solárne zatmenie 2017

Rok 2017 – rok magického znovuzrodenia v neznámom svete

Je najtemnejšia časť roku. Len malé blikajúce svetlá zo sídliskových bytov osvetľujú noc ako uhlíky v pahrebe popola alebo ako bludičky v močiari. Od matných svetiel bludičiek krok po kroku ideme zo dňa na deň stále vyššie k slnku. Klam bludičiek uchvacujúcich prchavé pocity v temnom zákutí duše, nahrádza trvalosť a stálosť citov vo svetle. Snáď. Bludičky nás totiž zvedú z cesty dole do hlbín zeme alebo nám ju ukážu von. Možno však synovia a dcéry Slnka poznajú cestu k ozajstnému zlatu – v zemi alebo na nebi. Toľko zo symboliky na úvod k roku 2017.

Kvízová otázka znie: „Čo je pre vás zlatom?“  Emblém secesie alebo výmenný artikel predčasnej záhuby ríše Inkov? Odpovede možno nájdete nižšie.

Zlaté časy a brána múzy pre lásku

Horoskop na tento rok som v novom roku vyjadrila fotografiou so zátiším, na ktorom sa nachádza kávová šálka s motívom Milencov od Gustáva Klimta, Budha v pozadí a zdravá strava v súlade s pohybom Mesiaca po oblohe.

Hlavnou súčasťou symbolického obrázku pre tento rok sú Milenci od Klimta. Secesia je totiž posledný z univerzálnych medzinárodných výtvarných slohov, ktorému sa podarilo vniesť svoj umelecký rad všetkým prejavom a veciam moderného života. Žiadne vysoké umenie, ale úžitok, ktorý ocení dekadencia, sa dostáva do popredia. Nastáva zlaté obdobie pre realistov. Zlatý štýl secesie ako emblém doby hraničiaci s pozláteným gýčom. Vzhľadom k individuálne nastaveným hodnotám.

Inšpiráciou pre umenie každej doby je nepochybne žena a ona je ďalšou ústrednou témou roka. Žena silná a zároveň krehká. Žena tajomná a osudová skúšajúca stálosť a pevnosť tradičných zväzkov. Žena, oslava života a smrť. Smrť ega v ženskom kozme oblých tvarov. Otvorenie brán múzy do neznáma až hore k nebesiam v dokonalom splynutí ženského a mužského sveta. A tu sa dostávame k láske. Nie hocijakej, ale veľkej. Keby len veľkej, ale aj eroticky škandalóznej a nadväzujúcej na inkarnácie nielen v stredoveku a v ríši Inkov, ale aj hlboko v dobe bronzovej. K láske, ktorá nadpozemskou ľahkosťou odpútava od pozemských starostí erotikou v každom geste.

Klimtove geometrické vzory elegantných tvarov nie sú však iba o ženskej zmyselnosti, ale aj náznakom k bránam bludiska podvedomia. Do zákutí ktorých možno nazrieť, stratiť sa v nich a cez prežívanie jeho obsahu ho vyniesť do vedomia s mystickou silou naplnenej jednoty. Vplyv východných náboženstiev v západnom svete ako spôsob dosahovania vnútorného pokoja v pretechnizovanej civilizácii rastie geometrickým radom. Čo je pre jedných, na výkon a matériu orientovaných, záhaľka v hojnosti, je pre iných zázrakom každodenného všedného života a súčasťou zdravého životného štýlu.

Ohnivý Fénix vstávajúci z popola

Podľa čínskeho lunárneho kalendára 28.1.2017 začína rok Fénixa a končí 15.2.2018. Všetko staré ľahne popolom v roku Ohnivého Kohúta, aby bolo učinené za dosť spravodlivosti. Zažijeme duchovnú premenu a možno sa nám podarí splatiť karmu z minulých životov. Môžeme spáliť mosty, urobiť hrubú čiaru a smelo vykročiť vpred s pevnou vôľou a riadnou dávkou sebadisciplíny. Podstúpime skúšku ohňom, aby sme sa stali novým človekom. Purpurový Fénix je ohnivý Fénix a jeho symbolom v ženskom jinovom prejave je jasný plameň lampy. Rodiaci sa oheň napomáha rozvoju a poskytuje širokú škálu možností na sebavyjadrenie. Silná motivácia podnecuje chuť byť stredobodom pozornosti a ukázať sa v jedinečnej dokonalosti. V tomto roku ide do popredia cit pre umenie a intuitívne rozhodnutia plynúce z hĺbky duše. O vplyvoch v roku šľachetného a spravodlivého Purpurového Fénixa konkrétne pre vás sa dozviete viac v tarote dvanástich domov.

Jednotka ako symbolické semiačko

Rok 2017 je podľa numerológie rokom ovplyvňovaným vibráciou čísla 1 podobne ako v roku 2008 a teda aj výpočet a jeho kvalita je v príbuznom duchu – dva plus nula plus jedna plus sedem je desať a jeden plus nula je jeden, a to znamená nové začiatky. Konkrétne pre Slovensko najmä v oblasti spoločenských a obchodných vzťahov, lebo vzniklo prvého prvý a jeden plus jeden plus dva plus nula plus jedna plus sedem je dvanásť a jeden plus dva je tri.

Prítomnosť stálej vibrácie tretieho tisícročia 2, s jednotkou, v kombinácii s Rovinami inšpirácie (bez 3-6-9) a Roviny Saturnu (bez 4-5-6) v mriežke roku 2017 dáva tušiť, že s tými inšpiračnými vplyvmi to nemusí byť len prechádzka purpurovou záhradou. Saturn učiteľ pošle múzu, ktorá zamáva stereotypným životom.

Okrem číslic 2, 0 a kvality čísla 1, číslo roku končí vibráciou magického prvočísla 7. Svet bol obrazne stvorený za sedem dní. Aj náš zasadený symbolický zárodok alebo semiačko môže rásť magicky rýchlo. Semiačko nepozná kvetinu. Je jedinečné a krásne v tom, že nevie, čím je. Ani my nevieme čím, prečo a ako vyrastieme. Tabuľa rasa. Semienko tiež netuší, že sú aj iné semienka a načo by mu táto správa bola. Ono sa len sústredí, aby sa ako poklad z tmavej zeme dostalo na povrch a dotklo sa slnečných lúčov.

Hviezdne vplyvy rozmenené na drobné

Esencia lunárneho roku je ľahká, akou len môže byť počiatok nového cyklu. Počas Hromníc môžeme načerpať silu z rodových tradícií. Február je rytmom pomalý a viac intelektuálny oproti emocionálnemu naladeniu januára – mesiaca dokončovania pracovných záležitostí, zároveň lásky a partnerského porozumenia. 11.2., 8.4., 10.6. sú vhodné soboty na svadbu aj z lunárneho hľadiska. V marci sa vyplatí postupovať krok za krokom v záležitostiach rodiny a detí. Udalosti prinášajú nielen výzvy v pracovnej morálke a vyvažovanie príjmov a výdavkov, ale aj bilanciu a rekapituláciu činov voči vlastnému svedomiu. Rušný koniec mesiaca pod vplyvom nekontrolovateľných udalostí zvládneme plánovaním na jeho začiatku. V apríli len tíško a pokojne. Upratovanie v sebe za pomoci meditácie, následné upratovanie v živote a v domácnosti a môžeme oslavovať jar v stretnutiach s priateľmi a rodinou. Máj začína vášnivo radosťou, veselosťou a tancom. Láskou alebo búrkou. Čo si vyberiete? Jún usporiadaný, kedy sa ticho a intuitívna múdrosť objaví v harmónii tela a ducha. Pre skúsenejších čas upevnenia naučeného. Všetko je tak ako má byť. Júl je menej pracovný a viac oddychovo zameraný, august sebareflexívny, september objavíme čaro strategického plánovania, v októbri prevláda čas chtiac alebo nechtiac strávený s rodinou a deťmi a v novembri zasa klasicky predvianočne v práci. Radšej, lebo v decembri nastane zmätok nielen kvôli koncu roka.

Blikajúce svetlá nádeje v tme

Po roku dobrých skutkov, plnenia snov a realizácie, po roku viery v rozprávkové konce a po roku dokonalej krajiny zázrakov si môžeme vydýchnuť. Staré odchádza v iskrách žeravej pahreby a rodí sa nová ohnivá idea. Ako Fénix vstávajúci z popola zažijeme magické znovuzrodenie v známo-neznámom svete. Aj napriek tomu, že sťahovanie národov (a to vrátane návštev turistických destinácií po celom svete, nielen migrovanie) trvá podľa predpokladov astrológov do roku 2027, svoju zasľúbenú zem sme si už vybrali mentálne. Reálne môžeme postaviť práve teraz stavbu na zelenej lúke. Postav dom, zasaď strom… A ako vyzerá rok nového zrodu v praxi? Ako dve čiarky na tehotenskom teste manželky, ktoré mi poslal kamarát na fotke z mobilu, ako nová práca a ponuka projektu. Ako kamarátka v novej práci, ktorá v inom meste začína po rozvode od začiatku. Rovnako ako jej dospelé deti plánuje a buduje odznova. Na jar najneskôr môže každý z nás plány, túžby a želania premeniť na činy. Blikajúce svetlá, svetlá nádeje alebo záhuby môžu byť súbežne fakle minulosti, iskry prítomnosti a svetlušky budúcnosti.

Zlatica Mokráňová

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“