste sami dobre viete, akoby vám prospel krátkodobý oddych. Upokojte svoju myseľ a nechajte voľný priechod všetkým svojim emóciám, aby sa vyplavili na svetlo sveta.

Blíženci 22.5.- 21.6 – Štvorka pohárov, 9 Pustovník, Eso diskov
Láska: Intímny okruh rodiny vám poskytuje mnoho tepla, lásky a bezpečia. Ľudia, ktorí sú vám blízki, túžia po vašej spoločnosti. Skúste oživiť svoj stály vzťah nečakanými darčekmi alebo neuskutočnenými experimentmi.
Práca: Dobré obdobie na štúdium, bádanie, poradenstvo alebo humanitné disciplíny. Prežívate obdobie, kedy je pre vás väčšia spoločnosť milšia, len vtedy, ak vám poskytuje dostatočný priestor na duševný, citový a fyzický život. Samostatné jednanie a samota je teraz prirodzenejšia.
Zdravie: Cítite obrovský prísun sily a zdravie by sa malo stať vašou najdôležitejšou métou. Zásoby svojej energie nie je však vhodné investovať jednostranne len na pracovisku. Stanovte si rozumné ciele a skúste zmeniť hodnoty, ktorých ste sa doteraz držali.

Rak 22.6 – 22.7 – 14 Umenie (Miernosť), Štvorka diskov, Štvorka palíc
Láska: Kto je momentálne bez životnej lásky, nech sa zamyslí, akého partnera partnerku chce priťahovať. Kto nakoniec vojde do vášho života, určuje totiž náš vlastný životný postoj a vyžarovanie. V rodine, nie vždy je harmónia naozaj nudnou. Uzavrite mier so sebou aj s ostatnými.
Práca: Nastáva ideálny čas na upevnenie a zaistenie platových a majetkových podmienok a snahu o komfort. Ale aj čas určitej stagnácie. Nebráňte sa novotám. Staré s novým prístupom predstavuje užitočné spojenie, z ktorého dokážete vytĺcť konečný kapitál.
Zdravie: Sila nedostatkom aktivity upevňuje svoju fyzickú kondíciu, ale organizmus celkovo stagnuje a stráca energiu. Máte sklon utápať sa v práci. Hrozí prepracovanie. Urobte niečo netradičné a zaveďte to ako pravidlo do vášho pravidelného životného štýlu.

Lev 23.7 – 23.8 – Päťka diskov, Princ palíc, Trojka pohárov
Láska: Cítite sa opustene a chýba vám pocit bezpečia. Podnety k nájdeniu novej roviny spoločného pôsobenia vo vzťahoch, nové ponuky prichádzajú prostredníctvom priateľov. Tam, kde vytvoríte podmienky pre spoluprácu rôznych ľudí vyrastie domov.
Práca: Je čas na zmenu. Treba obetovať svoj pokoj a viac riskovať. Prekonajte strach z dôsledkov, ak vás požiadajú o realizáciu zaujímavej myšlienky. Vaše správanie vyžaruje niečo, čo má pre druhých silnú príťažlivosť. Tolerujte mladších kolegov, starším radšej ustúpte.
Zdravie: Nedoprajete si oddych. Ste vyslovene tvorivo naladení. Máte oheň v srdci a strhávate svojim nadšením ostatných k činnosti. Je vhodné spojiť sa s ľuďmi usmerňujúcimi svoju energiu za rovnakým cieľom ako vy, aby ste predišli chorobám z dôsledku zbytočného rozčuľovania sa.

Panna 24.8 – 23.9 – Eso mečov, Šestka pohárov, 8 Vyrovnanie (Spravodlivosť)
Láska: Dôverujte svojim pocitom a hovorte o nich. Ak budete mať odvahu stáť za svojim vnútorným presvedčením, tak sa vám otvoria mnohé dvere. Keď sú vzťahy očistené od nevhodných myšlienok, prichádza láska ako blesk z jasného neba.
Práca: Spomienky zaplavujú vaše vnútro. Pozeráte sa na svet priveľmi romanticky, čo zapríčiňuje nesúlad medzi vašimi predstavami a pracovnou realitou. Mali by ste sa zamyslieť nad plánmi do budúcnosti. Berte situáciu so všetkými kladmi a zápormi. Nespoliehajte sa na šťastie, alebo náhodu.
Zdravie: Doprajte si oddych, aby ste vedeli svoj život posúdiť s nadhľadom. Pred vami leží dôležitá úloha uvedomiť si nepríjemné veci o sebe. Dostanete sa potom zdravotným stavom do rovnováhy. Odpúšťanie sebe vás smeruje dopredu k vyliečeniu tela aj duše.

Váhy 24.9. – 23.10 – Osmička diskov, Rytier mečov, Štvorka mečov
Láska: Osoba, ktorú stretnete, vám pripomenie, koľko máte starých priateľov a že by ste na nich nemali zabúdať. Chvíle strávené vo zvýšenej miere doma, vás ušetria starostí s udalosťami vyplývajúcich vykonanej pod časovým tlakom. Určite sa tak utužia aj rodinné vzťahy.
Práca: Pracovné a finančné záležitosti sa vyvíjajú sľubne vďaka tomu, čo ste vymysleli nedávno. Pocítite veľký nával povinností, najmä pracujúci s informáciami a novými poznatkami. Rozumne si ich naplánujte, aby ste neboli vyčerpaní. Postavte sa za svoje názory a skúste sa presadiť.
Zdravie: Oslabenie imunity a choroba ako nedobrovoľná prestávka pre duchovnú očistu. Pokoj zbraniam, ale nie skutočný mier, lebo trvalý mier vyžaduje vedomé prijatie a vyjasnenie potlačených impulzov. Starosti, ktoré vám hrozia, môžu byť zažehnané s láskou a pokojom.

Škorpión 24.10. – 22.11 – Desiatka mečov, Princ pohárov, Dvojka diskov
Láska: Veľmi dobre si všimnite a preverte ľudí, s ktorými sa práve v tomto období zoznámite. Veľa vám môžu pomôcť, ale aj uškodiť. Rozhodne to nebude len priemerná známosť. Urobte si poriadok vo svojich vzťahoch a hlavne v nazeraní na ne. Cesta spočíva v láskavej výmene názorov a v kritickom približovaní.
Práca: Okolnosti aj pocity sú priaznivé, preto možno dosiahnuť veľké ciele. Svoje činy držte v tajnosti. Ak sa aj vyskytnú nepríjemnosti, tak vás majú len povzbudiť k ďalšiemu kroku. Celé srdce venujte záležitosti, ktorá vám umožní vyjadriť, čo cítite. Dajte priestor svojmu vnútornému hlasu – intuícii.
Zdravie: Nastal čas prevziať zodpovednosť za všetko, čo sa s vami a vašim telom deje. Vystupujte uvoľnene, bezstarostne a pozerajte sa na svet s odstupom. Zbavte sa tvrdošijných predstáv a strnulého očakávania.

Strelec 23.11 – 21.12 – Deviatka palíc, Desiatka palíc, Blázon
Láska: Čaká vás nový vzťah, kde dostanete možnosť spojiť mužské a ženské energie do silného zväzku. V existujúcich vzťahoch je možnosť posilnenia, ak odhodíte staré vzorce správania, oslobodíte sa od vžitých úloh, čo sa smie a čo nie, a zameriate sa na spoločný cieľ.
Práca: V pracovnej oblasti môže dôjsť k neuveriteľnému napätiu, najmä ak sa vaše úsilie blíži k vyvrcholeniu. V tomto prípade nerobiť žiadne polovičné veci je tá najjednoduchšia cesta. Z duševnej rovnováhy vás môže vyviesť aj ten najpríjemnejší človek. Jednajte opatrne a obozretne.
Zdravie: Pripusťte, že aj vy ste len človek. Vymknite sa z obvyklej schémy stereotypného života. Ak zotrvávate pri spoločenských konvenciách a vzorcoch správania podmienených strachom, zdravie a šťastie si ťažko uchováte. Ochutnajte niečo z pravej prirodzenosti ľudského života.

Kozorožec 22.12. – 20.1 – 2 Veľkňažka, 6 Zamilovaní, 11 Sila
Láska: Všetko prichádza akoby samé. Nalaďte sa bez logiky a racionality. Veď to, čo vás priťahuje na tom druhom je v prvom rade čosi nepochopiteľné a iracionálne. Je to starostlivo strážené mystérium duše, z ktorej zdanlivo bezdôvodne tryskajú prázdne pocity šťastia.
Práca: Vašou úlohou je inšpirovať a motivovať ľudí, spájať ľudí, aby vytvárali harmonické celky, prepájať rozličné myšlienky tak, aby existovali v súlade. Dve cesty. Budete sa musieť rozhodnúť medzi dvoma novými ponukami v pracovnej sfére, alebo dostanete možnosť zvoliť si novú pozíciu, či projekt.
Zdravie: Duša sa nenechá zavrieť do klietky slabostí. Jej prirodzený inštinkt, ktorý volá po slobode, sa však dá skrotiť láskou. Pod vplyvom lásky sa poznanie začne meniť v morálnu aktivitu. Premieňajte negatívne schopnosti na pozitívne a vyzdraviete.

Vodnár 21.1 – 19.2 – Eso pohárov, 17 Hviezda, Deviatka diskov
Láska: Spoznáte neuveriteľné hĺbky duševných a duchovných úrovní vzťahov, priateľstva, lásky. Máte najlepšie predpoklady k erotickej láske a vytúženom spojení vedúcom k plodnej snahe. Naplníte a prežijete veľkú lásku k niekomu alebo niečomu, čo vás teší.
Práca: Nádej, že sa zlepší pracovné prostredie, je splnená. Máte na výber. Buď svoju vnútornú slobodu využijete na rozvoj nového tvorivého projektu, alebo stratíte kontakt s vonkajším svetom a utopíte sa v snoch a nereálnych očakávaniach.
Zdravie: Priveľmi, alebo primálo uspokojujete svoje potreby, čím sa odkláňate od pôvodného cieľa a zaoberáte sa malichernosťami, alebo sa poddávate zmyslovosti a nič nemôže uspokojiť jej privysoké požiadavky a potreby. Nastáva koniec svetským radovánkam, dôležité je harmonické prostredie.

Ryby 20.2. – 20.3 – 12 Viselec, 4 Cisár, Trojka palíc
Láska: Skôr než nové spoločné plány a projekty potrebuje teraz vzťah priestor pre vnútorný rozvoj, pokoj a vlastné nové životné perspektívy. Všetko sa urovná iba prostredníctvom nového pohľadu a schopnosti nechať veciam voľný priebeh. Ľudia z vašej minulosti sú vašim zrkadlom.
Práca: Orientujete sa na materiálnu stránku a perfektné zabezpečenie. Máte jasnú koncepciu, disciplínu, vytrvalosť, vôľu a odhodlanie prevziať zodpovednosť. Postupujete metodicky a pragmaticky. V práci má sklon dominovať pravidelná, zabehnutá a usporiadaná činnosť.
Zdravie: Pozor, ak nerozpoznáte alebo prepasiete šancu realizovať tvorivé impulzy a pristúpite na kompromisy, stratíte svoju integritu a podľahnete hnevu. Vynaložte odvahu a úsilie na experimenty a nové veci. Uvoľnite sa a otvorte iným aj sebe, aby ste zostali v harmónii.

Tarot-horoskop pre časopis Jasnovidka spracovala: Zlatica Mokráňová

Objednajte si:
Individuálne písomné Tarotové analýzy
Tarot-horoskop na 1 rok
Kurz Tarotu
Tvorba horoskopov

Súvisiaci link:
Tarotový výklad zdarma online

Zlatica
V preferovaných nástrojoch so spirituálnom podstatou sa opiera o čítanie symboliky čísel, tarotových obrázkov, o lunárnu astrológiu, arteterapiu, regresnú terapiu, energo-informačnú medicínu, parapsychológiu a rada sa s Vami podelí o svoje poznatky, zručnosti a skúsenosti.