Ryby v morskom akváriu v Budapešti

31. Ostro sledovaná schôdza

Schôdza sa teda začala, Šťuka a Čučoriedka zmĺkli. Šťuka sa neponáhľa, vyčkáva vie, že o chvíľu Čučoriedkova pozornosť bezpochyby ochabne, utrúsi k nej potichu nejakú poznámku…

Ona sama nezačína, dáva si veľký pozor, aby nepôsobila dotieravo – a okrem toho pozorne sleduje priebeh schôdze.

Nepreceňujme Šťukinu uvedomelosť: osudy podniku pre ňu nie sú prvoradé. Šťuku zvyčajne nezaujímajú všeobecnosti, „abstrakty“, čísla, výsledky, nezaujíma ju podnik ako taký, zaujímajú ju ľudia v podniku, lenže zasa nie ako takí, ale iba vo vzťahu k nej, k jej prospechu alebo neprospechu.

Šťuka venuje mimoriadnu pozornosť „podnikovému zákulisiu.

“ Musí medzi prvými vedieť, že Jabĺčko bude od nového roku povýšený; že Hruška z plánovacieho vyletí a že na jeho miesto príde Malina; že oddelenie, ktoré sa malo z Bratislavy premiestniť do Košíc, sa premiestni do Rače, a že Jožko Ríbezľa vykričal minulý týždeň u Františkánov Egrešovi, že je debil a ignorant. Ako spracuje Šťukin vyvinutý zmysel pre súvislosti tieto informácie?

Jabĺčko bude povýšený. No a? Jabĺčko nemá so Šťukiným oddelením ani s ňou samotnou nič spoločného. Nie je mu podriadená, plat jej nenavrhuje, takmer ju nepozná… Ale Šťuka uvažuje ináč.

1. Jabĺčko bude povýšený

– To značí, že teraz už budú musieť dať jemu a jeho ľudom miestnosti na štvrtom poschodí, o ktoré už rok Jabĺčko bojuje. Z toho vyplýva, že terajšie Jabĺčkove získa Čučoriedka. Ak ma zoberie, mala by som sa pýtať do tej zadnej, je najlepšia, od ruky, a dá sa tam variť káva… Záver: Nesmiem zabudnúť sa o tom Čučoriedkovi zmieniť.

2. Hruška vyletí

Je teda zbytočné, aby som si podávala tú žiadosť, čo si potrebujem podať na závodný výbor, už teraz. Hruška ma nemá rád, možno by to prekazil… počkám, kým bude z podniku preč. Potom mám väčšiu nádej, že mi to vybavia. Záver: neponáhľať sa so žiadosťou na ZV.

3. Na jeho miesto príde Malina

Malinovi mám niečo vybaviť. Neškodí byť s ním zadobre. Vybavím mu jeho výkazy prednostne a dám mu na známosť, že som sa poponáhľala. Zapamätá si to.

4. Oddelenie, ktoré malo ísť do Košíc ide do Rače

Direktor má z toho nečakaného obratu iste skvelú náladu: jeho láska, Jahôdková, ostane teda so svojím oddelením v Bratislave. Kým má riaditeľ túto dobrú náladu, iste nebude robiť ťažkosti s mojím premiestnením k Čučoriedkovi. Záver: vystihnúť k prestupu vhodný čas (nálada direktora).

5. Ríbezľa označil Egreša za debila a ignoranta

Čučoriedka je kamarát s Egrešom. Záver: nepochváliť náhodou pred Čučoriedkom Ríbezľu!

Šťuka mlčí, pozorne sleduje schôdzu; nezaujíma ju natoľko to, čo kto vraví, ale ako to vraví, koho medzi riadkami napáda, čie meno vynecháva, na koho sa usiluje zvaliť zodpovednosť a kam celou tou rečou smeruje. Všíma si jednotlivé reakcie, a robí si obraz o „momentálnej podnikovej konštelácii“, o vzťahoch, sympatiách a antipatiách. Pozorne načúva a ukladá si do pamäti intonácie a pohľady…

Čakajú ju na tejto schôdzi ešte dve dôležité veci: vlastné vystúpenie a prednesenie žiadosti o prestup k Čučoriedkovi.

 

Zdroj: Nataša Tanská: Vyznáte sa v tlačenici? (úvod do šťukológie), Mladé letá, 1968
Kapitola: Šťuka v zamestnaní

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“