pracovný stôl s Eiffelovou vežou

Aké je vaše číslo?

Zvykla som si, že mi prvý klient zvyčajne otvorí tému dňa. Keď ich objednávam, nepožadujem vopred žiadne informácie, prispôsobujem sa ich voľnému času, ak v udanom termíne nemám práve obsadené, ale je pravidlom, že jeden deň riešime, povedzme, partnerské problémy, ďalší prácu v zahraničí, alebo nerozhodnosť na iných životných križovatkách. Stalo sa mi dokonca, že mi v jeden deň prišli všetko mladé vdovy a iný deň všetci klienti s rovnakým dátumom narodenia. Vždy ich spája spoločná téma, aspekt v dátume narodenia, alebo stav situácie podľa tarotu.

Vraj napíš niečo o numerológii, bezútešne som čumela do monitora, keď mi zazvonil telefón.

„Vieš, ako mi nedávno vo výklade tarotu vyšla tá karta bez obrázka a bez čísla?“ ozvala sa moja priateľka. „Ty si mi povedala, že o udalosti, ktorá sa rysuje v tejto oblasti, nebudeme hovoriť, lebo ju nijako nemôžem ovplyvniť a keď príde, treba ju iba prijať. Hneď sa mi táto tvoja veta vybavila, keď mi oznámili jeho smrť.“

Vyjadrila som účasť so stratou príbuzného a kým mi vylievala svoje boľavé srdce, tak som si uvedomila, že nie každý prežíva osobný rok štvorky s vibráciou tarotu rastu trinásť práve takto výrazne ako ona. Reálna smrť po emocionálnej stránke už dávno nefunkčného manželstva a smrť príbuzného. Rok s touto vibráciou, ktorú si každý môže vypočítať sčítaním dňa, mesiaca narodenia s aktuálnym rokom a číslice výsledku sčítať na dvojciferné, alebo jednociferné číslo, bežne prináša zmenu práce, bydliska a riešenie rôznych fyzických či úradných obmedzení. Znamená vzdať sa alebo zbaviť sa všetkého, čo ťaží a neobstálo v skúške času.

Čísla nešťastné a dedičné
Číslo 13 je v našej kultúre všeobecne považované za symbol nešťastia. Aj nedávno som si v jednom e-maili našla vetu: „Dúfam, že keď som sa narodila trinásteho, nie je môj dátum taký nešťastný, ako sa momentálne v mojom živote cítim!“ Neexistujú šťastné, alebo nešťastné čísla ako v lotérii, s ktorou, mimochodom, numerológia nemá nič spoločné, a teda otázky na tému aké je moje šťastné číslo, alebo kedy vyhrám prvú cenu, sú irelevantné, no každé číslo poskytuje iný potenciál vibrácie. A keď už hovoríme konkrétne o trinástke v pozícii osobnostného čísla, potom treba poukázať na ctižiadostivosť, samostatnosť, mentálnu bystrosť a organizačné schopnosti, ktoré dokáže človek s týmto dňom narodenia uplatniť, ak nájde dostatočnú a láskavú oporu blízkych ľudí, lebo si pre svoju zraniteľnosť mnohokrát nedôveruje. Toto je iba veľmi všeobecná definícia a numerológia nie je iba o dni v dátume narodenia.

Momentálne si často overujem podobnosť rovnakých aspektov v dátumoch narodenia u rodinných príslušníkov. Údajmi ma zásobujú zvyčajne ženy stredného veku, ktoré sú už babičkami a zaujíma ich všetko o jednotlivých členoch široko rozvetvenej rodiny. Dá sa presne určiť, ktoré dieťa dedí povahové črty skôr z otcovej línie a ktoré z matkinej. Za všetky prípady uvádzam zaujímavé opakovanie čísel v rokoch narodenia u prvorodených synov jedného rodu, ktorých spája podobný vzhľad a základné charakterové črty. Striedajú sa u nich v generáciách rovnaké slnečné znamenia, tiež životné cesty a hladiny čísel v numerologickej mriežke. Kompletné dátumy z pochopiteľných dôvodov písať nebudem.

Prapradedo: 1848 – Pradedo: 1896 – Dedo: 1926 – Syn: 1948 – Vnuk: 1986. Uvidím, kedy sa narodí prvorodený syn ďalšej generácie. Rok 2008 v kombinácii s konkrétnym mesiacom a dňom by celom zapadol.

Dá sa vypočítať dieťa?
„Pozrela si mi to pohlavie dieťaťa?“ otvorila dvere zaneprázdnená tehotná podnikateľka.

„Ahoj! Jasné. Podľa dňa počatia, ktoré si mi zadala, to bude dievča,“ usmiala som sa.

„Ja som to tušila,“ vydýchla si.

„Mená si vzhľadom na predpokladaný dátum pôrodu vybrala dobre. Ak sa narodí v prvom termíne, tak vyber prvé, v druhom termíne druhé,“ upresňovala som ešte.

Zvykla som si, že mi prvý klient zvyčajne otvorí tému dňa. Keď ich objednávam, nepožadujem vopred žiadne informácie, prispôsobujem sa ich voľnému času, ak v udanom termíne nemám práve obsadené, ale je pravidlom, že jeden deň riešime, povedzme, partnerské problémy, ďalší prácu v zahraničí, alebo nerozhodnosť na iných životných križovatkách. Stalo sa mi dokonca, že mi v jeden deň prišli všetko mladé vdovy a iný deň všetci klienti s rovnakým dátumom narodenia. Vždy ich spája spoločná téma, aspekt v dátume narodenia, alebo stav situácie podľa tarotu.

Ešteže na dnes som si klientov neobjednávala, vydýchla som si. Inak by som celý deň riešila minulé, terajšie a budúce tehotenstvá a večer sa celá rozcítená presviedčala o tom, že skorá jar roku 2008 je naozaj najvhodnejšia na splodenie syna. Rok je z hľadiska deväťročného cyklu najideálnejším pre mňa na tehotenstvo, výpočet pohlavia dieťaťa mi dal celkom slušné rozmedzie na to, aby to skutočne bol syn, z pohľadu čínskeho lunárneho kalendára je zviera roku vhodné k tomu môjmu a slnečné znamenie je harmonické k všetkým členom rodiny vrátane psa. Manipulovať s dňom pôrodu dohodou s lekárom, aby som určila svojmu ešte nepočatému dieťaťu osud presným dátumom, by sa mi však mohlo karmicky vrátiť. Keď som totiž robila svojej dcére regres a v hladine alfa som ju formou asociácií vrátila do prenatálneho obdobia a ona mi opísala moje pocity z tehotenstva s ňou, tie, o ktorých som jej nikdy nerozprávala, uvedomila som si, že myslenie, cítenie a konanie dieťaťa v živote je aj odrazom toho, čo zažilo počas prenatálneho obdobia a nielen tendencií dátumu narodenia.

Rovnaké čísla – rovnaké osudy?
V jeden deň sa ku mne nezávisle od seba objednali klienti s úplne rovnakým dátumom narodenia, ktorí sa vzájomne nepoznali. Všetci kamarátski, komunikatívni a citliví s rôznym stupňom neschopnosti uplatniť svoj potenciál v realite. Ten prvý vďaka vibrácii čísel mena, ktorá zvýrazňovala hladinu čísla sedem v numerologickej mriežke, uplatňoval svoje sociálne cítenie v zdravotníctve, tá druhá, podvoliac sa vplyvu ambícií svojich rodičov, rozvíjala komunikačné schopnosti na poli zahraničného obchodu a ten tretí, keďže pre svoj potenciál nenachádzal odozvu doma, našiel ju u kamarátov v krčme. Osobnosť každého človeka je ovplyvnená z jednej tretiny genetickou informáciou, druhú tretinu predstavuje prostredie, v ktorom sa formuje, a nakoniec z poslednej tretiny karmou, ktorú si zvolil v čase pred narodením a je vyjadrená dátumom narodenia.

Pípla mi esemeska. Prečítala som si text o anjeloch od jednej ťažko skúšanej klientky so životným číslom deväť. Životné číslo, resp. karmický súčet, si môžete vypočítať sčítaním číslic dátumu narodenia a číslice konečného výsledku opätovne sčítaním zredukovať na jednociferné číslo. Pre deviatky je charakteristické, že berú zodpovednosť na seba za rôzne situácie aj ľudí úplne prirodzene, ale v tomto prípade to bolo extrémne až po hranicu ignorovania pudu sebazáchovy. Dlho sa nechcela rozviesť, lebo muž ju presvedčil, že veď deťom neubližuje a nebije ich, otca potrebujú a ona zabudla na seba. Veď ak ju bije, tak si to asi zaslúži. Deti si kupoval darčekmi, aby nič nevideli. Žiadosť o rozvod podala až s podlomeným zdravím. Zmierila sa s tým, že aj napriek policajným zápisom na súde deti vypovedali, že ju otec nebije, ale pohár trpkosti pretiekol konečne po dvadsiatich rokoch, keď ju fyzicky napadol jej syn.

Miluje ma, či nemiluje?
Poväčšine sa klienti snažia pochopiť cez numerológiu svoje partnerské vzťahy. Jeden muž svoje dlhoročné partnerstvo zhrnul do jednej vety: „Ja som sa dobre oženil, len moja žena sa zle vydala.“ On vkladá celý život svoje emócie do práce, v ktorej aj dosiahol pozoruhodný úspech a ona stále tvrdí, že jej nerozumie a nemá ju rád. On má v základnej numerologickej mriežke jednu jednotku a ona ich má štyri. On nemôže povedať slovné spojenie „milujem ťa“, lebo je chlap a muži predsa o svojich citoch nehovoria, ona po týchto slovách prahne a opak vyvoláva plač, zádrapky a výbuchy hnevu. Pre harmonický vzťah stačí tak málo. Pochváliť výborný obed, ktorý navarila, oceniť malý úspech v práci, čo dosiahla, pozvať ju raz za rok na romantický víkendový pobyt, povedať, ako ju chápe a miluje. Rozvod nemá zmysel. Zvyčajne si totiž človek, ktorý vo vzťahu nepochopil, čomu ho má naučiť, nájde mladšiu partnerku alebo partnera s rovnakými aspektmi v dátume narodenia, ako mal ten predchádzajúci. Nie sú nezlúčiteľné dátumy narodenia v partnerskom vzťahu, iba spojenie dvoch ľudí s konkrétnymi dátumami narodenia, ktoré ich má niečomu naučiť.

Ďalšia klientka s vysokou emocionalitou a schopnosťou rozdávať sa pre druhých nedostatok lásky v partnerstve vyriešila iným spôsobom. Jej krédom sa stala veta: „Dáma sa nerozvádza, dáma si užíva.“ Poskytla mi dátumy narodenia piatich rôznych mužov vrátane manžela a keď som jej potvrdila základné povahové črty, označila prvého za vychovávateľa svojho dieťaťa, ďalšieho za milenca, nasledujúceho za kamaráta, ktorý ju vypočuje a môže platonicky milovať, štvrtého vylúčila zo svojho života a toho posledného stanovila za partnera na podporu svojho profesionálneho napredovania a bude milovaná a chápaná po všetkých stránkach. Naznačila som jej cestu, ako vyriešiť citovú rozpoltenosť, ktorú si pestuje, ale následné kroky sú iba na jej rozhodnutí. Numerológia neurčuje človeku, čo má urobiť.

Skeptici a utešitelia
Občas som unavená z náročného dňa, keď opätovne hovorím rovnaké informácie tým istým klientom, ktorí ich odmietajú akceptovať a stále si myslia, že tí okolo nich sa zmenia podľa ich predstáv bez toho, aby pracovali na sebe. Skeptici, čo majú znalosti o numerológii iba z rýchlika, ma presviedčajú o jej nezmyselnosti. Niekedy mi aj nachvíľu napadne, či sa radšej nebudem venovať nejakej „štátom uznávanej vednej disciplíne“, ako sa vyjadril s pohoršeným prekvapením jeden nezainteresovaný, ktorý práve z tohto dôvodu odmietol poznatky z ezoterického seminára, ktorého som sa zúčastnila. Lenže to by som súčasne musela poprieť informácie, čo mi overila prax, vyhlásiť všetkých klientov aj neklientov, ktorí potvrdzujú jej pravdivosť, keď hovorím či píšem o povahových črtách ľudí z dátumu narodenia, ktorých som v živote nevidela, za klamárov a aj tak by som na numerológiu nezanevrela, iba by som postavila stabilné základy vnútornej schizofrénii a svojej budúcej ceste k šťastnému pobytu v psychiatrickej liečebni. Nie som tu však preto, aby som skeptikov presviedčala praxou overenými poznatkami, ale pre tých, ktorí hľadajú riešenia z určitých životných situácií a s týmto cieľom ma vyhľadajú, aby som im opísala stav, v ktorom sa nachádzajú v rámci života, životného cyklu, roka v súvislosti s inými ľuďmi.

Večer som cez chat položila otázku: „mozem pouzit tvoj datum na analyzu do clanku?

„mozes, ak nepouzijes moje meno :)“

Meno použiť aj tak nemôžem, veď ho ani nepoznám. Iba nick, ktorý vlastne nemôžem vyzradiť tiež. Tak som ju pomenovala neutrálne Kočička.

Dátum narodenia 12. 4. 1983 dáva Kočičke potenciál hlavne v mentálnej rovine. Dokáže sa so svojou zosilnenou Rovinou myslenia v numerologickej mriežke úplne odpútať od okolia a sústrediť sa na prácu či štúdium v takej miere, že ju nič nedokáže rozptýliť. Nech už sa rozhodne realizovať v akomkoľvek myšlienkovom odbore, dosiahne úspech. Ak by chcela zostať vyučovať na vysokej škole, môžem jej to len odporučiť. Zvyčajne rodičom, ktorých dieťa je narodené 12., radím, aby ho dali študovať na gymnázium a potom vysokú školu, alebo vybrali odbornú školu, ktorá prináša nutnosť neustále vstrebávať nové informácie, zdokonaľovať sa a nestagnovať, lebo monotónna práca, v ktorej nenapredujú a nedozvedajú sa nové vedomosti, ich ubíja. Jedna kamarátka s rovnakým dňom a mesiacom narodenia pracuje v oblasti cestovného ruchu. Poznávacie zájazdy sú jej obľúbenou činnosťou, lebo vďaka nim sa nielenže stále učí, ale aj odovzdáva poznatky iným. To je aj odkaz Kočičke, ktorá by veľmi rada cestovala. V zlomovom roku 1999, alebo roku jej životnej križovatky, bola na študijnom pobyte v Amerike a rozhodne to nebola jej posledná cesta za hranice krajiny. Do 35. roku života, ktorý je jej rokom vnútornej dospelosti a počnúc ktorým nastupuje deväťročný cyklus starostlivosti o iných, má ideálne predpoklady na rozvíjanie fantázie a kreativity prostredníctvom zaujímavých ľudí, netradičných krajín, alebo zvláštnych záujmových činností. Vzhľadom na životnú cestu jednotky sa môže rozhodnúť pre podnikateľskú sféru pôsobenia, čo neznamená, že zostane sama bez milovaného človeka, keďže jednotka poukazuje na samostatnosť a nezávislosť. Skôr je pre ňu vhodný partner, ktorý jej dá veľa slobody a podporí ju činmi, nie slovne, v ambíciách. Do vzťahov odovzdáva všetku svoju vášeň, avšak v nich je skôr naivnou. Očakáva rovnako čistý a nevinný cit od kamarátov, priateľov, alebo partnera, ako sama poskytuje, čo jej môže privodiť zopár sklamaní. Budúci rok od narodenín je pre ňu rokom, keď môže získať šťastný vzťah, po ktorom túži, chce to len trpezlivosť.

Sú to iba stručné informácie. Tento článok mi neposkytuje možnosť rozpísať sa o jednom dátume konkrétneho človeka na 14 strán ako v osobnom numerologickom profile.

„Čo toľko píšeš?“ ozval sa môj manžel.

„Jeden článok, ale rozmýšľam, že ho celý zmažem a prepíšem,“ odpovedala som mu.

„Áno? A prečo?“

„No zistím a rozoberiem verejne dátumy narodenia všetkých tých, čo ti hovoria – To máš blbé! – namiesto toho, aby ti povedali – To je super, že máš ženu numerologičku, ona si dokáže o každom zistiť, čo je zač! Čo povieš?“

Zlatica Mokráňová
Písané pre Magazín T-Station, uverejnené 20.11.2006

Zlatica
V preferovaných nástrojoch so spirituálnom podstatou sa opiera o čítanie symboliky čísel, tarotových obrázkov, o lunárnu astrológiu, arteterapiu, regresnú terapiu, energo-informačnú medicínu, parapsychológiu a rada sa s Vami podelí o svoje poznatky, zručnosti a skúsenosti.