zelené číslo 8

Dátum 8.8.2008

Často ma záujemci o numerológiu, ale aj médiá oslovovali s otázkou, čo prináša z hľadiska numerológie tento deň. Vzhľadom k tomu, že dátum opakujúcimi sa číslicami vytvára dojem harmónie, dámy zaujímalo, či je vhodným ako dátum sobáša.

Tento deň je magický nielen z toho dôvodu, že obsahuje tri osmičky, ale ak sčítate číslice dátumu 8. 8. 2008, tak konečným súčtom je opätovne osmička. Preto je deň veľmi mocným na úspech hlavne v profesionálnej a materiálnej oblasti a tiež znásobuje splnenie akýchkoľvek želaní. Je značne dôležité správne sformulovať svoje priania, skôr ako za nimi vykročíme!

Dominuje vodcovská, energická a mentálna stránka na úkor citlivej a fyzickej, ktorá chýba úplne. Vzťah pod vplyvom tohto dňa určujú reakcie na podobné mentálne podnety. Učí nezávislosti a samostatnosti v rozhodovaní a pritom schopnosti rozvíjať vzájomný vzťah a láskyplné prostredie. Oblasť citov je týmto dátumom najťažšie kontrolovateľná.

Z hľadiska osobnostného čísla a karmického súčtu jej kľúčovým slovom je rovnováha a to preto, že v tento deň je vzťah posúvaný do extrémnych situácií, v ktorých je nutné naučiť sa udržiavať rovnováhu najmä v citovej oblasti. Zväzok spojený počnúc týmto dňom dostáva lekcie kvôli udržiavaniu vyváženosti. Primárne je dôležité hľadanie vlastnej harmónie nezávisle na skúsenostiach. Treba hľadať rovnováhu medzi konfliktnými myšlienkami a pocitmi – medzi silou a súcitom, rozumom a citom, energiou a inteligenciou alebo využitím sexuálnej energie.

Celkovo možno skonštatovať, že dátum 8.8.2008 je všeobecne vhodnejším na realizáciu pracovných ako osobných záležitostí. Avšak pri posudzovaní vhodnosti dátumu zohrávajú dôležitú úlohu dátumy narodenia oboch partnerov.

Spracovala: Petronela

Súvisiaci link: Analýza vhodnosti dátumu

Petronela
Mystika.sk - Hviezda na nebi záhad - vypracuje Vám písomné numerologické a tarotové analýzy a prevedie Vás symbolikou čísel a tarotov aj prostredníctvom článkov, konzultácií, seminárov a kurzov.