Kľúč s číslom 13 položený na fialovej výšivke v tvare siedmej čakry

Piatok trinásteho

S dátumom piatok trinásteho, ktorý je v júni jediným v roku 2008, sa často poverčivo spája očakávanie nešťastia alebo smoly. Ako to je s vibráciou čísla 13 a piatkom v skutočnosti z pohľadu numerológie sa dočítate nižšie, kde Numerologička Petronela odpovedá na otázky Romana Moravčíka, editora prílohy Civilizácia/Víkend, Hospodárske noviny.

V numerológii sa význam čísel skúma z ich symbolického hľadiska. Interpretuje sa ich vibrácia alebo kvalita. Cieľom numerológie je poskytnúť každému človeku informácie o vibráciách čísel, ktoré konkrétne na neho pôsobia cez dátum narodenia, dôležité dátumy v živote a meno s priezviskom, aby ich využil pre skvalitnenie a zlepšenie svojho života. V tejto súvislosti neexistujú šťastné alebo nešťastné čísla. Trinástka iba poukazuje na večné premeny. Začiatok novej veci v inej rovine. Číslo trinásť je vlastne znamením premien, konca a obnovy, nových základov. Skladá sa z nezávislej jednotky, výrazových vlastností trojky a súčtom obsahuje schopnosť využiť organizačný potenciál štvorky. Prináša často zmeny, ktorých sa mnohí v pohodlnom zabehnutom poriadku obávajú.

Z historického hľadiska sa v stredoveku negatívna stránka trinástky takmer nevyskytuje, iba bola vysvetľovaná ako opovážlivo prekračujúci počet dvanástich apoštolov. Povera o trinástke sa zrodila až v 17. storočí. Kresťanská tradícia spája odmietavý postoj so spomienkou na Ježiša a na jeho dvanásť učeníkov, z ktorých ho jeden, ten trinásty, zradil. Niektorí idú hlbšie do minulosti a poukazujú na uzavretý systém dvanástich znamení zverokruhu, ktoré trinástka narúša.

V Číne je trinástka spojená s rozdelením roku, pretože podľa lunárneho kalendára má rok 354 dní, a je nutné pridať po niekoľkých rokoch trinásty mesiac, aby sa dosiahol súlad so solárnym rokom. V iných kultúrach, napríklad v Mexiku predstavuje šťastné číslo, lebo sa vzťahuje na trinásťdňové obdobie plného a nového mesiaca – teda pribúdania a ubúdania Mesiaca. U starých Mayov v mesiaci s číslom trinásť vznikol kalendár Tonalpohualli, dôležitý pre veštenie. Aj podľa kabaly je trinástka šťastné číslo. Hovorí o trinástich nebeských prameňoch, trinástich bránach milosti a trinástich riekach balzamu, ktoré podľa talmudského učenia čakajú na zbožné duše v raji.

U väčšiny národov je piatok zasvätený Venuši, symbolizujúcej harmóniu, krásu a lásku. S Venušou sa spája číslo šesť, ktoré v numerológii podporuje v obdivovaní a prežívaní všetkého krásneho a príjemného, náklonnosť k ľuďom a na prvé miesto kladie šťastnú rodinu a domov.

Často musíte klientom vysvetľovať, aby nevnímali číslo 13 cez prizmu povier? 
Klienti vnímajú číslo trinásť rôzne. Postoj je výrazne individuálny. Stáva sa mi, že niektorí z nich sa vyjadrili o trinástke ako svojom šťastnom čísle, ale aj to, že sa iní nedostavili na výklad numerológie práve z dôvodu konzultácie určenej na piatok trinásteho. Pritom trinástka je iba jeden zo skúmaných aspektov dátumu, ktorý sa skladá z viacerých čísel a ich súčet zredukovaný na jednociferné číslo pridáva dátumu ďalší význam.

Petronela

Zlomok rozhovoru je súčasťou článku – Dátum, ktorý naháňa strach.

Súvisiace linky a informácie k článku na portáli:

ANALÝZA DÁTUMU – analýza konkrétneho dôležitého dátumu vzhľadom k dátumom narodenia konkrétneho človeka, milujúceho sa páru, alebo jednotlivých členov pracovného tímu

Petronela
Mystika.sk - Hviezda na nebi záhad - vypracuje Vám písomné numerologické a tarotové analýzy a prevedie Vás symbolikou čísel a tarotov aj prostredníctvom článkov, konzultácií, seminárov a kurzov.