Ryby v morskom akváriu Budapešť

Tie, čo sa vyznajú…

Uplynuli desiatky rokov od vydania knihy „Vyznáte sa v tlačenici (úvod do šťukológie)“ od autorky Nataša Tanská (1929 – 2014) vo vydavateľstve Mladé letá, 1968. Jej odporúčania pre mládež ani dnes nestrácajú nič z aktuálnosti. Práve naopak. Veľa sa môže naučiť aj mládež, ktorá je už dnes v dôchodkovom veku. V rubrike Šťukológia vám ponúkame autorkine odporúčania ako zmeniť svet. Minimálne ten svoj poznaním spôsobov manipulácie.

***

Poznáte ten častý vzdych, napoly odsudzujúci, napoly závidiaci:

– Tá sa vyzná!

– Tá v tom vie chodiť!

– Tá si to vie zariadiť!

Ženu, alebo dievča, ktoré „si to vie zariadiť“, majú v každom dome a na každom pracovisku. Ale pozor – do tejto kategórie sa zvyčajne zaraďujú dva druhy žien.

Prvé sú tie, o ktorých vravíme, „nech si má, ale za tú cenu by som ja nikdy…“. Tento druh žien nás nebude zaujímať. Bude nás zaujímať druhý, ktorý používa metódy oveľa rafinovanejšie, na pohľad bezúhonné, mravopočestné a nenapadnuteľné: metódy žien Šťúk, ktoré dosahujú svoje ciele, pričom navonok ani na krôčik nevybočia z rámca panujúcej morálky. Ich zbraňou je znalosť psychológie, ich metódou je zneužitie tejto znalosti na chladnokrvnú manipuláciu s ľuďmi, situáciami, a napokon i so sebou. Na rozdiel od prvého druhu dosahujú svoje ciele nie telom, ale hlavou – a dobrou hlavou.

Dosahujú svoje ciele o to častejšie a rýchlejšie, o čo sú ich metódy spoločensky utajenejšie: ony samy o nich, pochopiteľne, nehovoria, a pravdepodobne ich nemajú ani nijako sformulované či organicky vtesnané do systému. Konajú síce podľa istých presných pravidiel, ale samy si tieto pravidlá neuvedomujú. Vedia len, že sú účinné.

Je lákavé ich odhaliť, pomenovať a označiť, možno by sa zástupy obetí – Nešťúk – vedeli aspoň trocha lepšie brániť, ak by poznali finty hry, ktorú hrá proti nim protivník. Aby videli, ako sa to zavše robí, a aby sa v tom vyznali, aby nemali onen bezradný pocit večne zaskočeného človeka, čo jednostaj zisťuje, že sa veci dejú za jeho chrbtom, záhadne, nevysvetliteľne a prekvapujúco.

V skutočnosti je však v tom oveľa menej záhad a „zásahov osudu“, ako si radi nahovárame, a veci sa dajú oveľa lepšie ovládať a usmerňovať, ako sme ochotní pripustiť. Šťuky tento poznatok využívajú spôsobom, hodným pozornosti a popisu: v modernom svete, kde je človek čoraz ohrozenejší manipuláciou, sú práve Šťuky tými, kto manipulujú – a nie tými, kto sú manipulovaní.

Paradoxné však je, že pravdepodobne jedinou obranou manipulovaných sa stáva znalosť spôsobov manipulácie. Pozrime sa teda na ne bez vzrušenia, bez moralizátorstva a bez zaujatostí.

 

Zdroj: Nataša Tanská: Vyznáte sa v tlačenici? (úvod do šťukológie), Mladé letá, 1968

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“