2023 s výchádzajúcim slnkom nad zemeguľou

Rok 2023 – rok nedeľných emócií so štipkou rozumu

Predpovede na rok 2023 ústami slávnych jasnovidcov a prorokov sa spájajú s katastrofickými scenármi, ako so živelnými pohromami, slnečnými erupciami a následnými výpadkami elektrického prúdu a zlyhaním moderných technológií, so zmenou obežnej dráhy našej planéty a zmenou klímy, s použitím biologických zbraní, či iných zbraní hromadného ničenia, a keď sa vrátime na Zem, na úroveň celosvetového spoločenstva, tak sa hovorí často, že žijeme posledné časy dejín a čaká nás nový svetový poriadok.

Nenechajte sa vystrašiť. Stále platí krédo z roku 2022, že strach má veľké oči a úlohou je obavy prekonať a vziať život do vlastných rúk. Vždy máme možnosť voľby niečo urobiť, alebo sa nechať vliecť osudom.

Rekapitulácia roku 2022
Ako som písala v prognóze na rok 2022 s názvom Rok šťastného osudu na konci tunela, vyplnila sa predpoveď, že svitá na lepšie časy, čo sa týka konca pandémie. Ale – vyplnila sa však aj možnosť prírodných katastrof a tiež vojen, z dôvodu zlyhania diplomatického jednania, keďže Tiger, ako tretie znamenie čínskeho zverokruhu, je najšťastnejším v úlohe veliaceho generála stojaceho na bojisku. Z numerologického hľadiska sme síce prežívali vibráciu čísla 6, čo je symbol lásky, domova, bezpečia a harmónie, ale šestka kladie pred človeka možnosť voľby medzi dvoma snahami a dvoma cestami. Medzi dobrom a zlom. Domov možno rozvíjať, budovať, alebo – ochraňovať pred hrozbou. Vysoká hladina vibrácie 3-och dvojok v čísle roku 2022 predstavuje hlboké prežívanie vášní, lenže tie môžu byť pozitívne, aj negatívne. Každý nech si sám zodpovedá, ktorú variantu preciťoval.

Vibrácie emócií so štipkou rozumu
V roku 2023 sa k 2-om dvojkám pridáva vibrácia 3 s myšlienkovým  a spoločenským potenciálom, takže hlboké emócie, city a pocity obohacuje intelekt a do emocionálneho prežívania sa primieša trocha viac rozumu. Významné udalosti sa presúvajú viac do sociálno-spoločenskej roviny. Slovensko vstupuje do nového cyklu s vibráciou čísla 9 a s tým je spojené prehodnocovanie priorít na politickej scéne a prijatie zodpovedných rozhodnutí.

Všetka práca hotová s nedeľnou vibráciou 
Celosvetovo koniec „vojny“ v úvodzovkách, ktorú v súčasnosti žijeme, je predpovedaný až na rok 2024, keďže všetky svetové vojny, aj keď mali inú podobu, v predchádzajúcom storočí minulého tisícročia sa spájali s číslicou 4 (štvorka je vibrácia pozemskej moci a tá môže priniesť väčšiu stabilitu alebo naopak obmedzenia). Takže v roku 2023 budeme zbierať dôsledky úmyslov a činov posledných troch rokov, a to hlavne vo finančnej rovine s možnosťou sociálnych nepokojov. Vibrácia čísla individualistickej 7-ičky s liečiteľským potenciálom, 7-ičky ako súčtu číslic roku 2023, sa spája s nedeľou, posledným dňom v týždni, kedy je všetka práca hotová a treba si oddýchnuť.

Rok milého šedého zajačika
V čínskej astrológii nás čaká rok Šedého Zajaca. Zajačik je milé stvorenie a hľadá spokojnosť a mier. Často trávi svoj život schovaný v nore. Jeho láskavá povaha priťahuje iných, rovnako naladených a spolu môžu veľa dokázať. Rok teda prináša viac pokoja, ticha, voľného času a umeleckých zážitkov. Budeme mať viac možností a priestoru vylízať si rany na duši, respektíve vyrovnať sa s psychickou záťažou, ktorej sme čelili v predošlom období. Len, samozrejme, aby toho voľného času nebolo až príliš.

Želajme si teda aj dobre platenú prácu, a keď sa budeme držať pri sebe, pomáhať si a mať sa radi, všetko sa nám podarí. Pokojný rok 2023 prajem aj vám.

Zlatica Mokráňová
Súvisiaci link: Tarot-horoskop na 1 rok
Lunárny kalendár 2023 a Lunárne dni
Krátky vstup o prognóze na rok 2023 ste si mohli vypočuť v Rádiu Košice 31.12.2022 o 12:30 a 14:15 hod.

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“