Pasúci sa byvol a pastier sediaci na ňom

Rok Zlatého Byvola

Byvol mal ľudom v období hladu odkázať, že s jeho pomocou už nebudú hladovať a že sa najedia každé tri dni. Lenže to poplietol a povedal, že budú jesť trikrát za deň. Tento svoj sľub musel dodržať, a preto od tých dôb Byvol tvrdo pracuje, nakladá si na chrbát ťažké bremená a nesťažuje si.

Rok Zlatého Byvola je rokom úspechu dosiahnutého vďaka svedomitosti a zodpovednosti. Podľa čínskeho lunárneho kalendára začína 26. januára 2009 a končí 13. februára 2010. Vystrieda rok Žltého Potkana zameraného na hojnosť, prosperitu a šťastie, ktorý doznieva 25. januára 2009 a po ňom nasleduje rok Bieleho Tigra neohrozeného a odvážneho bojovníka za slobodu a spravodlivosť. Keďže trvanie lunárneho roku Byvola svojim rozsahom presahuje 365 dní v klasickom roku, je vhodné rozvíjať nové a aj aktivity počaté v predchádzajúcom roku, nech sú akéhokoľvek charakteru. Byvol je totiž druhá vetva zeme a táto fáza predstavuje prvotné štádiá rastlinného rastu, úsilie semena o vyrastenie von z pôdy a túžbu zbaviť sa uväznenia v zemi. Vytrvalosť je základná črta Byvola.

Byvol je v ázijskej kultúre symbolom rodičovskej lásky pre nesmiernu lásku, ktorou krava olizuje svoje teliatka. Byvol býva totiž v niektorých prekladoch nazývaný tiež bizónom, býkom alebo kravou. Číňania verili, že dobytok s jeho dobrosrdečnou a trpezlivou silou zoslala ľudstvu bohyňa milosrdenstva Kwan-jin (v niektorých prekladoch Guan Jin). Byvol mal ľudom v období hladu odkázať, že s jeho pomocou už nebudú hladovať a že sa najedia každé tri dni. Lenže to poplietol a povedal, že budú jesť trikrát za deň. Tento svoj sľub musel dodržať, a preto od tých dôb Byvol tvrdo pracuje, nakladá si na chrbát ťažké bremená a nesťažuje si. Taoisti síce zapriahli dobytok do práce, ale nedojili kravy, pretože si tieto silné a ťažko pracujúce zvieratá veľmi vážili. A väčšina budhistov neje hovädzie mäso a preukazuje tým tomu vznešenému a citlivému zvieraťu svoju lásku a úctu.

Zlatý Byvol je zemský Byvol. Zem vo svojom jinovom /-/ prejave symbolizuje údolie. Dolina je teda miestom, v ktorom nájdete pokoj. Zemské kvality sú vlastne typické pre toto lunárne znamenie a to – stabilita, úprimnosť, praktickosť, svedomitosť, opatrnosť, spoľahlivosť, láskavosť a lojalita. Tento typ Byvola verného za každých okolností svojim povinnostiam, zásadám a rodine je síce menej tvorivý, ale reálne pozná svoje hranice. Žiadne nerozumné projekty, risk a hazard, skôr dôkladne premyslené kroky k stabilite a bezpečiu sú jeho doménou. Zapriahnutý do práce slepo kráča k splneniu cieľa. Je tým najpomalším, ale rozhodne aj najistejším zo všetkých Byvolov. Nemenným živlom Byvola je voda, preto sa pod tvrdou škrupinou obalu skrýva citlivé srdce. Prejavuje mnoho empatie a starostlivosti o druhých a upevňuje pevné putá priateľstva. Naplnenie nachádza v rozvinutí svojej láskavej dobrosrdečnosti.

Byvol vytrvalosťou, spoľahlivosťou, odhodlanosťou zodpovedá západnému znameniu Kozorožca. Sila a vernosť druhého znamenia čínskeho zverokruhu zaručujú, že nikdy nezídu z vytýčenej cesty a neustúpia. Sú omnoho inteligentnejší, ako vyzerajú. Trpezlivo čakajú na svoju šancu a môžu sa pretlačiť na najvýznamnejšie vedúce miesta v ktoromkoľvek obore, pokiaľ si zachovajú vnútorný pokoj. Priaznivým obdobím je čas od konca februára a začiatok marca. Doba po dlhom, tichom a pokojnom zimnom spánku, kedy všetky zvieratá, hmyz a rastliny pomaly ožívajú. Čas prehodnotenia plánov, lebo obdobie činu na seba nenechá dlho čakať. V každom dni ovláda čas od 1.00 do 3.00 hodiny, kedy sila jin pomaly ustupuje, odpočinok končí a po východe slnka treba sa jednoznačne pustiť do práce. Pôsobí smerom na severoseverovýchod. Dariť sa bude v oblasti remesiel, umenia, návrhárstve, architektúry, mechaniky, vzdelávania, jednoducho tam, kde možno uplatniť šikovnosť a rozvíjať nápady aktívnou činnosťou. Ťažšie obdobie nastáva pre oblasť financií, sociálnych služieb, politiku a bulvárnych masmédií. Priaznivými číslami sú 1, 3, 5, 12, 15, 33, 35, 51, 53.

V roku Byvola môžeme očakávať „veľké upratovanie“ na domácej pôde, či už je ňou vlastný domov alebo krajina. Ľahostajný prístup sa prejaví voči výstrednej móde, neviazanosti, akýmkoľvek výstrelkom v umení, v názoroch, v politike, pretože len konzervatívne snahy a svedomité úsilie vedú k hmatateľnému úspechu. Platí: “Kto nepracuje, nech nezarába.“ Ak si na jar nezasejeme, nebudeme mať čo žať a zberať. Len sparťanská disciplína pomôže vybaviť dlhý zoznam vecí, ktoré je nutné zrealizovať. Na konflikty nebude veľa času, pokiaľ ustúpime z nepodstatných malicherností. Pozor, zaužívané pravidlá sú posvätné a každý podfuk sa prísne trestá. Byvol veľa nerozpráva, a keď tak mierne a diplomaticky, zato pre rebelov ma pripravenú veľkú palicu alebo práskajúci bič. Rok Zlatého Byvola sľubuje úspech pozitívnych výsledkov nadobudnutých vďaka tvrdej a usilovnej práci.

Deti narodené v roku Byvola sú tvrdohlaví individualisti. Nie sú maznáčikovia, a keď si niečo zaumienia obrátia dom hore nohami. Radi sa podriadia disciplíne, ale vyhradzujú si právo na súkromie. Na stravu nie sú vyberavé, ale vyžadujú jej pravidelnosť. Stereotyp im dáva istotu, zmeny ohrozujú ich pocit bezpečia. Dievčatká sú poriadkumilovné a chlapci preberajú na seba v neprítomnosti rodičov funkciu veliteľa a komandujú mladšie deti. Lichôtkami tieto ratolesti neočaríte, ale rešpektom áno. Keďže sú veľmi uzatvorené, nedávajú najavo svoje pocity. Prejavujú sa necitlivo, ale v hĺbke duše sú voči svetu tak trochu naivné. Úlohou rodičov, učiteľov a ostatných dospelých je vytvoriť týmto deťom narodených v roku Byvola ochranu, dostatok morálnej podpory a povzbudenie, aby vyjadrili svoje city a prejavili zmysel pre humor. V škole sú vzornými žiakmi a získavajú si úctu starších aj mladších. Sú výnimočným príkladom vynikajúceho vodcu i nasledovníka v jednej osobe, ktorý si vynikajúco plní povinnosti. Byvol narodený v zime – po zbere, to bude mať v živote jednoduchšie, než Byvol narodený na jar či v lete. Ľahší život bude mať aj Byvol narodený v noci, ktorý si môže dopriavať odpočinku po celodennej namáhavej práci.

Takže aký bude Rok Byvola?

Je rokom konzervatívneho myslenia a konania, a len také prináša žatvu. „Bez práce, nie sú koláče.“ Dávajte si všetky nevybavené veci do poriadku, zametajte si pred vlastným prahom a pripravte sa na rutinu a pragmatickosť. Buďte opatrnými v súvislosti s výdavkami, aby ste nepodľahli pesimistickým očakávaniam. V dostatočnej miere je dôležité sýtiť svoje citové, fyzické i duševné potreby a zaoberať sa nejakým druhom meditácie či rozjímania. Bujaré nápady nemajú v tomto roku uplatnenie. Tie si schovajte na nasledujúci rok Tigra.

Rok Byvola pre Potkana – narodení v rokoch 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996

Byvol je priateľom Potkana, a preto môže očakávať dobrý rok, len s apelom na prácu, ktorá je pre Byvola doménou. Nedosiahne síce významné zisky, no i tak je to pre jeho rodinu príjemné a šťastné obdobie. On sám nepriamo ťaží z finančných úspechov iných. V pracovnom prostredí môžu naňho doliehať stresy a viac zodpovednosti ako zvyčajne.

Rok Byvola pre Byvola – narodení v rokoch 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997

Pre rodeného Byvola je toto najúspešnejší rok v rámci dvanásťročného cyklu. Pozitívny a produktívny. Byvol bude odmenený za svoju svedomitú prácu, pretože načerpá sily zo svojho osobného roku. Môže vytvoriť bezpečnú a solídnu základňu. Dobrý rok pre založenie rodiny.

Rok Byvola pre Tigra – narodení v rokoch 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998

Byvol vníma Tigra ako nedôveryhodnú osobnosť. Byvol ho zapriahne do práce a bude od neho chcieť, aby zvážnel. Pokiaľ sa Tiger dokáže ovládnuť a nebude sa príliš vzpierať, môže mu to nakoniec byť k prospechu. Výsledkom tvrdohlavosti sú totiž hádky a nedorozumenia a následné sklamania. V tomto čase sa nehodí začínať niečo nové. Problémy sa samy vyriešia ešte pred koncom roka.

Rok Byvola pre Zajaca – narodení v rokoch 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999

Zajaca čaká tvrdý a nekompromisný rok. Sklamania, bezcieľne cestovanie alebo práca bez vyhliadky na vytúžené výsledky. Môže mať i zdravotné problémy, spôsobené hlavne priveľkými starosťami a stresom. Nie je vhodný čas uvažovať o zmenách v blízkom okolí. Plány sa totiž uskutočňujú dlhšie, ako očakáva. Zajac však zo všetkého vyviazne so zdravou kožou.

Rok Byvola pre Draka – narodení v rokoch 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000

Šťastný rok pre Draka. Stabilný a progresívny. Pod vplyvom Byvola musí Drak pracovať a nie iba snívať. Nenapreduje síce rýchlo, ale i tak sa môže pokladať za šťastného, lebo mnohé diskusie a problémy naokolo sa ho priamo nedotýkajú. Zožne plody úsilia, ktoré vložil do roku predchádzajúceho. Pokojné obdobie, pracovne bez väčších ťažkostí. Nerušený rodinný život.

Rok Byvola pre Hada – narodení v rokoch 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001

Tento rok Hadovi praje, pretože Byvol je jeho priateľ. Bude ale musieť tvrdo pracovať. Námaha však bude náležite ocenená. Vedľa tvrdohlavého sa nedožaduje príliš svojho. Z rozumného kompromisu bude mať prospech nielen on, ale aj ostatní. V tomto roku treba brať veci tak, ako prichádzajú, a nekomplikovať ich nemiestnou tvrdohlavosťou.

Rok Byvola pre Koňa – narodení v rokoch 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002

Tento rok bude mať pre Koňa ľahší priebeh a všetko pôjde lepšie než v predchádzajúcom roku. Musí však tvrdo pracovať, aby dosiahol vytýčené ciele, ale získa moc a bude mať situáciu pod kontrolou. Problémy mu spôsobia pravdepodobne deti alebo podriadení. Koňovi prospeje, keď sa bude trochu krotiť v jednaní s druhými ľuďmi, ale milostným záležitostiam ani tento rok nepraje.

Rok Byvola pre Ovcu – narodení v rokoch 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003

Byvol je protivníkom Ovce – v kruhu dvanástich znamení stojí proti nej – a preto treba očakávať zložitý rok. Ovci sa nedostávajú možnosti a príležitosti a navyše je nútená sa zaoberať nudnými svetskými záležitosťami. Zamestnávať ju budú hádky, nedorozumenia a požiadavky príbuzných i priateľov. Finančné ťažkosti vzídu z extravagantnosti a prílišného míňania.

Rok Byvola pre Opicu – narodení v rokoch 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992. 2004

Dosť priemerný rok. Menej ziskov a zábavy. Rodinný život ostáva pokojný, Opica sa však nevyhne cestovaniu. V tomto roku sa môžu objaviť problémy, ktoré prinútia Opicu, aby obmedzila svoje ambície. Nedosiahne také výsledky, aké očakáva. Byvolia požiadavka driny môže Opicu obísť tak, že sa nájde v úlohe sprostredkovateľa, prostredníka alebo vyslanca.

Rok Byvola pre Kohúta – narodení v rokoch 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993. 2005

V roku Byvola Kohút opäť pookreje. Toto je perfektný rok – Fénix je šťastný, darí sa mu a zotavuje sa z predchádzajúceho roku. Je to doba usilovnej práce, ktorá sa ale nakoniec vyplatí. Znovu získa stratenú moc a schopnosť zdolať protivenstvá či získať pomoc zvonku. Doma dobré správy, vo výhľade cestovanie.

Rok Byvola pre Psa – narodení v rokoch 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006

Neistý rok pre príslušníkov tohto znamenia. Pes bude znášať následky unáhlených rozhodnutí, alebo bude musieť urobiť vážne ústupky. Priatelia či spoločníci ho často nesprávne pochopia, alebo sa ľahko urazia. Jeho dobré úmysly môžu nesprávne vysvetliť. Za každú cenu sa musí vyhnúť konfrontáciám. V tomto roku sa mu črtá strata moci alebo dodatočné výdavky.

Rok Byvola pre Kanca – narodení v rokoch 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007

Dobrý rok. Výhodné vyhliadky sú jednoznačné. Tento rok prináša harmóniu a možnosť postupu či povýšenia v zamestnaní. Kanec je schopný aktivizovať skryté rezervy alebo pustiť sa do vlastného podnikania. Riziká či tušenia sa mu môžu dobre vyplatiť. Nevyskytnú sa veľké ani vážne problémy, ale môžu vzniknúť komplikácie v láske alebo v rodinných vzťahoch.

Spracovala: Petronela

Uverejnené v ročenke pre celú rodinu Idea 2009

Súvisiaci link a informácie k článku na portáli: Tarot-horoskop na 1 rok
– možnosť celoročnej analýzy, ako to bude s Vami v tomto roku

Petronela
Mystika.sk - Hviezda na nebi záhad - vypracuje Vám písomné numerologické a tarotové analýzy a prevedie Vás symbolikou čísel a tarotov aj prostredníctvom článkov, konzultácií, seminárov a kurzov.