2021

Rok 2021 – počiatočný rok pomoci Anjelov bez mystifikácií

Začiatkom minulého roka som si nad numerologickou mriežkou lámala hlavu ako sa môže stať, aby minimálne 127 dní v roku spoločnosť zaznamenala návrat k predindustriálnemu spoločenskému zriadeniu. Konkrétne citujem: „24.01.2020: Viac ako tretinu dní v tomto roku zažijeme vplyv vibrácií jemnej a intuitívnej povahy vlnenia dvojky bez priamočiaro sa realizujúcej jednotky a zvažujúcej deviatky a to počnúc dátumom 02.02.2020.“ Tak dnes už vieme ako. Rok Potkana so schopnosťou usilovného zvieratka roznášať mor, priniesol nákazu iného mena a my sme sa ako Mechanické Myšky pobehovali v brlôžkoch, či sa ako Biele Myšky schovávali v sterilných laboratórnych akváriách.

Nechajme však minulý rok minulosti. Tento rok pre jednotku v roku 2021 opäť nadobúda váhu ego minulého tisícročia a vplyv Roviny postrehu a Roviny rozvoja ustupujú do úzadia. Až na jednu dosť podstatnú astronomickú zvláštnosť. Určite ste zachytili v čase zimného slnovratu 21.12.2020 tesný tanec Jupitera a Saturnu na oblohe. Vyzerali ako jedna veľká hviezda po takmer 400 rokoch. Planetárna konštelácia zároveň avizuje koniec jedného základného cyklu trvajúceho približne 26000 rokov.

Štyria strážcovia neba a vesmírne hodiny v Gíze
Predstavme si pyramídy v Gíze so Sfingou ako veľké astronomické hodiny. Označujú presné umiestnenie Zeme vo vesmíre. Ručička pyramídy ukazuje pohyb hviezd. Hrboľ na hrudi Sfingy rovnodennosť. Pyramída prítomnosťou „Pí“ odkazuje na kruh s dvanástimi zónami = zverokruh. Na postavenie Zeme v Slnečnej sústave v zjednodušenej forme používajú moderní astronómovia znamenia zverokruhu. Štyri uhly pyramídy ukazujú na najjasnejšie hviezdy štyroch znamení v Býkovi, v Levovi, v Škorpiónovi, vo Vodnárovi (podľa starovekej tradície, teraz podľa nových meraní astronómov v Rybách). Hovorí sa im aj štyria strážcovia neba.

Sfinga svojim postavením označuje bod rovnodennosti a tým aj cyklické zmeny na Zemi a na oblohe. Označuje vlastne cyklus trvajúci 26000 rokov. Konštelácie hviezd očami Sfingy sa zmenili. Končí vodné obdobie vymedzené pohybom Zeme od súhvezdia Býka po súhvezdie Vodnára alebo rečou starých Babylončanov od Orla po Anjela. Vstupujeme do veku Vodnára alias Anjela. Prečo vodné? Každých približne 12000 rokov dochádza k zmene na Zemi prostredníctvom prírodných živlov. Pred dávnymi rokmi došlo k zmene vodou – potopou, teraz vraj dôjde k zmene ohňom – klimatické zmeny, otepľovanie, výbuchy sopiek, zmena magnetického poľa Slnka alebo – ktovie!

Vyhnanie z raja a anjelská pomoc
Iná civilizácia prezieravo varovala tú našu – nezničiteľnou monumentálnou stavbou z kameňov. Stavitelia pyramíd – hviezdnych astronomických hodín presahujúcich pamäť pozemských civilizácií nás varovali a dali tým nádej, že môžeme prežiť. Anjelská pomoc, aby sme prežili ako druh v multidimenziálnom vesmíre. Filtrom Danikenových diel bez mystifikácií – anjelská alebo UFO? Za posledný rok zažívame obrazne vyhnanie z raja. A anjeli môžu byť aj mimozemšťania. Rasy, ktorých vesmírne lode sú viditeľné iba v infračervenom spektre. Tých, ktorí sa objavujú v najstaršej knihe ľudstva. Tých, o ktorých hovoria ľudia, čo zažili únosy od mimozemských rás. Aj ich testy do nosa dlhým tenkým nástrojom (Paralela s aktuálne prebiehajúcim testovaním čisto náhodná). Vráťme sa však zo sféry vesmírnej sci-fi naprieč tisícročiami k prognóze aktuálneho roka.

Numerologická vibrácia roku 5
5 predstavuje slobodu a teda uvoľnenie od obmedzení vibrácie 4 predchádzajúceho roka. Má to však háčik. Rok 2021 končí vibráciou čísla 1 a tá predstavuje ego a ako vieme ego dokáže vytvárať obranné mechanizmy. Sloboda teda môže by obmedzená obranami ega vzniknutými v predchádzajúcom období. A netreba zabúdať, že číslo 5 je posvätným pre indického boha Šivu – ničiteľa všetkého, čo bráni duchovnému rastu. Na druhej strane v mágii päťka ako pentagram v symbolickej forme zobrazuje človeka v jeho nekonečných možnostiach, sile a húževnatosti. Čaká nás práca na sebe, aby sme našli nadosobnú slobodu v súlade s hlasom duše.

Byvolov kotol a sľub jesť trikrát denne
Čínsky lunárny rok začína 12.februára 2021 a končí 31. januára 2022. Rok je spojený opäť s kovom. Strieborný Byvol je kovový Byvol a najsilnejší zo všetkých Byvolov. Kov vo svojom jinovom, ženskom prejave symbolizuje kotol. Podľa legendy Byvol mal ľudom v období hladu odkázať, že s jeho pomocou už nebudú hladovať a že sa najedia každé tri dni. Lenže to poplietol a povedal, že budú jesť trikrát za deň. Tento svoj sľub musel dodržať, a preto od tých dôb Byvol tvrdo pracuje, nakladá si na chrbát ťažké bremená a nesťažuje si. To neznie práve optimisticky.

Čo hovoria živly?
Kovové kvality spravodlivosť, pevná vôľa, sila a odhodlanosť zodpovedajú vrodeným vlastnostiam Byvola a to predovšetkým toho Strieborného. Byvolov vetvou zeme je voda. Voda je vyživovaná kovom, pretože kovové nádoby ju v sebe uchovávajú. Strieborný Byvol z toho dôvodu dobre pozná sám seba, rozumie svojej vnútornej podstate a dokáže sa mocne prejavovať. Nerobí mu problémy povedať pravdu do očí a jasne vyjadriť svoj názor. Bohužiaľ s tím súvisí to, že nie je príliš citlivý k prežívaniu druhých. Ostatní sa môžu v jeho prítomnosti cítiť trochu utláčaní. Šancu v tomto roku teda majú tí, ktorí sa vedia z hĺbky duše prejaviť a bojovať za svoju pravdu.

Lepšie v práci ako doma vo vzťahoch
Strieborný Byvol si v pracovnej oblasti spoľahlivo a zodpovedne plní záväzky. Beda však tomu, kto sa mu postaví do cesty. Jeho videnie sveta zamerané na cieľ ho robí neľútostným súperom, zvlášť ak ide o odvetu. Napríklad za to, že nedostal veľkolepú odmenu, ktorú si za svoju neúnavnú prácu zaslúži. Strieborný Byvol sa rozzúri, keď zistí, že sa mu veci vymykajú z rúk. To platí zvlášť pre vzťahy. Najlepšie sa cíti, keď druhých ovláda a všetko je po jeho vôli. Chybu si neprizná. Jeho úlohou je teda naučiť sa konštruktívnym spôsobom vyjadrovať svoje emócie, nebyť tak tvrdohlavý, akceptovať zmeny a nelipnúť na minulosti. Cesta porozumenia je správnou cestou. Zhrnuté: tento rok z hľadiska čínskeho znamenia zverokruhu slobode a ohľaduplnosti vo vzťahoch veľmi nepraje. Čomu teda?

Na čom môžeme stavať?
Charakteristickou vlastnosťou Byvola je vytrvalosť. Nezísť z cesty, na ktorú sme vykročili a neustupovať. Vyrovnaný strieborný Byvol je trpezlivý a spravodlivý. Dokáže podporiť tých, čo sa snažia pretlačiť na najvýznamnejšie vedúce miesta v ktoromkoľvek obore, pokiaľ si zachovajú rovnováhu a kľud. Priaznivým mesiacom je koniec februára a začiatok marca, doba po dlhom, tichom a pokojnom zimnom spánku. Vhodný čas na premýšľanie a hodnotenie vytvorených plánov, pretože doba činu na seba nedá dlho čakať.

Zem je v harmónii s kovom, v konflikte s vodou, nadradená ohňu a podriadená drevu. Čo v preklade znamená. Domov a rodina v prvom rade, pôda, plodnosť, rastliny a minerály v druhom rade. Prístup voči financiám skôr konzervatívny, šetriť a nemíňať. Úspešné povolania: remeslá, umelci, inžinieri, učitelia, finančné služby, technika, politika a styk s verejnosťou. Zdravie dávať pozor na žalúdok, črevá, respiračné choroby a ťažkosti vznikajúce z nadmiery alkoholu, cigariet a nezdravého jedla.
Pripisujú sa mu PRIAZNIVÉ ČÍSLA: 1, 3, 5, 12, 15, 33, 35, 51, 53

Strata radovánok pre transformáciu ega v súlade s poslaním
V roku 2020 sa jeden druh chrípkového vírusu spolitizovaním stal VIP témou a jeho vplyv presahuje až do roku 2021. V dobách konzumu sme radosť nahradili radovánkami, tak nám politické špičky nariadeniami zobrali oboje – radovánky aj radosť. Už v prvej vlne som si kládla otázku: „Čo teraz?“ a vnútorný hlas mi odpovedal: „Kvôli tomuto obdobiu si sa narodila a na toto obdobie si bola zážitkami v detstve pripravovaná.“ Tak ďakujem za ten dar. Významnosť udalostí celosvetovo pre väčšinu populácie ako príprava na nové obdobie, tzv. reset.

V čase prejavu tienistej stránky globalizácie prostredníctvom stále trvajúcej karantény v pandémii nastal čas transformácie ega, čas práce na sebe. Nielen ako nástroja poznania a sebapoznania, motivácie a sebamotivácie, no najmä intuitívneho vhľadu do podstaty bytia oslobodeného od prijatých spoločenských rolí a masiek. Z jedného z rozpísaných diárov minulých rokov som si prečítala novoročné predsavzatie platné aj na tento rok: „Dať prvoradé veci na prvé miesto, preorganizovať život podľa cieľov, ktoré vychádzajú z Tvojho poslania.“


A to prajem aj Vám. S vytrvalosťou a priamou odhodlanosťou kráčať po ceste poslania duše.
Zlatica Mokráňová

NUMEROLOGIA.SK
„Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem RADU, ostatným ILÚZIU…“